Wayòm Bondye a (pati 5)

Pou dènye fwa a, nou te fè fas ak ki jan verite a konplèks ak reyalite nan ki deja egziste a, men ki poko fini Peyi Wa nan Bondye a, kèk kretyen erè te mennen nan triyonfism, lòt moun nan quietism. Nan atik sa a, nou pran yon apwòch diferan pou kwè nan verite konplèks sa a.

Patisipasyon nan travay kontinyèl Jezi a nan sèvis Wayòm Bondye a

Olye pou nou rete kole ak triyonfalis (aktivis sa a ki vize pou pote wayòm Bondye a) oswa trankilism (pasivite sa a ki vle di kenbe soti nan chemen an, kite tout bagay nan men Bondye), nou tout rele pou mennen yon lavi espwa ki bay fòm. nan vrè siy wayòm Bondye alavni an. Natirèlman, siy sa yo gen sèlman yon siyifikasyon limite - yo pa ni kreye wayòm Bondye a, ni yo pa fè li prezan ak vre. Sepandan, yo montre pi lwen pase tèt yo nan sa ki gen pou vini. Yo fè yon diferans nan isit la ak kounye a, menm si yo pa kapab enfliyanse tout bagay. Yo jis fè yon relatif epi yo pa yon diferans desizif. Sa a se nan liy ak demann Bondye a pou Legliz la nan epòk sa a ki mal kounye a. Gen kèk, ki gen tandans rete kole sou fason triyonfalis oswa trankiliste nan panse, pral kontredi sa a epi diskite ke li se diman oswa pa di tout vo mansyone yo mete sou siy ki sèlman refere a pwochen Peyi Wa ki nan Bondye. Nan opinyon yo, li pa vo li si yo pa ka pote chanjman dirab - si yo pa ka amelyore mond lan oswa omwen fè lòt moun kwè nan Bondye. Ki sa ki objeksyon sa yo pa pran an konsiderasyon, sepandan, se lefèt ke siy endike, pwovizwa ak tanporè ke kretyen yo ka mete nan isit la ak kounye a pa ka wè nan izolasyon nan wayòm Bondye a nan lavni. Poukisa? Paske aksyon kretyen vle di patisipasyon nan travay konstan Jezi a, grasa Lespri Sen an. Atravè Lespri Sen an nou kapab rantre nan wa a nan règ li nan isit la ak kounye a tou nan sa a kounye a, tan monn sa ki mal - yon tan ki pral simonte. Senyè wayòm Bondye alavni an kapab entèvni nan epòk prezan an epi sèvi ak temwayaj legliz la endike, pwovizwa ak tan limite. Sa yo lakòz yon diferans relatif men aparan nan isit la ak kounye a, menm si yo pa pote chanjman ki enpòtan anpil ki vini ak fini Wayòm Bondye a.

Das Licht des künftigen Reiches Gottes erreicht uns und leuchtet uns auf unserem Weg in dieser dunklen Welt. So wie das Sternenlicht die Dunkelheit der Nacht erhellt, verweisen die in Wort und Tat präsenten Zeichen der Kirche, auf das künftige Reich Gottes im vollen mittäglichen Sonnenlicht. Diese winzigen Lichtpunkte bewirken etwas, wenn auch nur in Andeutung, einstweilig und zeitlich begrenzt. Durch das gnädige Wirken des Allmächtigen werden wir zu Werkzeugen mit unseren Zeichen und Zeugnissen, geführt im Handeln von Gottes Wort und Heiligem Geist. Auf diese Weise können wir Menschen berühren und sie mit Christus in Richtung seines künftigen Reiches begleiten. Gott ist selbst im Hier und Jetzt am Wirken, bevor das Reich seine Vollendung erreicht. Wir sind Botschafter an Christi statt; denn Gott ermahnt durch uns (2. Korentyen 5,20). Durch das Predigtwort, wie es vom Heiligen Geist nutzbar gemacht wird, ermöglicht es Gott den Menschen durch ihren Glauben bereits jetzt im Geiste, als Bürger des künftigen Reiches Gottes, diesem Reich teilhaftig zu werden (Römer 1,16). Jeder schlichte Becher Wasser, der in Christi Namen dargereicht wird, bleibt nicht unbelohnt (Matthäus 10,42). Deshalb sollten wir die Zeichen oder Zeugnisse der Gläubigen von Gottes Kirche nicht als flüchtige, reine Symbole oder Gesten abtun, welche auf etwas nicht Gegenwärtiges, noch nicht Reales verweisen. Christus fügt unser Zeichen setzendes Wirken dem Seinen zu und macht sich unser Zeugnis zunutze, um Menschen in eine persönliche Beziehung mit sich zu ziehen. So spüren sie die Gegenwart seiner liebenden Herrschaft und erleben Freude, Frieden und Hoffnung durch seine gerechte, von Liebe erfüllte Regentschaft. Es ist klar diese Zeichen offenbaren nicht die ganze Wahrheit dessen, was die Zukunft für uns bereithält, sondern verweisen lediglich darauf. Sie deuten – sowohl in die Vergangenheit und sind auch in die Zukunft gerichtet – So stellen Christus hin, der in seinem Leben und Wirken auf Erden zum Erlöser und König über die ganze Schöpfung wurde.Diese Zeichen sind nicht blosse Gedanken, Worte, Vorstellungen oder individuelle, ureigene geistliche Erfahrungen. Die christlichen Glaubenszeichen legen über Zeit und Raum, in Fleisch und Blut Zeugnis darüber ab, wer Jesus ist und wie sein künftiges Reich aussehen wird. Sie erfordern Zeit und Geld, Mühe und Geschick, Überlegung und Planung, sowie individuelle und gemeinschaftliche Koordination. Der Allmächtige kann sie sich durch seinen Heiligen Geist zunutze machen und tut dies auch, damit sie den, ihnen zukommenden Zweck, erfüllen: eine Hinführung zu Gott in Christus. Eine derartige Hinführung trägt Früchte in Gestalt eines Wandels, der in Busse (Umkehr bzw. Änderung des Lebens) und Glauben, sowie in einem Leben voller Hoffnung auf das künftige Reich Gottes zum Tragen kommt.

Se konsa, nou mete tan nou, enèji, resous, talan ak tan lib disponib pou Seyè nou an pou itilize. Nou konbat sitiyasyon ki nan bezwen yo nan monn prezan nou an. Nou entèvni pou ede ak aksyon nou yo ak angajman aktif, ke nou pataje ak moun ki gen menm lide anndan ak andeyò pawas nou yo. Fòmasyon enkyetid monn nan fèt tou an koperasyon ak moun ki pa (ankò) fè pati kominote sa yo. Temwayaj lafwa nou ke nou pran konsènan So Ask kapab pèsonèl ak vèbal, men li ta dwe mete an pratik tou piblikman ak kolektivman. Nan fè sa, nou ta dwe sèvi ak tout mwayen ki disponib pou nou. Ak tout sa nou genyen, fè ak di, nou voye menm mesaj la nan tout fason aksesib a nou, pwoklame kiyès Bondye ye nan Kris la e ke règ li a pral asire pou tout tan. N ap viv isit la ak kounye a, menm nan monn peche a, nan kominyon ak Kris la ak nan espwa nan akonplisman pafè a nan rèy li a. N ap viv ranpli ak espwa yon nouvo syèl ak yon nouvo tè nan tan monn nan tan kap vini an. N ap viv nan tan sa a nan konesans ke mond sa a ap pase - paske gras a pawòl Jezi Kris la ak entèvansyon li, li vrèman. Nou ap viv nan sètitid ke wayòm Bondye a ap apwoche nan pèfeksyon li - paske se egzakteman ki jan li ye!

Kidonk, temwayaj nou ke nou pote kòm kretyen se konsa enpafè, Fortin, ak limite nan tan, vrèman nan sans ke li enfliyanse sitiyasyon prezan nou yo ak tout relasyon nou yo, menm si li menm li se Peyi Wa nan lavni nan Bondye nan mond lan. Isit la epi kounye a se pa pafè, pa reflete nan reyalite antye li yo. Se vre, nan sans ke, gras ak favè Bondye a, nou patisipe, tankou si se te, nan grenn moutad, nan sa ki Toupisan an ap fè atravè Sentespri a yo nan lòd yo pwen moun nan Jezi Kris la ak wayòm li nan lavni. Nou ka patisipe nan volonte divin, tou de nan kad pèsonèl ak sosyal nan lavi nou, kèk nan benediksyon gouvènman Kris la ak wayòm.

Verite a devwale

Pou klarifye sa yon ti kras, annou fè remake ke aksyon nou yo pa jistifye oswa jistifye reyalite rèy Kris la. Bondye, Papa, Pitit ak Sentespri deja fè sa. Peyi Wa ki nan lavni nan Bondye se vre epi li te deja vin reyalite. Li retounen asire li. Nou ka konte sou li. Reyalite sa a pa depann de nou. Li se yon travay Bondye. Se konsa, ki sa nou akonpli ak temwayaj nou an, siy yo ban nou, lè wayòm Bondye a pa ni reyalize ni ogmante nan reyalite? Repons lan se ke siy nou ke nou mete yo se yon manifestasyon fragmentè nan Peyi Wa ki ap vini nan Bondye. Travay nou prezan-privilèj nou an - se temwen, nan mo ak aksyon, reyalite a nan Wayòm Bondye a.

Lè sa a, ki sa lafen an, retounen Kris la, pral pote? Dezyèm vini l 'pa bay reyalite ultim nan Peyi Wa ki nan Bondye, kòm si li sèlman genyen potansyèl ki nesesè a jouk lè sa a. Li se deja yon reyalite pafè jodi a. Jezikri se deja Senyè, Redanmtè nou ak Wa. Li regle. Men, wayòm Bondye a toujou kache. Dimansyon total dominasyon l lan pa rive reyalize e li pa rive nan plas li nan tout epòk monn mechan ki la kounye a. Lè Kris la retounen, wayòm Bondye a pral revele nan pèfeksyon, ak tout efè li yo. Retounen oswa reaparisyon li (parousia li) pral akonpaye pa yon revelasyon oswa devwale (yon apocalypse) verite a ak reyalite ki moun li ye ak sa li te akonpli; nan moman sa a verite aktyèl la sou ki moun Kris la ye ak sa ki pral vin li. te fè pou nou, poutèt delivrans nou an, pou yo revele tout moun. Li pral finalman revele sa ki te konstitye moun nan ak ministè Jezi Kris la. Tout bèl pouvwa a nan tout bagay sa yo pral klere toupatou e konsa devlope efè konplè li yo. Lè sa a, tan pou sijesyon, temwayaj pwovizwa ak tan limite pral fini. Wayòm Bondye a p ap kache ankò. Nou pral antre nan nouvo syèl la ak nouvo tè a. Pa gen okenn nesesite ankò pou yon sètifika; paske nou tout pral gade reyalite li menm nan je. Tout bagay sa yo pral rive lè Kris la retounen.

Im Leben eines Christen geht es also nicht darum, dem Potential des Reiches Gottes Wirkung zu verschaffen. Es ist nicht unsere Aufgabe, die zwischen der Realität der sündigen Welt und dem Ideal von Gottes Reich auf Erden bestehende Kluft zu schliessen. Nicht durch unser Bemühen des Allmächtigen beseitigt er die Realität der zerrütteten, sich ihm widersetzenden Schöpfung und ersetzt sie durch das Ideal der neuen Welt. Nein, es ist vielmehr so, dass Jesus der König aller Könige und Herr aller Herren ist und sein Reich – wenngleich noch verborgen – wirklich und wahrhaftig besteht. Die gegenwärtige, böse Weltzeit wird vergehen. Wir leben jetzt gleichsam in einer Irrealität, in einer korrupten, verzerrten, verfälschten Erscheinungsform von Gottes wohlgeratener Schöpfung, die Christus wiedergewonnen hat, indem er sie, siegreich über die Mächte des Bösen, wieder auf die rechte Bahn brachte. So kann sie ihrer ursprünglichen Bestimmung, Gottes schlussendlichen Plan zu verwirklichen, gerecht werden. Dank Christus wird die ganze Schöpfung aus ihrer Knechtschaft befreit und ihr Seufzen hat ein Ende (Römer 8,22). Christus macht alles neu. Das ist die alles entscheidende Realität. Aber diese Realität soll erst noch vollkommen offenbar werden. Wir können schon jetzt, beflügelt vom Heiligen Geist Gottes, andeutungsweise, vorläufig und zeitlich begrenzt, in allen Lebensbereichen, im Hinblick auf jene künftige Realität, Zeugnis ablegen.Und dabei bezeugen wir keine blosse Möglichkeit und schon gar keine, die wir verwirklichen, sondern Christus und sein Königtum, das dereinst inVollkommenheit offenbar werden wird. Dieser Realität gilt unsere berechtigte Hoffnung – eine, in der wir heute, so wie alle Tage leben.

Das bürgerliche und das politische UmfeldWas bedeutet dies nun auf bürgerlicher und politischer Ebene für Christen, die Christi Herrschaft anerkennen und in der Hoffnung auf das kommende Reich Gottes leben? Die biblische Offenbarung stützt nicht den Gedanken einer christlichen «Übernahme» einer politischen Partei, Nation oder Institution ausserhalb der Gottesdienstgemeinde. Aber sie ruft auch nicht zur Nichteinmischung auf – was im Begriff «Separatismus» zum Ausdruck kommt. Christus predigte, wir mögen nicht losgelöst von dieser sündigen und verderbten Welt leben (Johannes 17,15). Den Israeliten war aufgetragen, als sie in einem fremden Land im Exil lebten,sich um das Wohl der Städte, die sie bewohnten, zu bemühen (Jeremia 29,7). Daniel diente Gott inmitten einer heidnischen Kultur und brachte sich in sie ein, während er gleichzeitig, dem Gott Israels, glaubenstreu ergeben war. Paulus ermahnt uns, für die Obrigkeit zu beten und menschliche Machtausübung zu respektieren, die das Gute fördert und das Böse verhindert. Er weist uns an, uns auch unter den noch nicht an den wahren Gott Glaubenden unseren guten Leumund zu bewahren. Diese mahnenden Worte implizieren Kontakte sowie Interesse bis hin zurÜbernahme von Verantwortung als Staatsbürger und im institutionellen Rahmen – und nicht vollkommene Abkapselung.

Die biblische Lehre verweist darauf, dass wir Bürger dieser Weltzeit sind. Aber gleichzeitig verkündet sie, dass wir, was noch wichtiger ist, Bürger von Gottes Reich sind. So bekundet Paulus in seinen Briefen: «So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen» (Epheser 2,191) und spricht: «Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel; woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus» (Philipper 3,20). Christen haben ein neues Bürgerrecht, das unbestritten Vorrang vor allem Weltlichen hat. Aber es löscht unser altes Bürgerrecht nicht aus. Während seiner Inhaftierung verleugnete Paulus sein römisches Bürgerrecht nicht, sondern machte es sich zunutze, um seine Freilassung zu erwirken. Als Christen sehen wir unser altes Bürgerrecht – der Herrschaft Christi unterworfen – radikal in seiner Bedeutung relativiert. Auch hier stossen wir wieder auf einen komplexen Sachverhalt, der uns zu einer vorschnellen Lösung oder einer Simplifizierung der Problematik hinreissen könnte. Aber Glaube, Hoffnung und Liebe leiten uns, die Komplexität um unseres Bezeugens, des Reiches und der Herrschaft Christi willen, auszuhalten.

Double sitwayènte

Im Anschluss an Karl Barths Zusammenschau der biblischen Lehre und eingedenk der Kirchenlehre im Wandel der Zeit, hat es den Anschein, dass diejenigen, die Christus und seinem Reich in dieser gegenwärtigen Weltzeit zugehörig sind, gleichzeitig zwei sehr unterschiedlichen Gemeinden angehören. Wir haben ein doppeltes Bürgerrecht. Dieser komplexe Sachverhalt scheint unvermeidlich zu sein, weil er mit der Wahrheit einhergeht, dass es zwei Weltzeiten gibt, die einander überlagern, letztlich aber lediglich eine, nämlich die künftige, vorherrschen wird. Jedes unserer Bürgerrechte bringt unabdingbare Pflichten mit sich, und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese durchaus im Widerstreit miteinander stehen können. Es ist insbesondere nicht garantiert, dass im Hinblick auf die Verpflichtung gegenüber beiden, nicht ein gewisser Preis zu zahlen ist. So weist Jesus seine Jünger daraufhin: «Ihr aber seht euch vor! Denn sie werden euch den Gerichten überantworten, und in den Synagogen werdet ihr gegeisselt werden, und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis» (Markus 13,9). Ähnliche Situationen, die widerspiegeln, was Jesus selbst zustiess, werden in der ganzen Apostelgeschichte nachgezeichnet. Zwischen beiden Bürgerrechten kann es also zu Konflikten kommen, die schwerlich, wenn überhaupt in dieser gegenwärtigen Weltzeit ganz zu lösen sind.

Konbine devwa yo doub ak yon sèl sant la vre

Li enpòtan pou rekonèt kijan de (2) seri responsablite sa yo gen rapò apwopriye. Li anjeneral pa itil yo konsidere yo kòm konpetisyon, menm si yo pafwa antre nan konfli youn ak lòt. Ni se li itil yo wè yo yerarchikman te bay lòd, ak yon sèl priyorite ak Lè sa a, pondération, sa ki lakòz yon aksyon dezyèm oswa twazyèm oswa desizyon yo pran efè sèlman apre yo fin priyorite yo resevwa tout atansyon. genyen. Nan ka sa a, li vini desann nan lefèt ke anpil, si se pa pi fò, nan responsabilite segondè finalman neglije ak neglije.

Anplis, li pa fè sans pou chwazi yon pwosedi ki modifye yon ti kras, yerarchikman dapre ki segondè, jan li te, detache soti nan priyorite yo, se fè. Dapre sistèm sa a, nou pran swen aksepte devwa prensipal yo nan pawas la, nan lòd fè jistis dezyèm pousantaj la nan kominote sitwayen yo, tankou si yo te relativman endepandan epi swiv pwòp nòm yo oswa nòm ofisyèl yo, objektif oswa objektif ki detèmine ki jan responsablite nan zòn nan deyò-nan-legliz sanble. Yon apwòch konsa mennen nan yon divizyon ki pa fè jistis nan lefèt ke Peyi Wa ki nan Bondye te deja jwenn wout li nan tan mond sa a epi nou Se poutèt sa pale ap viv sipèpoze ant fwa yo. Pèsepsyon priyorite devwa legliz la toujou gen yon enpak sou fason nou apwoche segondè a, kominote eksklizyon nou an. de obligatwa Konplèks sipèpoze yo youn ak lòt, se espwa nou an paske peyi Wa ki nan lavni nan Bondye ak temwayaj nou an, tout aksyon nou yo - si wi ou non sa a gen yon priyorite - Peyi Wa ki nan Bondye se pa kache bleibenr li oswa segondè nan lanati - anprent. Nan figi rèy Kris la ak inite nan destine a ke Bondye atribiye nan tout kreyasyon, ak pèfeksyon nan tout bagay sa yo anba Kris la kòm Wa nan wa ak Seyè nan chèf, desizyon an ki gen tout pouvwa Toupatou a se nan sant la nan tout reyalite - nan sant la nan tou de kominote yo ki nou fè pati. KIJAN tout aksyon moun ta dwe nan sèvis la nan pwen sa a santral, estriktire, ak ki fèt, menm aplike nan l '. Konsidere Bondye a trinite nan konsantre nan yon seri de ti sèk, tout pataje menm sant lan. Jezi Kris ak wayòm li nan lavni se sant sa a. Legliz la, ki se Kris la, konnen ak venere l 'pou kont li epi kanpe nan sant la nan sèk la ki antoure sant lan. Legliz la konnen sant sa a. Li konnen sou karakteristik sa yo nan anpi a nan lavni. Espwa li chita sou sètitid, epi li gen yon bon lide sou sans lanmou, ki soti nan lajistis pou yo viv ansanm nan moun ki nan Kris la. Minis yo se fè sant pwen sa a vizib epi rele lòt moun pou rantre nan sèk santral la paske li se sous lavi yo ak espwa yo. Tout moun ta dwe yon manm nan tou de kominote! Sant la nan egzistans yo se an menm tan an sant la nan egzistans Legliz la, menm si devwa konfye yo sèlman epi sitou kominote a sivik pou aplike pou plis lajman. Bondye nan desten l 'se nan akò, nan Kris la sant lan nan tout kreyasyon, epi konsa tou de kominote yo. Jezikri se Seyè ak Sovè nan tout kreyasyon - tout pouvwa ak otorite, si li se okouran de li ou pa.

Pawas sivil la deyò legliz la ka konsidere kòm yon sèk ki antoure ki nan yon distans pi gwo ak sèk anndan pawas la. Li pa konnen sou sant la, ni li pa rekonèt li, epi komisyon Bondye bay la pa konsiste nan fè li manifeste. Objektif li se pa pran wòl pawas la oswa ranplase li (jan yo te eseye nan Almay Nazi ak apwouve pa lidè yo nan legliz leta Alman an). Sepandan, legliz la pa ta dwe pran sou fonksyon li kòm yon kongregasyon pi gwo, kòm li te ye. Men, pawas sivil nan zòn ki antoure a pataje menm sant ak li, e sò li konplètman mare ak Jezi, Granmèt la sou tout tan ak tout espas, sou tout listwa ak tout otorite. Kongregasyon sivil la jan nou konnen li pa endepandan de sant komen an, menm reyalite vivan legliz la rekonèt e pou li toujou aplike devwa lwayote li a, pou yo toujou montre ak raple sèk ki pi gwo ak pi gwo reyalite santral Jezi a. ak rèy lavni li. Epi li fè jistis nan travay sa a lè li eseye bay fòm nan plan aksyon, fòm yo ak posiblite pou entèraksyon kominal nan pi laj kongregasyon sa a, ki - byenke endirèkteman - refere a reyalite komen, santral sa a. Refleksyon sa yo nan konduit lavi a, ki antre nan jwèt nan seri a pi laj nan devwa, pral jwenn eko yo nan konduit la eklezyastik oswa koresponn ak li. Men, yo pral sèlman kapab eksprime li endirèkteman, indistinctly, pwobableman pa ankò definitif epi yo pa san anbigwite. Sepandan, sa dwe espere. Kongregasyon an pi laj se pa legliz la e li pa ta dwe. Men, li ta dwe kontinye benefisye de li, kòm manm li yo ap chèche responsab devan li menm jan ak Senyè a.

Siy konparab nan prezèvasyon ak pwoteksyon

Lefèt ke nou ap deplase nan tan sa a prezan, mechan mond vin espesyalman klè pou moun ki nan sa a pi gwo domèn nan egzistans boujwa, ki moun ki mete espwa yo pou tan nan mond lavni ak konnen ak adore sant la ap viv. Fondasyon teyolojik ak sous espirityèl kominyon ouvè avèk Bondye, pa mwayen Kris Jezi, yo pa itilize ni klèman ni volontèman nan aktivite boujwa sa yo ki fèt nan sèvis legliz ki antoure a. Men pratik yo, nòm ofisyèl yo, règ yo, lwa yo, lwa yo, ak konpòtman yo nan domèn pi laj ka vin plis oswa mwens rekonsilye ak lavi ke Bondye kenbe pou nou nan Kris la, menm jan li te kwaze ak li. Enfliyans kretyen an pral fèt pou angaje entèlijan zòn pi laj nan responsablite, k ap chèche osi lwen ke posib, nan chak moman prezan, modèl òganizasyonèl yo, kòd kondwit ak pratik ki pi konpatib ak objektif Bondye a ak fason ... Yon jou tout mond lan pral parèt. Nou ka di ke legliz la, pi laj kominote a, sèvi kòm yon kalite konsyans. Li chache anpeche kominote ki antoure a tonbe pi lwen soti nan bi Bondye a pou limanite ak plan l 'yo tonbe lwen. Apre sa, li fè sa pa sèlman pa pwoklamasyon li, men pa patisipasyon pèsonèl, ki se san dout pa san yo pa gen peye yon pri pou li. Pa mo ak aksyon li sèvi, kòm li te, pwoteksyon an ak gadyen an, menm si bon konprann li, avètisman li yo ak angajman li yo pafwa inyore oswa rejte.

Siy endirèk nan koule espwa

Manm legliz yo ka anrichi anviwònman kiltirèl yo - kòm yon kalite fòs motè oswa kòm yon egzanp klere - ak sèvis sosyal materyèl, osi byen ke atravè estrikti òganizasyonèl ak pwodiksyon ki nouri nan levanjil Kris la. Men, yon temwayaj sa a kapab sèvi sèlman kòm yon referans endirèk ki ka sèlman akonpaye travay dirèk, espirityèl ak mesaj legliz la, Bondye nan Kris la, ak prezans ak vini wayòm li an. Efò kreyatif sa yo, ki sèvi kòm siy endirèk, pa ta dwe ranplase lavi legliz la oswa mesaj santral li ak travay li. Jezi, Bondye oswa menm Ekriti Sen yo pral pwobableman pa mansyone ditou. Sous ki nouri aktivite sa yo ap diman janm nonmen (si tout), byenke aura Kris la tache ak aksyon an oswa sa ki te akonpli. Gen limit nan prèv endirèk sa yo. Yo gen anpil chans pou yo vin pi ambigu konpare ak temwayaj dirèk ak travay Legliz la. Rezilta yo gen anpil chans pou yo pi konsistan pase sa yo nan mo legliz debaz la ak temwayaj. Pafwa pwopozisyon kretyen yo mete devan konsènan byen komen yo pa aksepte pa ògàn pouvwa piblik oswa prive yo, esfè enfliyans ak enstans, oswa yo sèlman antre nan jwèt nan yon fason klèman restriksyon. Lè sa a, nan vire, se pou yo aplike yon fason pou yo gen yon gwo enplikasyon pou wayòm Bondye a. Travay espirityèl Chuck Colson's Prison Fellowship, ki travay nan prizon leta oswa federal, se yon bon egzanp, men li enposib pou estime konbyen enfliyans yo ka egzèse. Gen kèk siksè ki ka enèvan kout dire. Ap gen echèk tou. Men, moun ki resevwa temwayaj endirèk sa yo, ki, byenke vagman, reflete volonte Bondye ak nati, yo se konsa dirije nan sans nan sa ki legliz la gen pou ofri. Temwayaj yo konsa sèvi kòm yon kalite zam pre-evanjèl.

Devwa prensipal kominote a ki antoure se sitwayen yo se asire yon bon ak jis lòd pou ke Legliz la ka nan nenpòt ka satisfè misyon esansyèl espirityèl li yo kòm yon kominote nan lafwa ak ap viv deyò manm li yo, endike endirèkteman nan kominote a pi laj. Li pral lajman rezilta nan asire eta a nan lalwa, jistis piblik la. Objektif la pral bon an komen. Li se konsa asire ke fèb yo pa benefisye de fò a.

Es scheint, dies sei Paulus vorgeschwebt, als er, wie im Römerbrief 13 zu lesen ist, die rechten Pflichten gegenüber der weltlichen Obrigkeit beschrieb. Es mag auch widerspiegeln, was Jesus meinte, als er sagte: «So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!» (Matthäus 22,21), und was Petrus in seinem Brief ausdrücken wollte: «Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen,die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun» (1. Pyè 2,13-14).

pa Gary Deddo


pdfWayòm Bondye a (pati 5)