Jezi, kontra ki akonpli a

XN jesus bund a akonpliYoun nan agiman ki pi konsistan nan mitan entelektyèl relijye yo, "Ki pati nan lwa Ansyen Testaman an ki te aboli, e ki pati nou toujou oblije kenbe?" Repons kesyon sa a se pa "swa oswa". Kite m 'eksplike li.

Lwa federal la fin vye granmoun te yon pake konplè sou 613 lwa sivil ak relijye ak règleman pou pèp Izrayèl la. Li te fèt yo mete l 'apa de mond lan ak mete yon fondasyon espirityèl ki mennen nan lafwa nan Kris la. Li te, menm jan Nouvo Testaman an di, yon lonbraj nan reyalite a ap vini an. Jezikri, Mesi a, te akonpli lwa a.

Christen stehen nicht unter dem mosaischen Gesetz. Vielmehr sind sie dem Gesetz Christi unterstellt, das sich in Liebe zu Gott und den Mitmenschen ausdrückt. «Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt» (Johannes 13,34).

Pandan ministè li sou tè a, Jezi obsève koutim ak tradisyon relijye pèp jwif la, men avèk yon fleksibilite ki souvan sezi menm disip li yo. Pou egzanp, li fache otorite yo relijye pa fason ke li te trete règleman strik yo nan obsèvans nan jou repo a. Lè yo defye, li te deklare ke li te Seyè a jou repo a.

Ansyen Testaman an pa demode; li se yon pati entegral nan Ekriti yo. Gen kontinwite ant de testaman yo. Nou ka di ke kontra Bondye a te bay nan de fòm: pwomès ak pwogrè. Nou ap viv kounye a anba alyans Kris la akonpli. Li louvri pou tout moun ki kwè nan li tankou Seyè ak Sovè. Li pa nesesèman mal pou nou swiv règleman ansyen kontra yo, ki vle di fòm espesifik adorasyon ak pratik kiltirèl, si ou vle. Men, fè sa pa rann li pi jis oswa akseptab pou Bondye pase moun ki pa fè sa. Kretyen yo kapab kounye a jwi vrè "repo saba yo" - libète anba peche, lanmò, malveyans ak izolman nan men Bondye - nan relasyon ak Jezi.

Sa vle di ke obligasyon nou genyen yo se obligasyon nan favè Bondye a, fason nan lavi nan ak nan mitan pwomès yo pitye nan kontra a ak fidelite li yo. Tout obeyisans sa yo se obeyisans konfyans nan Bondye, konfyans nan Bondye, yo dwe fidèl a pawòl li epi yo dwe fidèl nan tout fason l 'yo. Obeyisans nou an pa janm destine favè Bondye. Li se pitye ak nou vle viv pou ke nou resevwa favè l 'yo, ki se bay chak jou nan Jezi Kris la.

Si delivrans ou depann sou akonplisman ou nan lalwa a, ou ta kondane a echèk. Men, ou ka rekonesan, Jezi pataje avèk ou plen li nan lavi nan pouvwa Lespri Bondye a.

pa Joseph Tkach