Avèk pasyans nan travay

408 ak pasyansNou tout konnen di "pasyans se yon vèti". Byenke li pa nan Bib la, Bib la gen anpil bagay pou di sou pasyans. Pòl rele li yon fwi Lespri Sen an (Galat 5,22). Li ankouraje nou tou pou nou pran pasyans nan difikilte2,12), geduldig auf das zu warten, was wir noch nicht haben (Römer 8,25), uns gegenseitig geduldig in Liebe zu ertragen (Epheser 4,2) und nicht müde zu werden, Gutes zu tun, da wir – wenn wir geduldig sind – auch ernten werden (Galater 6,9). Die Bibel mahnt uns auch «auf den Herrn zu harren» (Psalm 27,14), aber leider wird dieses geduldige Harren von einigen als passives Abwarten falsch verstanden.

Youn nan pastè rejyonal nou yo te asiste yon konferans kote lidè legliz yo te reponn a nenpòt diskisyon sou yon renouvèlman oswa misyon jan sa a: "Nou konnen nou bezwen fè sa nan fiti a, men kounye a nou ap tann pou Seyè a." Mwen sèten ke lidè sa yo kwè ke yo te pasyan nan ap tann pou Bondye montre yo ki jan apwoche etranje. Gen kongregasyon lòt ap tann pou yon siy nan men Seyè a chanje jou yo oswa fwa nan adorasyon fè li pi bon pou kwayan nouvo. Pastè rejyonal la te di m 'ke dènye bagay la li te mande nechèl la te: "Ki sa ou ap tann pou Seyè a fè?" Apre sa, li eksplike yo ke Bondye te pwobableman ap tann pou yo patisipe nan travay deja aktif l 'yo. Lè li te fini, yon "amèn" te kapab tande soti nan plizyè kote.

Si nou gen chwa difisil pou nou fè, nou tout ta renmen resevwa yon siy nan men Bondye ke nou ta ka montre lòt moun - yon sèl ki di nou ki kote yo ale, ki jan ak ki lè yo kòmanse. Sa a se pa ki jan Bondye anjeneral travay avèk nou. Olye de sa, li jis di "swiv mwen" ak exhorts nou pran yon etap pi devan san yo pa konprann detay yo. Nou dwe sonje ke apot Jezi yo pafwa te gen difikilte pou konprann ki kote Kris la te dirije yo ni anvan ni apre Pannkòt la. Sepandan, byen ke Jezi se yon pwofesè pafè ak lidè, yo pa t pafè disip ak disip. Nou twò souvan gen difikilte pou konprann sa Jezi ap di ak ki kote li ap dirije nou - pafwa nou pè pou nou avanse paske nou pè pou nou pa echwe. Sa a souvan pè kondwi nou nan inaksyon, ki nou Lè sa a, fòseman egalize ak pasyans - ak "ap tann pou Seyè a".

Nou pa bezwen pè erè nou yo oswa mank de klè sou chemen an devan yo. Malgre ke premye disip Jezi yo te fè anpil erè, Senyè a te ba yo nouvo opòtinite pou rantre nan travay li - pou swiv li tout kote li te mennen yo, menm si sa te vle di fè koreksyon sou wout la. Jezi ap travay nan menm fason an jodi a ak raple nou ke chak "siksè" nou eksperyans yo pral yon rezilta nan travay li epi yo pa nou.

Nou pa ta dwe pè si nou pa ka byen konprann objektif Bondye yo. Nan moman ensèten, yo mande nou pou nou pran pasyans, e nan kèk ka sa vle di tann entèvansyon Bondye anvan nou ka pran pwochen etap la. Kèlkeswa sitiyasyon an, nou toujou disip Jezi yo aple pou tande l epi suiv li. Pandan n ap fè vwayaj sa a, sonje ke fòmasyon nou an se pa sèlman lapriyè ak lekti Bib la. Aplikasyon pratik pran yon gwo pati - nou avanse pou pi devan nan espwa ak konfyans nan Bondye (akonpaye pa lapriyè ak Pawòl la), menm lè li pa klè ki kote Seyè a ap dirije.

Bondye vle legliz li yo pou yo an sante epi konsa pote sou kwasans. Li vle nou rantre nan misyon l 'pou mond lan, pran etap ki baze sou levanjil yo sèvi nan kay nou yo. Si nou fè sa nou pral fè erè. Nan kèk ka, efò nou pou pote levanjil la bay etranje legliz la pa pral tankou siksè. Men, nou pral aprann nan erè sa yo. Kòm nan Legliz la byen bonè nan Nouvo Testaman an, Seyè nou an pral sèvi avèk pitye erè nou si nou konfye yo nan li epi repanti, si sa nesesè. Li pral ranfòse epi devlope nou epi fòme nou pou sanble ak imaj Kris la. Gras ak konpreyansyon sa a nou pa pral konsidere mank de rezilta imedya kòm yon echèk. Bondye kapab ak pral pote efò nou yo fruits nan tan li yo ak nan pwòp fason l 'yo, espesyalman lè efò sa yo ap dirije nan moun ki mennen nan Jezi pa viv ak pataje bon nouvèl la. Petèt premye fwi nou wè pral afekte pwòp vi pa nou.

Imobilye "siksè" nan misyon ak sèvis soti nan yon sèl fason sèlman: atravè fidelite bay Jezi, akonpaye pa lapriyè ak mo biblik la, nan ki Sentespri a gide nou nan verite a. Se pou nou kenbe nan tèt ou ke nou pa pral aprann sa a verite imedyatman epi inaksyon nou an ka ralanti nou desann. Mwen mande si inaksyon an ka rive akòz laperèz la. Jezi te anonse repete lanmò ak rezirèksyon disip li yo, e pafwa laperèz verite sa a te paralize kapasite yo pou aji. Sa a se souvan ka sèjousi.

Lè nou pale sou patisipasyon nou nan apwòch Jezi pou moun lòt nasyon legliz yo, nou byen vit fè fas ak reyaksyon pè. Sepandan, nou pa bezwen pè, paske "moun ki nan nou an gen plis pouvwa pase moun ki nan monn nan" (1. John 4,4). Laperèz nou disparèt grasa konfyans nou nan Jezi ak pawòl li. Lafwa se vrèman lènmi laperèz. Se poutèt sa Jezi te di: "Nou pa bezwen pè, jis kwè!" (Markus 5,36).

Wenn wir uns im Glauben aktiv in Jesu Mission und Dienst engagieren, sind wir nicht allein. Der Herr der gesamten Schöpfung steht uns bei, so wie Jesus es vor langer Zeit auf dem Berg in Galiläa (Matthäus 28,16) seinen Jüngern versprochen hatte. Kurz bevor er in den Himmel aufstieg, gab er ihnen eine Anweisung, der allgemein als Missionsbefehl bezeichnet wird: «Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende» (Matthäus 28,18-20).

Ann note vèsè final yo isit la. Jezi kòmanse pa di ke li gen "tout otorite nan syèl la ak sou latè", Lè sa a, fini ak mo sa yo nan asirans: "Mwen avèk ou chak jou". Deklarasyon sa yo ta dwe yon sous gwo konfò, gwo konfyans, ak gwo libète nan sa Jezi te di nou fè: fè tout nasyon disip. Nou fè sa ak frankite - okouran ke nou patisipe nan travay la nan moun ki gen tout pouvwa ak otorite. E nou fè l avèk konfyans paske nou konnen ke li toujou avèk nou. Avèk sa yo panse nan tèt ou - olye pou yo moun ki wè pasyans kòm san fè anyen konsa ap tann - nou rete tann avèk pasyans pou Seyè a pandan y ap aktivman patisipe nan travay li, ki se fè moun disip nou yo nan kay nou yo. Nan fason sa a nou pral patisipe nan sa nou kapab dekri avèk pasyans. Jezi kòmande nou pou nou fè sa paske se fason sa a li ye - chemen fidelite ki pote fwi wayòm li a. Se konsa, kite a jwenn travay ak pasyans.

pa Joseph Tkach


pdfAvèk pasyans nan travay