Jezi: pwomès la

X NAN Jezu pwomès laAnsyen Testaman an di nou ke nou menm moun te kreye nan imaj Bondye. Li pa t pase lontan anvan nou te fè peche epi yo te chase nou soti nan Paradi a. Men, ak pawòl jijman an te vini yon pawòl pwomès. Bondye te di: «Mwen pral mete ennmi ant ou (Satan) ak fanm nan ak ant desandans ou ak desandans li; li (Jezi) pral kraze tèt ou epi w ap kout kouto l (Jezi) nan talon pye a.1. mose 3,15). Yon delivrans desandan Èv t ap vin sove pèp la.

Pa gen solisyon nan je

Eva pwobableman espere ke premye pitit li ta dwe solisyon an. Men Kayen te fè pati pwoblèm lan. Sin gaye ak li te vin pi mal. Te gen yon lage pasyèl nan tan an nan Noe, men peche a pi fò. Te gen peche a nan pitit pitit Noe a ak Lè sa a, nan lavil Babèl. Limanite kontinye gen pwoblèm, espere pou yon bagay pi byen, men pa janm rive l '.

Gen kèk pwomès enpòtan yo te bay Abraram. Men, li te mouri anvan li te resevwa tout pwomès yo. Li te gen yon pitit, men pa gen okenn peyi, e li pa t yon benediksyon pou tout nasyon. Pwomès la te pase sou Izarak e pita pou Jakòb. Jakòb ak fanmi l 'yo te vin nan peyi Lejip e yo te vin yon gwo nasyon, men yo te esklav. Sepandan, Bondye te rete fidèl a pwomès li a. Bondye te fè yo soti nan peyi Lejip ak mirak espektakilè. Nasyon Izrayèl la te kontinye tonbe anba pwomès la. Mirak pa t 'ede, menm jan tou kenbe lwa yo. Yo fè peche, yo te doute, e yo te abandone 40 nan dezè a pandan plizyè ane. Bondye te rete fidèl a pwomès li a epi li te mennen pèp la nan peyi Kanaran, e avèk anpil mirak li te ba yo peyi a.

Yo te toujou moun yo pechè menm, ak liv la nan jij montre nou kèk nan peche pèp la, pou li toujou tonbe nan sèvi zidòl. Ki jan yo ta ka janm yon benediksyon pou lòt nasyon yo? Finalman, Bondye te fè branch fanmi nò Izrayèl yo kaptire pa moun peyi Lasiri yo. Youn ta ka panse ki ta te ede jwif la tounen vin jwenn Bondye, men li pa t '.

Bondye kite jwif yo prizonye nan lavil Babilòn pandan anpil ane, ak Lè sa a, se sèlman yon ti pòsyon nan yo tounen tounen yo lavil Jerizalèm. Nasyon jwif la te vin yon lonbraj nan pwòp tèt li ansyen li yo. Yo pa t 'gen pi bon nan Latè pwomiz pase nan peyi Lejip oswa Babilòn. Yo te plenn, "Ki kote Bondye te pwomèt la te fè Abraram? Ki jan nou pral fè limyè pou nasyon yo? Ki jan pwomès David te fè a pral rive vre si nou pa ka kontwole tèt nou?

Anba dominasyon Women an, moun yo te wont. Gen kèk te bay espwa. Gen kèk ansanm mouvman rezistans anba tè. Lòt moun te eseye gen plis relijyon ak apresye benediksyon Bondye a.

Yon ekla nan espwa

Bondye te kòmanse kenbe pwomès li a ak yon timoun ki fèt andeyò maryaj. "Gade, yon jenn fi ap ansent e li pral fè yon pitit gason, epi yo pral ba li non Emanyèl, ki vle di: Bondye avèk nou." (Matye). 1,23) Li te premye rele Jezi - ak non an ebre "Yeshua", ki vle di Bondye pral delivre nou.

Zanj yo te di bèje yo ke yon Sovè te fèt nan Betleyèm (Lik 2,11). Li te Redanmtè a, men li pa t sove pèsonn nan moman sa a. Li menm te dwe sove tèt li, paske fanmi an te oblije kouri pou sove timoun nan anba men Ewòd, wa jwif yo.

Bondye te vin jwenn nou paske li te rete fidèl a pwomès li yo, e li se fondasyon tout espwa nou yo. Istwa pèp Izrayèl la montre yon fwa ankò ki metòd moun pa travay. Nou pa ka reyalize objektif Bondye pa efò pa nou. Bondye panse de kòmanse ti, nan espirityèl olye ke fizik fòs, nan viktwa nan feblès olye ke pouvwa.

Lè Bondye te ban nou Jezi, li te akonpli pwomès li yo e li te pote tout bagay li te predi avè l.

Pwogrè la

Nou konnen Jezi te grandi pou bay lavi li kòm ranson pou peche nou yo. Li pote padon e se limyè jounen an. Li te vini yo defèt dyab la ak lanmò tèt li nan bat li apre lanmò li ak rezirèksyon. Nou ka wè ki jan Jezi akonpli pwomès Bondye yo.

Nou ka wè pi plis pase jwif yo sou 2000 ane de sa, men nou toujou pa wè tout bagay. Nou poko wè tout pwomès la rive vre. Nou toujou pa wè Satan nan chenn kote li pa ka sedui nenpòt moun. Nou poko wè ke tout moun konnen Bondye. Nou poko wè nan fen kriye ak dlo nan je, mouri ak lanmò. Nou toujou vle repons final la. Nan Jezi nou gen espwa ak sètitid reyalize sa a.

Nou gen yon pwomès ki soti nan Bondye, ke Pitit li a konfime e ki sele pa Sentespri a. Nou kwè ke tout sa ki te pwomèt la pral rive vre epi ke Kris la pral konplete travay la ke li te kòmanse. Espwa nou an ap kòmanse donnen e nou gen konfyans tout pwomès yo pral akonpli. Kòm nou te jwenn espwa ak pwomès pou delivre nan timoun nan Jezi, nou espere espwa ak pwomès nan pèfeksyon nan Jezi a leve soti vivan. Sa a aplike a kwasans nan Peyi Wa ki nan Bondye ak tou nan travay la nan legliz la, nan chak moun sèl.

Espere pou tèt nou

Lè moun vini nan kwè nan Kris la, travay yo kòmanse grandi nan ou. Jezi te di ke nou ta dwe tout fèt ankò, sa rive lè nou kwè nan li, Lè sa a, Sentespri a overshadows nou epi kreye yon nouvo lavi nan nou. Jan Jezi te pwomèt la, Li vini nan lavi nan nou. Yon moun yon fwa te di, "Jezi te kapab fèt yon fwa mil, epi li pa ta fè m 'nenpòt ki bon si li pa t' fèt nan mwen."

Nou ta ka gade nan tèt nou ak panse, "Mwen pa wè anpil isit la, mwen pa pi bon pase 20 ane de sa, mwen toujou lite ak peche, dout ak koupab, mwen toujou egoyis ak fè tèt di, mwen pa pi bon nan li, yo dwe yon moun ki gen krentif pou Bondye, kòm ansyen pèp Izrayèl la, mwen mande si Bondye reyèlman fè anyen nan lavi mwen, li pa sanble tankou mwen te fè nenpòt ki pwogrè. ​​"

Repons lan se sonje Jezi. Kòmansman espirityèl nou an pa sanble bon kounye a, men se paske Bondye di li bon. Ki sa nou genyen nan nou se jis yon peman desann. Li se yon kòmansman e li se yon garanti Bondye li menm .. Sentespri a nan nou se yon peman desann nan tout bèl pouvwa a ap vini an.

Lik di nou ke zanj yo t ap chante lè Jezi te fèt. Se te yon moman nan triyonf, menm si moun yo pa t 'kapab wè li ki fason. Zanj yo te konnen viktwa a te sèten paske Bondye te di yo.

Jezi di nou ke zanj yo kontan lè yon pechè repanti. Yo chante pou chak moun ki vini nan kwè nan Kris la paske yon pitit Bondye te fèt. Li pral pran swen nou. Malgre ke lavi espirityèl nou an pa pafè, Bondye ap kontinye travay nan nou jiskaske li konplete travay li nan nou.

Menm jan gen yon gwo espwa pou ti bebe Jezi a, gen anpil espwa nan tibebe ki fenk fèt la. Kèlkeswa kantite tan ou se yon kretyen, gen anpil esperans pou ou, paske Bondye envesti nan ou. Li pa pral bay moute travay la li te kòmanse. Jezi se prèv ke Bondye toujou kenbe pwomès li yo.

pa Joseph Tkach


pdfJezi: pwomès la