BYENVENI!

Nou fè pati kò Kris la e nou gen yon misyon pou preche levanjil la, bon nouvèl Jezikri a. Ki sa ki bon nouvèl la? Bondye te rekonsilye mond lan ak tèt li grasa Jezikri e li ofri padon pou peche yo ak lavi etènèl bay tout moun. Lanmò ak rezirèksyon Jezi a pouse nou viv pou li, konfye lavi nou ba li e suiv li. Nou kontan ede nou viv antanke disip Jezi, aprann nan men Jezi, suiv egzanp li epi grandi nan favè ak konesans Kris la. Ak atik yo nou vle pase konpreyansyon, oryantasyon ak sipò lavi nan yon monn M'enerve ki fòme ak fo valè.

PWOCHEN RANYYON
Kalandriye Sèvis diven nan Uitikon
dat 04.12.2021 X NAN revèy

nan Üdiker-Huus nan 8142 Uitikon

MAGAZINE

Lòd abònman gratis nan nou an
magazin «FOCUS Jezi»

Kontakte fòm

 
KONTAKTE

Ekri nou si w gen nenpòt kesyon! Nou tann pou nou fè konesans ou!

Kontakte fòm

GASON BONDYE A   LAVAY   HOPE POU TOUT

Lè ou ansanm ak Jezi

Ki jan sitiyasyon lavi w ye kounye a? Èske w pote chay nan lavi ki peze w e ki fè w mal? Èske w te itilize fòs ou epi ou te ale nan limit sa ou ka fè? Lavi w pandan w ap fè eksperyans li kounye a fatige w, byenke w anvi pran repo pi fon, ou pa ka jwenn okenn. Jezi mande w pou w vin jwenn li: “Vin jwenn mwen, nou tout ki trakase ak chay; Mwen vle rafrechi ou. Pran jouk mwen, aprann nan men mwen; paske mwen dou e mwen enb nan kè; konsa n'a jwenn repo pou nanm nou. Paske jouk mwen an dous e chay mwen an lejè" (Mt 11,28-30). Ki sa Jezi kòmande nou atravè apèl li a? Li…

De bankè

Deskripsyon ki pi komen nan syèl la, chita sou yon nwaj, mete yon chemiz de nwi, ak jwe yon gita gen ti kras fè ak fason ekriti yo dekri syèl la. Nan contrast, Bib la dekri syèl la kòm yon gwo festival, tankou yon foto nan fòma super-gwo. Gen bon plat manje ak bon diven nan gwo konpayi. Li se resepsyon an maryaj pi gwo nan tout tan ak selebre maryaj la nan Kris la ak legliz li. Krisyanis kwè nan yon Bondye ki vrèman kontan e ki gen pi bon swè se selebre avèk nou pou tout tan. Nou chak te resevwa yon envitasyon pèsonèl nan fèt sa a fèt. Li ...

Envitasyon nan lavi

Ezayi envite moun kat fwa pou yo vin jwenn Bondye. «Oke, tout moun ki swaf, vin nan dlo a! Men, si ou pa gen lajan, vin isit la, achte epi manje! Vini isit la epi achte diven ak lèt ​​san lajan e gratis!" (Iza 55,1). Envitasyon sa yo valab non sèlman pou pèp Izrayèl la, men pou pèp tout nasyon yo: «Gade, w ap rele pèp ou pa konnen, e pèp ki pa konnen w ap kouri vin jwenn ou poutèt Seyè a, Bondye w la. , ak Sen pèp Izrayèl la, ki te fè ou glwa » (vèsè 5). Yo se apèl inivèsèl pou vini epi yo enkòpore envitasyon an nan alyans favè Bondye a pou tout moun. Premyèman, apèl la ale bay tout moun ki swaf ...
MAGAZIN "SIKSESYON"   MAGAZINE «FOCUS JEZI»   WKG CURRICULUM

Jezi te vini pou tout moun

Souvan, li ede w byen gade ekriti yo. Jezi te fè yon demonstrasyon enpresyonan ak yon deklarasyon ki gen tout antye pandan yon konvèsasyon ak Nikodèm, yon savan prensipal e chèf Juif yo. "Paske Bondye tèlman renmen lemonn, li bay sèl Pitit li a, pou tout moun ki kwè nan li pa peri, men pou yo gen lavi ki p'ap janm fini an" (Jan). 3,16). Jezi ak Nikodèm te rankontre sou yon baz egal - soti nan pwofesè a anseyan. Agiman Jezi te fè konnen yon dezyèm nesans te oblije antre nan wayòm Bondye a te sezi Nikodèm. Konvèsasyon sa a te enpòtan paske Jezi, antanke jwif, te oblije fè fas ak lòt jwif e, tankou nan ...

Kòlè Bondye

Nan Bib la, li ekri: "Bondye se renmen" (1. Joh 4,8). Li te deside fè sa ki byen nan sèvi ak renmen moun. Men, Bib la montre kòlè Bondye tou. Men, ki jan yon moun ki gen pi renmen gen yon bagay tou fè ak kòlè? Lanmou ak kòlè pa mityèlman eksklizif. Se poutèt sa, nou ka espere ke lanmou, dezi a fè byen gen ladan tou kòlè oswa rezistans nan nenpòt bagay ki fè mal ak destriktif. Lanmou Bondye a konsistan e se poutèt sa Bondye reziste nenpòt bagay ki opoze lanmou li. Nenpòt rezistans nan renmen l 'se peche. Bondye se kont peche - li goumen ak li epi evantyèlman pral elimine li. Bondye renmen...

Poukisa gen pwofesi?

Ap toujou gen yon moun ki di li se yon pwofèt oswa ki kwè ke yo ka kalkile dat retounen Jezi a. Dènyèman, mwen te wè yon kont yon raben ki te di ke yo te kapab konekte pwofesi Nostradamus ak Tora a. Yon lòt moun te predi Jezi t ap retounen nan Pannkòt 2019 pral pran plas. Anpil moun ki renmen pwofesi eseye fè yon koneksyon ant dènye nouvèl ak pwofesi biblik. Kark Barth te konseye moun pou yo rete byen ankre nan Ekriti yo pandan l t ap chèche pi byen konprann monn modèn ki t ap chanje a. Objektif ekriti biblik Jezi a...
ATIK «GRACE COMMUNION»   "BIB LA"   «PAW OFL LAVI»