Istorik nan WKG la


NOU sou nou

Legliz Bondye atravè lemond pou kout yo rele WKG, angle "Worldwide Church of God" (depi 3. April 2009 in verschiedenen Gebieten der Welt unter dem Namen «Grace Communion International» bekannt), wurde 1934 in den USA als «Radio Church of God» von Herbert W. Armstrong (1892-1986) gegründet. Als ehemaliger Werbefachmann und ordinierter Prediger der Kirche Gottes des Siebten Tages war Armstrong ein Pionier in der Verkündigung des Evangeliums via Radio und ab 1968 über Fernsehstationen «The World Tomorrow» («Die Welt von Morgen»). «The Plain Truth» Magazine, ebenfalls 1934 von Armstrong gegründet, wurden ab 1961 auch auf Deutsch herausgegeben. Zuerst als «Die Reine Wahrheit» und ab 1973 als «Klar & Wahr». 1968 wurde die erste Gemeinde in der deutschsprachigen Schweiz in Zürich gegründet, kurze Zeit später in Basel. Im Januar 1986 ernannte Armstrong Joseph W. Tkach zum stellvertretenden General Pastor. Nach dem Tod von Armstrong (1986)  zeichneten sich unter Tkach Senior  langsame Änderungen ab, bis zur berühmten Weihnachtspredigt 1994, in der Tkach erklärte, die Kirche stehe von nun an nicht mehr unter dem Alten, sondern unter dem Neuen Bund. Die damit eingeleiteten dramatischen Veränderungen, die seit 1998 auch zu einer Umstrukturierung der ganzen Kirche und zu einer kritischen Überarbeitung aller bisherigen Lehrschriften führte, verwandelten die bisherige fundamentalistisch gesinnte Endzeitgemeinschaft in eine «normale» evangelische Freikirche.

Jezikri chanje lavi moun. Li kapab tou chanje yon òganizasyon. Sa a se istwa a nan ki jan Bondye transfòme legliz la atravè lemond nan Bondye (WKG) soti nan yon legliz fòtman Ansyen Testaman oryante nan yon legliz evanjelik. Jodi a se pitit Tkach sen. Dr. Joseph W. Tkach, Jr. Jeneral Pastè nan Legliz la nan apeprè 42.000 manm nan apeprè 90 peyi atravè mond lan. Nan Swis, Legliz la nan tout mond lan nan Bondye te yon pati nan Swis Evanjelik Alliance lan (SEA) depi 2003.

Istwa a gen ladan tou de doulè ak kè kontan. Dè milye de manm kite legliz la. Men, anpil milye plen ak kè kontan ak zèl renouvle pou Sovè yo ak Sovè Jezi Kris la. Nou kounye a anbrase ak chanpyon tèm santral la nan Nouvo Kontra a, Jezi: lavi a, lanmò, ak Rezirèksyon nan Jezi Kris la. Travay ekonomize Jezi pou limanite se sant lavi nou.

Nouvo konpreyansyon nou sou Bondye ka rezime konsa:

  • Twa dye yo te kreye tout moun. Atravè nati a diven ak imen nan Jezi Kris la, tout èt imen ka jwi relasyon ki renmen nan Papa a, Pitit ak Sentespri.
  • Jezi, Pitit Bondye a, te vin moun. Li te vin sou latè pou rekonsilye tout limanite, atravè nesans li, lavi, lanmò, rezirèksyon ak asansyon, avèk Bondye.
  • Krisifye a, leve soti vivan ak fè lwanj Jezi se reprezantan limanite nan men dwat Bondye a ak trase tout moun tèt li nan pouvwa a nan Sentespri a.
  • Nan Kris la, Papa a renmen e aksepte limanite.
  • Jezikri peye, ak sakrifis li sou kwa a, yon fwa pou tout pou peche nou yo. Li te rete tout fòt la. Nan Kris la, Papa a te padonnen nou tout peche ak dezespereman vle nou tounen vin jwenn li epi aksepte pitye li.
  • Nou ka jwi lanmou li sèlman si nou kwè ke li renmen nou. Nou ka sèlman jwi padon li si nou kwè ke li te padonnen nou.
  • Gide pa Sentespri a, nou tounen vin jwenn Bondye. Nou kwè bon nouvèl la, pran kwa nou epi swiv Jezi. Sentespri a mennen nou nan lavi transfòme nan Peyi Wa ki nan Bondye.

Nou kwè ke avèk renouvèlman konpreyansif sa a nan lafwa nou, nou ka fè yon sèvis presye nan renmen mennen moun nan Jezi ak akonpaye yo sou chemen sa a.

Si ou ap chèche pou repons a kesyon w sou Jezi Kris la ak ki jan li kapab fè yon diferans nan lavi ou oswa si w ap chèche pou yon kominote kretyen ke ou ka rele lakay espirityèl ou, nou ta gen anpil kontan al kontre ou menm ak pou nou priye yo.