Bondye avèk nou

622 bondye avèk nouNou gade Nwèl, memwa nesans Jezi sou 2000 ane de sa e konsa Immanuel «Bondye avèk nou». Nou kwè ke li te fèt Pitit Bondye a, yon moun nan kò ak san ak plen ak Sentespri a. An menm tan nou li pawòl Jezi yo ki montre ke li nan Papa a, kijan li rete nan nou e nou menm nan li.

Wi li se! Jezi te bay fòm diven li lè li te vin imen. Li rekonsilye nou, frè ak sè li yo chaje ak kilpabilite, bay Papa nou atravè koule san li sou kwa a. Se poutèt sa, nan pèspektiv Bondye a, nou yo kounye a se pi ak parfe bèl tankou nèj frèch tonbe.
Gen yon sèl kondisyon pou fè eksperyans bèl kè kontan sa a: Kwè verite sa a, bon nouvèl sa a!

Ich umschreibe diese Bedingung mit Worten aus dem Buch Jesaja 55,8-13 etwa so: Gottes Gedanken und Wege sind so viel machtvoller als unsere, wie der Himmel höher ist als die Erde. Regen und Schnee kehren nicht zum Himmel zurück, sondern feuchten die Erde und bringen Frucht, damit Menschen, Tiere und Pflanzen ernährt werden. Aber nicht nur das, auch Gottes Wort findet bei vielen Menschen Gehör und bringt reichen Segen.

Se devwa nou pou nou soti nan kè kontan ak lapè epi preche bon nouvèl sa a. Lè sa a, menm jan pwofèt Ezayi te di, menm mòn yo ak ti mòn ki devan nou yo pral fè fèt, yo pral rele byen fò, tout pyebwa nan jaden yo pral bat men, y ap aplodi e ... tout bagay sa yo pral fèt pou laglwa etènèl Bondye a.

Pwofèt Ezayi te anonse Emanyèl sou sèt san ane anvan nesans li epi Jezi aktyèlman te vin sou latè pou pote espwa, konfyans ak lavi etènèl bay moun ki bat yo ak dekouraje yo. Nan entre-temps la li se tounen bò kote papa l 'ak ap prepare tout bagay sa yo gen avè l' byento. Jezi ap retounen mennen nou lakay nou.

pa Toni Püntener