Man [limanite]

Kantite nonm limanite

Bondye te kreye gason ak fi nan imaj Bondye. Bondye te beni lòm e li te kòmande l pou l miltipliye e pou l ranpli tè a. Nan renmen Senyè a te bay lèzòm pouvwa pou yo soumèt tè a kòm entandan epi pou dirije kreyati li yo. Nan istwa kreyasyon an, moun se kouwòn kreyasyon an; premye moun se Adan. Senbolize pa Adan ki te peche, limanite ap viv nan rebelyon kont Kreyatè li a e konsa li te pote peche ak lanmò nan mond lan. Kèlkeswa peche l ', sepandan, lòm rete nan imaj Bondye a epi li defini pa li. Se poutèt sa, tout moun ansanm ak endividyèlman merite lanmou, deferans ak respè. Imaj Bondye etènèlman pafè a se moun Seyè Jezikri a, "dènye Adan an". Atravè Jezikri, Bondye kreye nouvo limanite a, sou ki peche ak lanmò pa gen okenn pouvwa ankò. Nan Kris la, resanblans lèzòm ak Bondye pral pafè. (1. mose 1,26-28; sòm 8,4-9; Women 5,12-21; Kolosyen 1,15; 2. Korentyen 5,17; 3,18; 1. Korentyen 15,21-22; Women 8,29; 1. Korentyen 15,47-49; 1. John 3,2)

Ki sa ki imen an?

Lè nou gade syèl la, lè nou wè lalin lan ak zetwal yo, ak kontanple immensity nan linivè a ak pouvwa a pouvwa nannan nan chak etwal, nou ka mande poukisa Bondye gen sousi pou nou nan tout. Nou se konsa ti, se konsa limite - tankou foumi, ki prese retounen ak lide andedan yon pil. Poukisa nou ta dwe menm panse ke li ap gade nan fourmilyèr la, yo rele Latè, e poukisa li ta vle enkyete sou chak foumi sèl kòm byen?

Syans modèn ap ogmante konsyans nou sou ki jan gwo linivè a ak ki jan gwo chak etwal ye. An tèm astwonomik, moun yo pa pi enpòtan pase kèk atòm k ap deplase owaza - men se moun ki poze kesyon siyifikasyon an. Se moun ki devlope syans astwonomi ki eksplore linivè san yo pa janm kite kay la. Se moun ki fè linivè a tounen yon etap pou kesyon espirityèl yo. Li tounen nan sòm 8,4-7:

«Lè mwen wè syèl la, dwèt ou, lalin lan ak zetwal yo ke ou te prepare: ki sa ki moun ke ou panse a li, ak pitit gason ke ou pran swen l '? Ou fè l 'yon ti kras pi ba pase Bondye, ou te kouwone l' ak onè ak tout bèl pouvwa. Ou fè l 'mèt sou men ou, ou te fè tout bagay anba pye l'. »

Tankou bèt yo

Se konsa, sa ki imen an? Poukisa Bondye sousye de li? Gason yo nan kèk fason tankou Bondye li menm, men pi ba, men kouwone pa Bondye li menm ak onè ak tout bèl pouvwa. Moun yo se yon paradoks, yon mistè - tache ak sa ki mal, ankò kwè ke yo ta dwe konpòte yo moralman. Se konsa, gate pa pouvwa a, men yo gen pouvwa sou lòt bagay k ap viv. Se konsa, lwen anba Bondye, e ankò deziyen pa Bondye li menm kòm onorab.

Ki sa ki imen an? Syantis yo rele nou Homo sapiens, yon manm nan Peyi Wa ki bèt. Ekriti yo rele nou nephesh, yon mo ki itilize tou pou bèt yo. Nou gen lespri nan nou menm jan bèt yo gen lespri nan yo. Nou se pousyè, ak lè nou mouri, nou retounen nan pousyè tè a kòm byen ke bèt yo. Anatomi nou yo ak fizyoloji nou yo tankou sa yo ki nan yon bèt.

Men, Ekriti yo di ke nou pi plis pase bèt. Moun yo gen yon aspè espirityèl - ak syans pa ka fè okenn deklarasyon sou pati sa a espirityèl nan lavi. Ni se filozofi; nou pa ka jwenn repons serye jis paske nou panse sou sa. Non, pati sa a nan egzistans nou dwe eksplike pa revelasyon. Kreyatè nou an dwe di nou kiyès nou ye, kisa nou dwe fè, e poukisa li gen sousi pou nou. Nou jwenn repons yo nan ekri nan Liv.

1. Moyiz 1 di nou ke Bondye te kreye tout bagay: limyè ak fènwa, tè ak lanmè, solèy, lalin ak zetwal. Janti yo te adore bagay sa yo kòm bondye, men vrè Dye a tèlman pwisan ke li te kapab rele yo nan egzistans tou senpleman lè li di yon mo. Ou konplètman anba kontwòl li. Kit li te kreye li nan sis jou oswa sis milya ane pa gen okenn kote tou pre enpòtan ke lefèt ke li te fè li. Li te pale, li te la, li te bon.

Kòm yon pati nan tout kreyasyon, Bondye tou te kreye moun ak 1. Moyiz di nou ke nou te kreye nan menm jou a ak bèt yo. Senbolis sa a sanble sijere ke nou se tankou bèt nan kèk fason. Nou ka wè anpil nan tèt nou.

Imaj Bondye a

Men, kreyasyon moun pa dekri menm jan ak tout lòt bagay. Pa gen okenn "Epi Bondye te pale ... e li te konsa." Olye de sa, nou li: "Epi Bondye di: Ann fè moun, yon imaj ki sanble ak nou, moun ki dirije ..." (1. mose 1,26). Ki moun ki "nou" sa a? Tèks la pa esplike sa, men li klè ke lèzòm se yon kreyasyon espesyal ki fèt nan imaj Bondye. Ki sa ki "foto" sa a? Ankò, tèks la pa eksplike sa, men li klè ke moun yo espesyal.

Yo sijere anpil teyori sou sa ki "imaj Bondye a" se. Gen moun ki di li se entèlijans, pouvwa a nan panse rasyonèl, oswa lang. Gen kèk reklamasyon ke li se nati sosyal nou an, kapasite nou yo gen yon relasyon ak Bondye, e ke gason ak fi reflete relasyon nan Divinite a. Gen lòt ki deklare se moralite, kapasite pou pran desizyon ki bon oubyen move. Gen kèk ki di ke imaj la se gouvènen nou sou tè a ak tout bèt vivan li yo, ke nou se, menm jan li te, reprezantan Bondye a. Men dominasyon nan tèt li diven sèlman si li egzèse nan yon fason moral.

Sa lektè a te konprann nan fòmilasyon sa a se ouvè, men li sanble eksprime ke moun yo nan yon sèten fason tankou Bondye li menm. Gen yon siyifikasyon sinatirèl nan ki moun nou ye, epi siyifikasyon nou se pa ke nou se tankou bèt men ke nou se tankou Bondye. 1. Moyiz pa di nou plis ankò. Nou eksperyans nan 1. mose 9,6ke chak moun fèt nan imaj Bondye a menm apre limanite te peche, e se poutèt sa touye moun pa ka tolere.

Ansyen Testaman an pa mansyone "imaj Bondye a", men Nouvo Testaman an bay deziyasyon sa a plis siyifikasyon. Se la nou aprann ke Jezikri, imaj pafè Bondye a, revele Bondye pou nou nan renmen sakrifis li. Nou dwe fòme nan menm fason an kòm imaj la nan Kris la, ak nan fè sa nou reyalize tout potansyèl la ke Bondye gen entansyon pou nou lè li te kreye nou nan imaj li. Plis nou kite Jezikri ap viv nan nou, se pi pre nou nan bi pou Bondye pou lavi nou.

Ann tounen nan 1. Moyiz, paske liv sa a di nou plis sou poukisa Bondye gen sousi pou moun anpil. Apre li te di: 'Ann ale', li te fè li: 'Epi Bondye te kreye lòm nan imaj li, nan imaj Bondye a li te kreye l '; li kreye yo gason ak fi.1. mose 1,27).

Remake isit la ke fanm ak gason yo te kreye egalman nan imaj de Bondye; yo gen menm potansyèl espirityèl la. Menm jan an, wòl sosyal yo pa chanje valè espirityèl yon moun - yon moun ki gen gwo entèlijans pa pi enpòtan pase youn nan pi ba entèlijans, ni yon chèf gen plis valè pase yon sèvitè. Nou tout te kreye selon imaj la ak resanblans nan Bondye ak tout moun merite lanmou, onè ak respè.

1. Lè sa a, Moyiz di nou ke Bondye te beni moun e li te di yo: “Fè pitit pitit, miltipliye, ranpli tè a epi soumèt li e domine sou pwason ki nan lanmè a, sou zwazo ki anba syèl la, sou bèt yo ak sou tout bèt k ap trennen sou vant. sou tè a” (v. 28). Kòmandman Bondye a se yon benediksyon, ki se sa nou ta atann de yon Bondye byenveyan. Nan renmen li te bay moun responsablite pou yo dirije tè a ak bèt vivan li yo. Pèp la se te jeran li yo, yo te okipe byen Bondye.

Pwoteje anviwònman modèn pafwa blame Krisyanis la paske yo te kont anviwònman an. Èske manda sa a "soumètr" sou latè ak "regle" bèt yo bay moun pèmisyon detwi ekosistèm lan? Moun ta dwe itilize pouvwa Bondye yo bay yo sèvi, yo pa detwi. Yo ta dwe egzèse dominasyon nan yon fason ke Bondye fè.

Lefèt ke gen kèk moun ki abize pouvwa sa a ak ekriti yo pa chanje lefèt ke Bondye vle nou sèvi ak kreyasyon byen. Si nou sote yon bagay nan rapò a, nou aprann ke Bondye te bay lòd Adan kiltive ak prezève jaden an. Li te ka manje plant yo, men li pa ta dwe itilize moute jaden an ak detwi l '.

Lavi nan jaden an

1. Moyiz 1 fèmen ak deklarasyon ke tout bagay te "trè bon". Limanite se te kouwòn lan, kle kle kreyasyon an. Se te egzakteman fason Bondye te vle li a - men nenpòt moun ki ap viv nan mond reyèl la reyalize ke kounye a gen yon bagay ki mal anpil ak limanite. Ki sa ki ale mal 1. Moyiz 2–3 eksplike kijan yon kreyasyon pafè ki te okòmansman te detwi. Gen kèk kretyen ki pran istwa sa a trè literalman. Nenpòt fason, mesaj teyolojik la se menm bagay la.

1. Moyiz di nou ke premye moun yo te rele Adan (1. mose 5,2), mo ebre komen pou "moun". Non Èv sanble ak mo ebre a pou “vivan”: “Epi Adan te rele madanm li Èv; paske li vin manman tout moun ki rete la." Nan lang modèn, non Adan ak Èv vle di "moun" ak "manman tout moun". Ki sa yo nan 1. Fè Moyiz 3 - peche - se sa tout limanite te fè. Istwa montre poukisa limanite nan yon sitiyasyon ki pa pafè. Limanite se Adan ak Èv incorporée - limanite ap viv nan rebelyon kont Kreyatè li a, e se pou sa peche ak lanmò karakterize tout sosyete imen.

Remake fason ki jan 1. Moyiz 2 reprezante etap la: Yon jaden ideyal, yon kote kote li pa egziste ankò, wouze pa yon kouran dlo. Imaj Bondye chanje soti nan yon kòmandan cosmic nan yon èt prèske fizik ki mache nan jaden an, plante pye bwa, fòme yon moun soti nan tè a, soufle l 'nan nen li pou ba li lavi. Adan te bay yon ti kras plis pase bèt yo te genyen, epi li te vin yon èt vivan, yon nephesh. Jewova, Bondye pèsonèl la, “te pran lòm, li mete l nan jaden Edenn nan pou l kiltive l epi kenbe l” (v. 15). Li te bay Adan enstriksyon pou jaden an, li te di l pou l bay tout bèt yo non, epi answit li te kreye yon fanm pou l vin yon konpayon imen pou Adan. Yon fwa ankò, Bondye te patisipe pèsonèlman ak fizikman aktif nan kreye fanm.

Èv te yon "ede" nan Adan, men mo sa a pa endike enferyorite. Mo ebre a itilize nan pifò ka yo pou Bondye li menm, ki se yon èd pou moun ki nan bezwen nou yo. Èv pa te envante fè travay la Adan pa t 'vle fè - Èv te kreye fè yon bagay Adan pa t' kapab fè nan tèt li. Lè Adan te wè li, li te reyalize ke li te fondamantalman menm jan ak li, yon konsòt Bondye te bay (v. 23).

Otè a fini Chapit 2 ak yon nòt ekivalans: "Se poutèt sa yon nonm ap kite papa l 'ak manman l' epi yo dwe tache ak madanm li, epi yo pral fè yon sèl kò. Epi yo tou de te toutouni, nonm lan ak madanm li, epi yo pa t 'wont »(vv. 24-25). Se konsa, li ta dwe pa volonte Bondye, jan li te ye anvan peche te pran sèn nan. Sèks se te yon kado diven, pa yon bagay yo dwe wont.

Yon bagay ale mal

Men koulye a, koulèv la antre nan etap la. Èv te tante pou l fè yon bagay Bondye te entèdi. Yo te envite l pou l suiv santiman l, pou l fè tèt li plezi olye l fè l konfyans nan direksyon Bondye. «Epi fanm lan wè pye bwa a te bon pou manje, li te yon plezi pou je yo e li te tante paske li te fè moun gen bon konprann. Apre sa, li pran ti gout nan fwi a, li manje, li bay mari l' ki te avè l' ti gout nan, epi li manje.1. mose 3,6).

Ki sa ki te pase nan lespri Adan? 1. Moyiz pa bay okenn enfòmasyon sou sa. Pwen istwa a nan 1. Moyiz se ke tout moun fè sa Adan ak Èv te fè - nou inyore pawòl Bondye a epi fè sa nou renmen, fè eskiz. Nou ka blame dyab la si nou vle, men peche toujou nan nou. Nou vle gen bon konprann, men nou se moun sòt. Nou vle vin tankou Bondye, men nou pa pare pou nou vin sa li di nou.

Ki sa pyebwa a te kanpe? Tèks la di nou pa gen anyen plis pase "konesans nan bon ak sa ki mal". Li kanpe pou eksperyans? Li kanpe pou bon konprann? Kèlkeswa sa li reprezante, pwen prensipal la sanble ap ke li te entèdi e ke li te manje de tout fason. Moun ki te fè peche, revòlte kont Kreyatè yo, epi yo deside ale nan pwòp fason yo. Yo pa t 'apwopriye pou jaden an, yo pa t' apwopriye pou "pyebwa ki bay lavi a".

Premye rezilta peche yo se te yon pwennvi chanje sou tèt yo - yo te santi ke yon bagay pa t 'bon nan toutouni yo (v. 7). Aprè yo te fè tabliye nan fèy fig frans yo, yo te pè pou Bondye pa wè yo (v. 10). Apre sa, yo te fè eskiz parese.

Bondye te eksplike konsekans yo: Èv ta fè pitit, ki te fè pati plan orijinal la, men kounye a nan gwo doulè. Adan ta kiltive jaden an, ki te fè pati plan orijinal la, men kounye a ak gwo difikilte. Epi yo ta mouri. Vreman vre, yo te deja mouri. "Pou jou ou manje ladan l, ou dwe mouri nan lanmò" (1. mose 2,17). Lavi yo ann inyon ak Bondye te fini. Tout sa ki te rete a se sèlman egzistans fizik, byen lwen mwens pase lavi reyèl Bondye te gen entansyon an. Men, te gen potansyèl pou yo paske Bondye te toujou gen plan li pou yo.

Ta gen yon batay ant fanm nan ak gason an. "Epi dezi ou pral pou mari ou, men li pral mèt ou" (1. mose 3,16). Moun ki pran zafè yo nan pwòp men yo (tankou Adan ak Èv te fè sa) olye pou yo suiv enstriksyon Bondye yo gen anpil chans pou yo gen konfli youn ak lòt, e anjeneral fòs brital domine. Se konsa sosyete a ye apre peche antre yon fwa.

Se konsa, etap la te pare: pwoblèm nan ke gen moun ki fè fas a se pwòp yo, pa erè Bondye a ,. Li te ba yo yon kòmansman pafè, men yo te anpile e depi lè sa a, tout moun te enfekte ak peche. Men malgre peche moun, limanite kontinye ap nan imaj Bondye a - bat ak dantle, nou ta ka di, men yo toujou menm imaj la de baz yo.

Sa potansyalite diven toujou defini ki moun yo ye e sa mennen nou nan pawòl Sòm 8 la. Kòmandan cosmic la toujou enkyete sou moun paske li te fè yo yon ti kras tankou tèt li epi li te ba yo otorite kreyasyon li - yon otorite yo toujou genyen. Gen toujou onè, toujou gen glwa, menm lè nou tanporèman pi ba pase plan Bondye te genyen pou nou. Si vizyon nou an ase bon pou nou wè foto sa a, li ta dwe fè lwanj: "Seyè, chèf nou an, ala bèl non ou genyen sou tout tè a" (Sòm 8,1. 9). Lwanj pou Bondye paske li gen yon plan pou nou.

Kris la, foto a pafè

Jezikri, Bondye nan kò a, se imaj pafè Bondye a (Kolosyen 1,15). Li te totalman moun, e li montre nou egzakteman sa yon moun ta dwe ye: konplètman obeyisan, konplètman fè konfyans. Adan se te yon kalite pou Jezikri (Women 5,14), epi yo rele Jezi "dènye Adan an" (1. Korentyen 15,45).

"Lavi te nan li, e lavi te limyè lèzòm" (Jan 1,4). Jezi te retabli lavi ki te pèdi grasa peche. Li se rezirèksyon an ak lavi a (Jan 11,25).

Ki sa Adan te fè pou limanite fizik, Jezi Kris te fè pou revizyon espirityèl. Li se pwen depa nouvo limanite a, nouvo kreyasyon an (2. Korentyen 5,17). Nan li, tout moun pral reviv (1. Korentyen 15,22). Nou fèt ankò. Nou kòmanse ankò, fwa sa a sou pye dwat la. Atravè Jezikri, Bondye kreye nouvo limanite a. Peche ak lanmò pa gen pouvwa sou nouvo kreyasyon sa a (Women 8,2; 1. Korentyen 15,24-26). Viktwa te genyen; tantasyon te rejte.

Jezi se moun nou fè konfyans ak modèl nou ta dwe suiv (Women 8,29-35); nou transfòme nan imaj li (2. Korentyen 3,18), imaj Bondye a. Grasa lafwa nan Kris la, grasa travay li nan lavi nou, enpèfeksyon nou yo retire epi nou vin pi pre volonte Bondye nou dwe ye (Efezyen yo). 4,13. 24). Nou pase soti nan yon glwa nan yon lòt - nan yon glwa pi gwo!

Natirèlman, nou pa wè foto a nan tout bèl pouvwa li ankò, men nou asire nou ke nou pral wè li. "Epi menm jan nou te pote estati [Adan] ki sou latè a, se konsa tou nou pral pote imaj ki nan syèl la" [Kris la] (1. Korentyen 15,49). Kò resisite nou yo pral tankou kò Jezikri: glwa, pwisan, espirityèl, nan syèl la, enperiibl, imòtèl (v. 42-44).

Jan te di l konsa: “Mezanmi, nou deja pitit Bondye; men li poko revele sa nou pral ye. Men, nou konnen lè li parèt, n'a tankou l'; paske n'a wè l' jan li ye a. Tout moun ki gen espwa konsa nan li, yo pirifye tèt yo menm jan li pi bon an.1. John 3,2-3). Nou poko wè sa, men nou konnen sa pral rive paske nou se pitit Bondye e li pral fè sa rive. N ap wè Kris la nan glwa li, e sa vle di n ap gen menm glwa tou, pou n ap kapab wè glwa espirityèl.

Lè sa a, Johannes ajoute kòmantè sa a pèsonèl: "Epi tout moun ki gen tankou espwa nan li, netwaye tèt li, menm jan li se pi." Depi nou pral menm bagay la lè sa a, nou eseye vin tankou l 'kounye a.

Se konsa, moun se yon ke yo te sou plizyè nivo: fizik ak espirityèl. Menm moun natirèl la fèt nan imaj Bondye. Kèlkeswa jan yon moun peche, imaj la toujou la, e moun nan gen anpil valè. Bondye gen yon objektif ak yon plan ki gen ladan tout pechè.

Lè yon moun kwè nan Kris la, yon moun k ap fè peche suiv yon nouvo kreyati, dezyèm Adan an, Jezikri. Nan epòk sa a nou menm fizik menm jan Jezi te ye pandan ministè li sou tè a, men nou ap transfòme nan imaj espirityèl Bondye a. Chanjman espirityèl sa a vle di yon chanjman nan atitid ak konpòtman ki fèt paske Kris la ap viv nan nou e nou viv grasa lafwa nan li (Galat). 2,20).

Si nou se nan Kris la, nou pral konplètman pote imaj la nan Bondye nan rezirèksyon an. Lespri nou yo pa ka konprann konplètman sa li pral, ak nou pa konnen ekzakteman ki sa "kò a espirityèl" yo pral, men nou konnen li pral bèl bagay. Bondye nou an ki gen pitye ak renmen ap beni nou ak tout sa nou ka jwi e nou pral fè lwanj li pou tout tan!

Kisa ou wè lè ou gade lòt moun? Èske w wè imaj Bondye a, potansyèl pou grandè, imaj Kris la ki te fòme? Èske w wè bote nan plan Bondye a nan travay pa bay pitye bay pechè yo? Èske ou kontan ke li ap rachte yon limanite ki te kite enjistis nan chemen dwat la? Èske w jwi glwa bèl plan Bondye a? Ou gen je pou w wè? Sa a se byen lwen pi bèl pase zetwal yo. Li se pi lwen pi bèl pase kreyasyon an bèl pouvwa. Li te bay pawòl li, epi li se konsa, e li trè bon.

Joseph Tkach


pdfMan [limanite]