Rete konsantre sou favè Bondye a

NOU konsantre sou favè Bondye a

Mwen fèk wè yon videyo ki parodye yon reklam televizyon. Nan ka sa a se te sou yon CD adorasyon kretyen fiktiv ki rele "Se tout sou mwen". CD la te genyen chante yo: "Seyè mwen leve non mwen anlè", "Mwen egzalte m" ak "Pa gen tankou mwen". (Okenn moun pa tankou mwen). Etranj? Wi, men li montre verite tris la. Nou menm lèzòm gen tandans adore tèt nou olye nou adore Bondye. Kòm mwen te mansyone pi bonè, tandans sa a lakòz fòmasyon espirityèl nou an kout sikwi, ki baze sou konfyans nan tèt nou epi yo pa nan Jezi, "ki kòmanse ak fini lafwa a" (Ebre 1.2,2 Luther).

Atravè sijè tankou "simonte peche", "Ede Pòv yo" oswa "Pataje levanjil la", predikatè pafwa ede moun envolontè pran yon View mal nan pwoblèm lavi kretyen. Sijè sa yo ka itil, men se pa lè moun yo konsantre sou tèt yo olye pou yo Jezi - ki moun li ye, ki sa li te fè ak fè pou nou. Li enpòtan anpil pou ede moun konfyans totalman nan Jezi, tou de pou idantite yo, pou apèl yo ak pou destine ultim yo. Avèk je konsantre sou Jezi, yo pral wè sa ki bezwen yo dwe fè pou sèvi Bondye ak limanite, pa soti nan pwòp efò yo, men soti nan favè yo patisipe nan sa Jezi, nan akò ak Papa a ak Sentespri a, e lanmou pafè moun fè.

Kite m montre sa nan konvèsasyon mwen te fè ak de kretyen ki te angaje yo. Premye diskisyon mwen te fè ak yon nonm te sou lit li genyen pou bay. Pandan yon bon bout tan li te fè efò pou bay legliz la plis pase sa li te bidjè a, ki baze sou fo konsèp ke pou yo ka jenere, bay dwe fè mal. Men, kèlkeswa kantite lajan li te bay (ak konbyen doulè li te santi) li te toujou santi koupab ke li te kapab bay plis. Pandan ke li t ap ekri yon chèk pou ofrann chak semèn nan, yon jou, plen rekonesans, fason li gade bay chanje. Li te remake ki jan li te konsantre sou sa jenerozite li vle di pou lòt moun, pa fason li afekte tèt li. Moman sa a chanjman nan panse li te rive, li pa santi l koupab ankò, santiman li te tounen lajwa. Pou premye fwa li te konprann yon vèsè ki souvan site nan admisyon viktim yo: “Tout moun ta dwe deside poukont yo konbyen yo vle bay, volontèman e non paske lòt moun ap fè sa. Paske Bondye renmen moun ki bay ak kè kontan ak volonte." (2. Korentyen 9:7 HFA). Li te reyalize ke Bondye te renmen l pa mwens lè li pa t yon moun ki gen kè kontan, men kounye a Bondye fè eksperyans ak renmen l antanke yon moun ki bay lajwa.

Dezyèm diskisyon an te aktyèlman de konvèsasyon ak yon fanm sou lavi lapriyè li. Premye konvèsasyon an te sou mete mont lan pou lapriyè pou asire ke li te priye pou omwen 30 minit. Li ensiste ke li ta kapab fè fas ak tout demann lapriyè pandan tan sa a, men li te choke lè li gade revèy la, li wè ke pa menm 10 minit te pase. Se konsa, li ta priye plis. Men, chak fwa li gade revèy la, santiman yo nan kilpabilite ak mank ta sèlman ogmante. Mwen plezantan remake ke li te sanble m 'ke li te "adore revèy la." Nan entèvyou dezyèm nou an, li te di m 'ki te remak mwen revolusyone apwòch li nan lapriyè (Se poutèt sa Bondye vin tout bèl pouvwa a - pa m'). Aparamman kòmantè kanpe-off mwen te panse l 'ale, ak lè li te priye li te kòmanse jis pale ak Bondye san yo pa enkyete sou konbyen tan li te priye. Nan yon tan relativman kout, li te santi ke li te pi konekte ak Bondye pase tout tan anvan.

Konsantre sou pèfòmans nou an, lavi kretyen an (ki gen ladan edikasyon espirityèl, disip ak misyon) se pa sou "ou dwe". Olye de sa, li se sou patisipe pa favè nan sa Jezi ap fè nan nou, nan nou, ak bò kote nou. Konsantre sou pwòp efò yon moun gen tandans rezilta nan pwòp tèt ou-dwat devan Bondye. Yon pwòp tèt ou-dwat devan Bondye ki souvan konpare oswa menm kondane lòt moun ak fo mennen nan konklizyon an ke nou te fè yon bagay yo merite renmen Bondye a. Verite a nan bon nouvèl la, sepandan, se ke Bondye renmen tout moun otan ke sèlman enfiniman gwo Bondye a kapab. Sa vle di li renmen lòt moun menm jan li renmen nou. Gras Bondye retire nenpòt atitid "nou kont yo" ki leve tèt li kòm moun ki jis e ki kondane lòt moun kòm diy.

“Men,” kèk moun ka fè konnen, “e moun ki fè gwo peche? Se sèten, Bondye pa renmen yo menm jan li renmen vrè kwayan yo." Pou reponn objeksyon sa a, nou bezwen sèlman fè referans ak ewo lafwa yo nan Ebre 11,1-40 gade. Sa yo pa te moun pafè anpil nan yo te viv nan tan echèk kolosal. Bib la gen plis istwa sou moun Bondye te sove anba echèk pase sou moun ki te viv jis. Pafwa nou mal entèprete Bib la vle di ke moun ki rachte yo te fè travay la olye pou yo Sovè a! Si nou pa konprann ke lavi nou yo itilize grasyeuz pou disipline, pa nan pwòp efò nou, nou erè konklizyon ke pozisyon nou ak Bondye se sou pèfòmans nou. Eugene Peterson adrese erè sa a nan liv disip li a ki itil, A Long Obedience in the Same Direction.

Prensipal reyalite kretyen an se pèsonèl, angajman inalte, pèseverans Bondye mete sou nou. Pèseverans se pa rezilta nan detèminasyon nou an, men li se rezilta nan fidelite Bondye a. Nou pa egziste chemen konfyans nan Bondye paske nou gen pouvwa ekstraòdinè, men paske Bondye a jis. Disip Kretyen an se yon pwosesis ki fè atansyon nou sou jistis Bondye a pi solid toujou epi atansyon nou sou pwòp lajistis pa nou pi fèb. Nou pa rekonèt objektif nou nan lavi pa eksplore santiman nou, motif, ak prensip moral, men pa kwè volonte Bondye a ak entansyon. Pa mete aksan sou fidelite Bondye a, pa pa planifye monte a ak tonbe nan enspirasyon diven nou an.

Bondye, ki toujou fidèl avèk nou, pa kondane nou si nou pa fidèl devan li. Wi, peche nou menm anmède l paske yo fè nou mal ak lòt moun. Men, peche nou yo pa deside si wi ou non ki kantite Bondye renmen nou. Bondye trinite nou an pafè, li se lanmou pafè. Pa gen okenn mezi pi piti oswa pi gwo nan lanmou li pou chak moun. Paske Bondye renmen nou, Li ban nou Pawòl Li ak Lespri Li pou pèmèt nou rekonèt klèman peche nou yo, pou nou admèt yo bay Bondye epi pou nou repanti. Sa vle di, vire do bay peche epi retounen nan Bondye ak favè Li. Finalman, tout peche se yon rejè nan favè Bondye a. Pa erè, moun ki kwè ke yo ka absoud tèt yo nan peche. Se vre, sepandan, ke nenpòt moun ki renonse egoyis li, repanti ak rekonèt peche, fè sa paske li te aksepte travay la mizèrikòd ak transfòme Bondye. Nan favè l ', Bondye aksepte tout moun kote li ye, men li kontinye soti nan la.

Si nou mete Jezi nan sant la e non pa tèt nou, lè sa a nou wè tèt nou ak lòt moun nan fason Jezi wè nou kòm pitit Bondye. Sa enkli anpil moun ki poko konnen Papa yo ki nan Syèl la. Paske nou mennen yon lavi ki fè Bondye plezi ak Jezi, li envite nou e li ekipe nou pou nou patisipe nan sa li fè, pou nou rive nan renmen moun ki pa konnen li. Pandan n ap patisipe ansanm ak Jezi nan pwosesis rekonsilyasyon sa a, nou wè ak plis klè sa Bondye ap fè pou pouse pitit li yo byeneme yo tounen vin jwenn li nan repantans, pou ede yo mete lavi yo konplètman nan swen li. Paske nou pataje avèk Jezi nan ministè rekonsilyasyon sa a, nou aprann pi klè sa Pòl te vle di lè li te di ke lalwa kondane men favè Bondye a bay lavi (gade Travay 1 Kor.3,39 ak Women 5,17-20). Se poutèt sa, li enpòtan anpil pou nou konprann ke tout sèvis nou yo, enkli ansèyman nou sou lavi kretyen an, ak Jezi fèt nan pouvwa Sentespri a, anba parapli favè Bondye a.

Mwen rete an kontak ak favè Bondye a.

Joseph Tkach
Prezidan GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


pdfRete konsantre sou favè Bondye a