Chwazi pa Bondye

Nenpòt ki moun ki te janm eli nan yon ekip ki te patisipe nan yon jwèt oswa nenpòt ki bagay ki afekte lòt kandida konnen santi a pou yo te youn nan chwazi. Li ba ou santi an ke yo te favorize ak pi pito. Nan lòt men an, pi fò nan nou konnen tou opoze a, yo pa te eli, ou santi ou inyore ak rejte.

Bondye, ki fè nou ki moun nou ye e ki konprann santiman sa yo, mete aksan sou ke chwa li te fè pou pèp Izrayèl la kòm pèp li a te byen konsidere epi li pa te rive pa azar. Li di yo: "Paske nou se yon pèp ki apa pou Seyè a, Bondye nou an, e Seyè a te chwazi nou pou vin pèp li a pami tout pèp sou latè" (Detewonòm 5).4,2). Lòt vèsè nan Ansyen Testaman an montre tou ke Bondye te chwazi: yon vil, prèt, jij, ak wa.

Kolosyen 3,12 Epi 1. Thes. 1,4 deklare nou menm tou, menm jan ak pèp Izrayèl la, nou te eli: "Nou konnen, frè byenneme pa Bondye, pou nou chwazi (pou pèp li a)." Sa vle di ke okenn nan nou pa te yon aksidan. Nou tout isit la sou tè a nan Bondye. plan, tout sa li fè fèt ak objektif, lanmou, ak sajès.

Nan dènye atik mwen sou idantite nou nan Kris la, mwen mete mo "chwazi" nan pye kwa a. Li se yon bagay ke mwen kwè se yon pati debaz nan konnen kiyès nou ye nan Kris la epi li enpòtan tou pou sante espirityèl. Si nou ale nan kwè ke nou isit la pa kèk kapris nan Bondye oswa woulo liv la nan yon zo, konfyans nou (konfyans) yo pral fèb ak devlopman nou an kòm kretyen ki gen matirite ap soufri.

Chak nan nou dwe konnen e kwè ke Bondye te chwazi nou e li te rele nou pa non. Li pwoteje ou avèk mwen sou zepòl la epi li di: "Mwen pral chwazi ou, swiv mwen!" Nou ka gen konfyans konnen ke Bondye te chwazi nou, nou renmen nou, e li gen yon plan pou chak nan nou.

Kisa nou ta dwe fè ak enfòmasyon sa yo anplis santi nou cho ak griye? Se baz lavi kretyen nou an. Bondye vle nou konnen nou fè pati li, nou renmen nou, nou vle, e Papa nou pran swen nou. Men se pa paske nou te fè anyen. Jan li te di Izrayelit yo nan senkyèm liv Moyiz la 7,7 di: “Se pa paske nou te pi plis pase tout pèp, Senyè a te anvi pou nou e li te chwazi nou; paske ou se pi piti nan tout pèp." Piske Bondye renmen nou, nou ka di ak David: “Poukisa w tris, nanm mwen, e w tèlman twouble nan mwen? Tann nan Bondye; paske m ap di l mèsi dèske se li ki delivrans pou mwen ak pou Bondye mwen an (Sòm 4).2,5)!

Paske nou chwazi nou, nou ka espere pou li, fè lwanj li epi mete konfyans nan li. Lè sa a, nou ka vire sou lòt moun ak gaye kè kontan nan ke nou gen nan Bondye.

pa Tammy Tkach


pdfChwazi pa Bondye