Li te pote lapè

"Depi nou gen jistifikasyon kounye a pa lafwa, nou gen lapè ak Bondye nan Jezikri, Seyè nou an." Women 5: 1

Nan yon chema gwoup komedyen Monty Python, yon gwoup jwif zèl (zèl) chita nan yon chanm nwa k ap reflechi sou ranvèsman Wòm. Men sa yon aktivis di: “Yo te retire tout sa nou te genyen, pa sèlman nan men nou, men tou nan men papa nou ak zansèt nou yo. E kisa yo te janm ban nou an retou? Repons lòt moun yo te: «» Akduk la, enstalasyon sanitè, lari yo, medikaman, edikasyon, sante, diven, basen piblik, nan mitan lannwit ou ka mache an sekirite nan lari yo, yo konnen ki jan yo kenbe lòd."

Yon ti kras énervé pa repons yo, aktivis la te di, "Li nan oke ... apa de pi bon sanitasyon ak pi bon medikaman ak edikasyon ak irigasyon ak sante piblik ... ki sa Women yo te fè pou nou?" Sèl repons lan se te: "Ou te pote lapè!"

Narasyon sa a te fè m reflechi sou kesyon kèk moun poze, "Kisa Jezikri te janm fè pou nou?" Ki jan ou ta reponn kesyon sa a? Menm jan nou te kapab lis anpil bagay Women yo te fè, san dout nou te kapab lis anpil nan bagay Jezi te fè pou nou. Repons debaz la, sepandan, ta menm jan ak sa yo bay nan fen chema a - li te pote lapè. Zanj yo te anonse sa nan nesans li: "Lwanj pou Bondye ki anwo nan syèl la, ak kè poze sou tè a nan mitan moun ki gen plezi!" Lik 2,14
 
Li fasil pou w li vèsè sa a epi panse: “Ou dwe blag! Lapè? Pa gen lapè sou tè a depi Jezi te fèt." Men, nou pa pale sou fen konfli ame oswa sispann lagè, men sou lapè ak Bondye, ke Jezi vle ofri nou nan sakrifis li a. Nan Bib la li di nan lèt Kolosyen yo 1,21-22 "Epi nou menm, nou menm ki te alyene e ki te ènmi dapre atitid nan move zèv, kounye a li te rekonsilye nan kò a nan kò l 'nan lanmò, nan lòd yo prezante nou sen ak san repwòch ak san repwòch."

Bon nouvèl la se ke nan nesans li, lanmò li, rezirèksyon ak Asansyon nan syèl la, Jezi te deja fè tout sa nou bezwen pou lapè ak Bondye. Tout sa nou dwe fè se soumèt ba li ak aksepte òf li nan konfyans nan Bondye. "Se poutèt sa, nou kapab kounye a kontan nan relasyon nouvo bèl bagay nou yo ak Bondye paske nou te resevwa rekonsilyasyon ak Bondye nan Seyè Jezi Kris nou an." Women 5:11

lapriyè

Papa, di ou mèsi ke nou pa lènmi nou yo, men ou te rekonsilye nou ak ou nan Seyè a, Jezi Kris la ak nou yo kounye a se zanmi ou yo. Ede nou apresye sakrifis sa a ki te fè nou viv anpè. amèn

pa Barry Robinson


pdfLi te pote lapè