Ki moun ki Nikodèm?

KIKE ki moun ki nikodemusPandan lavi sou tè a, Jezi atire atansyon anpil moun ki enpòtan. Youn nan moun ki pi sonje yo te Nikodèm. Li te yon manm nan Gran Konsèy la, yon gwoup entelektyèl dirijan ki te gen Jezi kloure sou kwa ak patisipasyon nan Women yo. Nikodèm te gen yon relasyon trè diferan ak Sovè nou an - yon relasyon ki chanje l 'nèt. Lè li te rankontre Jezi pou premye fwa a, li te ensiste ke li ta dwe nan mitan lannwit. Poukisa? Paske li ta gen anpil pèdi si yo wè ak yon nonm ki gen ansèyman yo te tèlman dyametralman opoze ak ansèyman yo nan kòlèg konsèy li yo. Li te wont yo ka wè avè l '.

Yon ti tan pita nou wè yon Nikodèm ki te trè diferan de vizitè a nocturne. Bib la di nou ke non sèlman li te defann Jezi de konseye parèy li yo, men li te youn nan de mesye yo ki, apre lanmò Jezi, te mande Pilat pèsonèlman pou pasasyon kadav la. Diferans ki genyen ant Nikodèm anvan ak Nikodèm apre yo fin satisfè Kris la se literalman yon diferans ki genyen ant lajounen ak lannwit. Ki sa ki te chanje? Oke, li transfòmasyon nan menm ki rive nan tout moun nan nou apre nou rankontre Jezi epi yo gen yon relasyon avèk li

Menm jan ak Nikodèm, anpil nan nou te fè konfyans sèlman nan tèt nou pou byennèt espirityèl. Malerezman, jan Nikodèm te rekonèt, nou pa gen anpil siksè ak li. Kòm moun ki tonbe, nou pa gen kapasite pou sove tèt nou. Men, gen espwa. Jezi te esplike li: “Bondye pa voye Pitit Gason l nan sou latè pou jije lemonn, men pou lemonn te sove grasa li. Moun ki kwè nan li p'ap jije" (Jan 3,17-18).
Apre Nikodèm te vin konnen Pitit Bondye a pèsonèlman e li te fè konfyans nan li pou l rive jwenn lavi etènèl, li te konnen tou kounye a li te kanpe san tach ak pi devan Bondye ansanm ak Kris la. Pa t 'gen anyen yo dwe wont. Li te aprann sa Jezi te anonse l '- "Men, moun ki fè verite a vini nan limyè a, pou yo ka revele ke zèv li yo fèt nan Bondye" (Jan. 3,21).

Apre w fin antre nan yon relasyon ak Jezi, nou echanj konfyans nan tèt nou pou konfyans nan Jezi, ki libere nou viv yon lavi nan favè Bondye. Menm jan ak Nikodèm, diferans lan kapab gwo menm jan ant lajounen ak lannwit.

pa Joseph Tkach