lang kò

X NAN langaj kòÈske w se yon bon kominikatè? Nou kominike pa sèlman atravè sa nou di oswa ekri, men tou ak siyal ke nou konsyan oswa enkonsyaman bay. Lang kò nou an kominike ak lòt moun epi li voye plis enfòmasyon sou senp mo ki pale a. Pou egzanp, yon moun ki patisipe nan yon entèvyou ka di potansyèl anplwayè yo ke yo konfòtab, men men yo sere ak fidgeting nan chèz la transmèt yon lòt bagay. Yon moun ka pran pòz yon enterè nan sa yon lòt moun ap di, men mank konstan yo nan kontak zye bay jwèt la ale. Sa ki enteresan, apot Pòl dekri ke nou chak se yon pati nan kò Kris la: "Men, nou se kò Kris la ak chak moun se yon manm" (1. Korentyen 12,27).

Kesyon an rive: ki lang kò ou kominike kòm yon manm nan kò Kris la? Ou ka di oswa ekri anpil bon, pozitif ak ankouraje bagay sa yo, men li se yon fason a ou konpòte ki di pi plis. Ki jan ou fòme lavi ou kominike byen fò epi ki klè ki sa valè ou ak kwayans yo. Atitid ou transmèt mesaj la vre ke ou pote nan parèy ou èt imen.
Èske nou tankou yon moun, legliz lokal oswa legliz cho-kè, zanmitay ak reseptif a lòt moun? Oswa èske nou egoyis ak fou ak apèn remake nenpòt moun ki deyò pwòp ti gwoup nou an? Atitid nou pale ak kominike ak mond lan obsève. Mo nou yo nan renmen, akseptasyon, apresyasyon ak sa ki ka sispann nan tren yo si langaj kò nou nye yo.

«Paske, menm jan kò a fè yon sèl epi li gen anpil manm, men tout manm kò a, byenke yo anpil, yo toujou fè yon sèl kò, se konsa tou Kris la. Paske, nou tout resevwa batèm nan yon sèl kò ak yon sèl Lespri, kit nou se jwif oswa moun Lagrès, esklav oswa lib, epi yo tout anprint ak yon sèl lespri. Paske menm kò a se pa yon sèl manm, men se anpil.1. Korentyen 12,12-14).
Nou vle di ke lang kò nou an ta dwe pote onè pou tout moun parèy yo. Lè nou demontre gwo fason lanmou an, yo pral wè nou vrèman se disip Kris la paske li te renmen nou e li te bay tèt li pou nou. Jezi te di: «Mwen ban nou yon nouvo kòmandman: se pou nou youn renmen lòt. Menm jan mwen renmen nou, nou menm tou nou dwe youn renmen lòt. Apati sa a tout moun va konnen se disip mwen nou ye: si nou bay lanmou pou nou.» (Jan 13,34-35). Pandan ke lanmou pou Kris la nan nou transmèt bay lòt moun nan prèske tout sitiyasyon nan lavi, lang kò nou konfime sa nou di. Sa se kominikasyon efikas.

Mo vin fasilman soti nan bouch ou epi yo bon si ou pa sipòte pa aksyon ou ak atitid nan renmen. Lè ou kominike, si wi ou non nan pawòl la pale oswa ekri oswa fason ou ap viv la, moun ka wè renmen an nan Jezi nan ou. Yon lanmou ki padone, aksepte, geri e rive nan tout moun. Se pou sa se lang kò ou pou tout konvèsasyon ou mennen yo.

pa Barry Robinson