Ekri sou men l '

362 ekri sou men l '"Mwen te kontinye pran l 'nan bra mwen. Men, pèp Izrayèl la pa t 'konsyan ke tout byen ki te rive yo te soti nan mwen" (Ochea 11: 3 HFA).

Pandan y ap navige ka zouti mwen an, mwen te vini atravè yon pake fin vye granmoun nan sigarèt, pwobableman soti nan ane 60 yo. Li te koupe louvri pou ke te pi gwo zòn nan posib kreye. Te gen yon desen nan yon Connector twa-pwen ak enstriksyon sou ki jan yo fil li. Mwen pa konnen ki moun ki te ekri sa a apre tout ane sa yo, men li raple m 'nan yon di: "Ekri l' sou do yon bwat sigarèt!" Petèt kèk nan ou yo abitye avèk sa a?

Li fè m sonje tou ke Bondye ekri sou bagay etranj. Kisa mwen vle di pa sa? Oke, nou li sou li ekri non sou men l 'yo. Ezayi di nou sou deklarasyon sa a nan chapit 49 nan liv li a. Bondye deklare nan vèsè 8-13 ke li pral libere pèp Izrayèl la anba kaptivite Babilòn lan avèk anpil pouvwa ak lajwa. Remake vèsè 14-16. Jerizalèm ap plenn: "O, Senyè a echwe mwen, depi lontan li bliye m." Men, Seyè a reponn: "Èske yon manman ka bliye ti bebe li? Èske li gen kè a kite tibebe ki fèk fèt la nan sò li? E menm si li ta bliye, mwen pap janm bliye ou! Mwen te ekri non ou pou tout tan sou pla men mwen. " (HfA) Isit la Bondye deklare lwayote konplè li bay pèp li a! Remake ke li itilize de imaj espesyal, lanmou manman ak ekri sou men l ', yon rapèl konstan pou tèt li ak pou pèp li a!

Si kounyeya nou tounen vin jwenn Jeremi epi nou li deklarasyon kote Bondye di: “Gade, jou yo ap vini, se sa Senyè a di, lè m ap fè yon nouvo alyans avèk kay Izrayèl la ak kay Jida a; Se pa tankou kontra mwen te pase ak zansèt yo jou mwen te pran men yo pou fè yo soti kite peyi Lejip la. paske yo te kraze alyans mwen an, byenke mwen te mari oswa madanm yo, di Seyè a. Men kontra mwen pral pase ak pèp Izrayèl la apre jou sa yo. Se mwen menm Seyè a ki di sa. Mwen vle mete lwa mwen an nan entimite yo epi ekri li nan kè yo, e mwen vle vin Bondye yo, epi yo dwe pèp mwen an »(Jeremi 31, 31–33 Schlachter 2000). Ankò Bondye eksprime lanmou li pou pèp li a epi ekri ankò nan yon fason espesyal, fwa sa a sou kè yo. Men, remake, sa a se yon nouvo alyans, pa tankou ansyen kontra a, ki baze sou merit ak travay, men yon koneksyon ak andedan an, nan ke Bondye ba ou yon konesans entim nan ak yon relasyon ak tèt li!

Menm jan ak ansyen pake sigarèt sa a, ki fè m sonje fil elektrik twonp la, papa nou ekri tou nan kote ki komik: "Nan men li ki sa ki fè nou sonje lwayote li, epi tou sou kè nou pwomès la ak lwa espirityèl li ... ranpli renmen an! "

Se pou nou toujou sonje, li reyèlman renmen nou epi ekri li kòm prèv.

lapriyè:

Papa, mèsi pou fè li klè ki jan koute chè nou se pou ou, nan yon fason espesyal - nou renmen ou tou! amèn

pa Cliff Neill


pdfEkri sou men l '