Lapè nan jou manman an

X NAN lapè nan jou manman anGen yon jèn gason ki te vin jwenn Jezi ak kesyon sa a: “Anseyan, ki sa m dwe fè pou m jwenn lavi etènèl? Onore papa w ak manman w epi renmen pwochen w menm jan w renmen tèt ou.” (Matye 19,16 ak 19 HFA).

Pou pifò nan nou, jou manman an se yon opòtinite pou selebre lanmou ant yon paran ak pitit li yo, men pou koton Deborah, jou manman an ap toujou istwa yon kalite renmen espesyal. Deborah se yon jounalis ak yon defans ki dire lontan nan asistans sosyal ak vyolans. Li te pase ane nan karyè li ede moun ki nan katye prive nan mennaj li New Orleans. Nan jou manman 2013, tout bagay chanje: li te youn nan moun ki te blese nan yon fiziyad pandan yon parad. Lè de manb gang louvri dife a nan foul moun yo nan devan je inosan, Deborah te frape nan zantray la; bal la domaje plizyè nan ògàn vital yo.

Li te siviv trant operasyon, men li pral pote sikatris pou tout tan; yon rapèl sou gwo pwi de sèvis yo nan kominote a. Ki sa ki ta Jou Manman an vle di pou li? Li te gen chwa pou reviv memwa terib jou a ak doulè ki enplike a, oswa vire trajedi li nan yon bagay pozitif nan padon ak lanmou. Debora te chwazi chemen lanmou an. Li te rive pou moun ki te tire li epi li te vizite l nan prizon. Li te vle tande istwa li epi konprann poukisa li te aji konsa. Depi premye vizit li, Debora te ede tirè a chanje lavi li epi konsantre sou chanjman espirityèl li nan relasyon avèk Bondye.

Lè m te tande istwa enkwayab sa a, m pa t kapab pa panse ak lanmou pwòp Sovè nou an ki te chanje lavi a. Menm jan ak Debora, li menm tou pote mak lanmou yo, yon rapèl etènèl sou gwo pri travay li genyen pou l rachte limanite. Pwofèt Ezayi fè nou sonje: «Li te pèse poutèt peche nou yo. Li te pini pou peche nou yo - e nou menm? Kounye a nou anpè ak Bondye! Nou geri grasa blesi li yo » (Izayi 53,5 HFA).

Ak etonan an? Jezi te fè sa volontèman. Li te konnen doulè a ​​li t ap soufri anvan li te mouri. Olye pou Pitit Bondye a pa vire do bay peche tout limanite, li rekonsilye ak Bondye epi delivre nou anba lanmò sa ki mal, ki p'ap janm fini an. Li te mande papa l pou l padone moun ki te kloure l 'sou kwa a! Lanmou li pa konnen limit! Li ankouraje wè siy rekonsilyasyon ak transfòme lanmou nan mond jodi a ki gaye nan moun tankou Debora. Li te chwazi renmen olye pou yo kondannasyon, padon olye pou yo pinisyon. Nan jou manman an, nou tout ka enspire pa egzanp li: li konte sou Jezikri, swiv li, epi kouri soti pou fè menm bagay la jan li te fè renmen.

pa Joseph Tkach


pdfLapè nan jou manman an