BYENVENI!

Nou fè pati kò Kris la e nou gen yon misyon pou preche levanjil la, bon nouvèl Jezikri a. Ki sa ki bon nouvèl la? Bondye te rekonsilye mond lan ak tèt li grasa Jezikri e li ofri padon pou peche yo ak lavi etènèl bay tout moun. Lanmò ak rezirèksyon Jezi a pouse nou viv pou li, konfye lavi nou ba li e suiv li. Nou kontan ede nou viv antanke disip Jezi, aprann nan men Jezi, suiv egzanp li epi grandi nan favè ak konesans Kris la. Ak atik yo nou vle pase konpreyansyon, oryantasyon ak sipò lavi nan yon monn M'enerve ki fòme ak fo valè.

PWOCHEN RANYYON
Kalandriye Sèvis diven nan Uitikon
dat 04.12.2021 X NAN revèy

nan Üdiker-Huus nan 8142 Uitikon

MAGAZINE

Lòd abònman gratis nan nou an
magazin «FOCUS Jezi»

Kontakte fòm

 
KONTAKTE

Ekri nou si w gen nenpòt kesyon! Nou tann pou nou fè konesans ou!

Kontakte fòm

GASON BONDYE A   LAVAY   HOPE POU TOUT

De bankè

Deskripsyon ki pi komen nan syèl la, chita sou yon nwaj, mete yon chemiz de nwi, ak jwe yon gita gen ti kras fè ak fason ekriti yo dekri syèl la. Nan contrast, Bib la dekri syèl la kòm yon gwo festival, tankou yon foto nan fòma super-gwo. Gen bon plat manje ak bon diven nan gwo konpayi. Li se resepsyon an maryaj pi gwo nan tout tan ak selebre maryaj la nan Kris la ak legliz li. Krisyanis kwè nan yon Bondye ki vrèman kontan e ki gen pi bon swè se selebre avèk nou pou tout tan. Nou chak te resevwa yon envitasyon pèsonèl nan fèt sa a fèt. Li ...

Lè ou ansanm ak Jezi

Ki jan sitiyasyon lavi w ye kounye a? Èske w pote chay nan lavi ki peze w e ki fè w mal? Èske w te itilize fòs ou epi ou te ale nan limit sa ou ka fè? Lavi w pandan w ap fè eksperyans li kounye a fatige w, byenke w anvi pran repo pi fon, ou pa ka jwenn okenn. Jezi mande w pou w vin jwenn li: “Vin jwenn mwen, nou tout ki trakase ak chay; Mwen vle rafrechi ou. Pran jouk mwen, aprann nan men mwen; paske mwen dou e mwen enb nan kè; konsa n'a jwenn repo pou nanm nou. Paske jouk mwen an dous e chay mwen an lejè" (Mt 11,28-30). Ki sa Jezi kòmande nou atravè apèl li a? Li…

Konfyans avèg

Maten an mwen te kanpe devan glas mwen epi mwen te poze kesyon an: miwa, miwa sou miray la, kiyès ki pi bèl nan tout peyi a? Lè sa a, glas la di m ': Èske ou ka deplase sou bò a, tanpri? Mwen poze w yon kesyon: «Èske ou kwè sa ou wè oswa ou avèg konfyans? Jodi a nou pran yon gade pi pre nan konfyans nan Bondye. Mwen vle fè yon sèl reyalite klè: Bondye vivan, Li egziste, kwè li ou pa! Bondye pa depann de lafwa ou. Li pap vin vivan lè nou rele tout moun pou yo gen lafwa. Li pral tou pa mwens Bondye si nou pa vle konnen anyen sou li! Ki sa ki kwayans? Nou ap viv nan de zòn lè: Sa vle di nou ap viv nan ...
MAGAZIN "SIKSESYON"   MAGAZINE «FOCUS JEZI»   WKG CURRICULUM

Siy fwa yo

Levanjil la vle di "bon nouvèl". Pandan plizyè ane, levanjil la pa t bon pou mwen, paske mwen te anseye anpil nan lavi mwen ke nou ap viv nan kèk jou ki sot pase yo. Mwen kwè ke "nan fen mond lan" ta vini nan yon kèk ane, men si mwen te aji kòmsadwa, mwen ta epaye nan gwo tribilasyon an. Sa a jan de vizyon mond ka depandans, kidonk, ou gen tandans wè tout bagay ki k ap pase nan mond lan nan linèt yo nan yon entèpretasyon spesifik nan evènman ki pral pran plas nan fen fwa yo. Jodi a fason sa a nan panse se pa konsantre nan lafwa kretyen mwen ak baz la pou mwen ...

Bondye toujou renmen ou?

Èske w konnen ke anpil kretyen ap viv chak jou pa totalman asire ke Bondye toujou renmen yo? Yo enkyete ke Bondye ap chase yo deyò, e pi mal, ke li te deja chase yo deyò. Petèt ou gen menm krent la. Poukisa ou panse kretyen yo konsène konsa? Repons lan se tou senpleman ke ou se onèt ak tèt ou. Yo konnen yo se pechè. Yo douloure okouran de echèk yo, erè yo, peche yo - peche yo. Yo te anseye yo ke lanmou Bondye, e menm delivrans yo, depann de jan yo obeyi Bondye. Se konsa, yo kontinye di Bondye ki jan regrèt yo ...

Sètitid delivrans lan

Pòl diskite ankò e ankò nan Women ke nou dwe Kris la ke Bondye konsidere nou kòm jistifye. Malgre ke nou peche pafwa, peche sa yo konte nan direksyon pou pwòp tèt ou a fin vye granmoun ki te kloure sou kwa ak Kris la. Peche nou yo pa konte kont sa nou ye nan Kris la. Nou gen yon devwa pou konbat peche pou nou pa sove, men paske nou se pitit Bondye deja. Nan dènye pati chapit 8 la, Pòl vire atansyon li sou bèl avni nou. Linivè a tout antye delivre pa Jezi kretyen lavi se pa toujou fasil. Batay kont peche se fatigan. Pèsekisyon ki pèsistan fè yon kretyen ...
ATIK «GRACE COMMUNION»   "BIB LA"   «PAW OFL LAVI»