Sans nan Bondye

304 pa enkyete nan BondyeSosyete jodi a, espesyalman nan mond endistriyalize a, anba presyon ogmante: majorite moun santi yo toujou menase pa yon bagay. Moun soufri soti nan mank de tan, presyon fè (travay, lekòl, sosyete a), difikilte finansye, ensekirite jeneral, teworis, lagè, dezas tanpèt, solitid, dezespwa, elatriye, elatriye Estrès ak depresyon yo te vin mo chak jou, pwoblèm, maladi. Malgre gwo pwogrè nan anpil domèn (teknoloji, sante, edikasyon, kilti), moun yo sanble yo gen difikilte pou ogmante nan mennen yon lavi nòmal.

Kèk jou de sa mwen te nan liy nan yon kontwa labank. Nan devan m 'te gen yon papa ki te timoun piti l' (petèt 4 ane fin vye granmoun) avè l '. Ti gason an sote retounen ak lide san pwoblèm, san pwoblèm ak tout kè kontan. Frè m 'yo, ki dènye fwa nou te santi nou konsa tou?

Petèt nou jis gade timoun sa a epi di (yon ti kras jalou): "Wi, li tèlman kont paske li pa menm konnen kisa pou atann nan lavi sa a!" Nan ka sa a, sepandan, nou gen yon atitid fondamantalman negatif nan direksyon pou lavi!

Kòm kretyen nou ta dwe debat presyon nan sosyete nou an ak gade pozitivman ak konfyans nan tan kap vini an. Malerezman, kretyen souvan viv lavi yo kòm negatif, difisil, epi pase tout lavi lapriyè yo mande Bondye pou l libere yo nan yon sitiyasyon patikilye.

Se pou nou retounen nan pitit nou an nan bank la. Ki relasyon li avèk paran li yo? Ti gason an se plen konfyans ak konfyans ak Se poutèt sa plen antouzyasm, joie de vivre ak kiryozite! Èske nou ka aprann yon bagay nan men li? Bondye wè nou tankou pitit li yo ak relasyon nou yo avèk li ta dwe gen sinplisité nan menm ke yon timoun gen sou paran li.

«Lè Jezi rele yon timoun, li mete l nan mitan yo, li di: Sa m ap di nou la a, se vre wi: si nou pa repanti epi nou pa vin tankou timoun, nou p ap antre nan Peyi Wa ki nan syèl la tankou timoun sa a ki pi gran nan Peyi Wa ki nan syèl la” (Matye 18,2-4).

Bondye espere nou gen yon timoun ki konplètman angaje nan paran yo. Timoun yo anjeneral pa deprime, men plen nan kè kontan, lespri lavi ak konfyans. Li se travay nou an soumèt tèt nou devan Bondye.

Bondye espere chak nan nou gen atitid yon timoun nan direksyon pou lavi. Li pa vle nou santi oswa kraze presyon nan sosyete nou an, men espere nou apwoche lavi nou avèk konfyans ak konfyans fèm nan Bondye:

«Toujou fè kè nou kontan nan Senyè a! Ankò mwen vle di: fè kè nou kontan! Dousè ou ta dwe konnen tout moun; Seyè a toupre. [Filipyen 4,6] Pa enkyete w pou anyen, men nan tout bagay, grasa lapriyè, siplikasyon ak di Bondye mèsi, se pou Bondye fè konnen enkyetid ou yo. epi lapè Bondye a, ki pa ka konprann, ap kenbe kè nou ak panse nou nan Jezikri." (Filipyen 4,4-7).

Èske pawòl sa yo reyèlman reflete atitid nou anvè lavi oswa ou pa?

Nan yon atik sou jesyon estrès, mwen li sou yon manman ki anvi pou chèz la dantè finalman kapab kouche ak detann. Mwen admèt ke sa deja rive pou mwen. Yon bagay pral konplètman mal si nou ka sèlman "detann" anba egzèsis dantis a la!

Kesyon an se, ki jan byen nou chak plase Filipyen yo 4,6 ("Pa enkyete w sou anyen")? Nan mitan mond sa a ensiste?

Kontwòl lavi nou se pou Bondye! Nou se pitit li yo epi yo sibòdone l '. Nou sèlman vin anba presyon lè nou eseye kontwole lavi nou tèt nou, pou rezoud pwòp pwoblèm nou yo ak tribilasyon tèt nou. Nan lòt mo, lè nou konsantre sou tanpèt la ak pèdi devan je nan Jezi.

Bondye ap mennen nou nan limit la jiskaske nou reyalize ki jan ti kras kontwòl nou genyen sou lavi nou. Nan moman sa yo, nou pa gen okenn chwa men tou senpleman jete tèt nou nan favè Bondye a. Doulè ak soufrans kondwi nou nan Bondye. Sa yo se moman ki pi difisil nan lavi yon kretyen an. Sepandan, moman ki vle apresye patikilyèman epi tou pote yon gwo kè kontan espirityèl:

"Frè m' yo, konsidere sa pi bon kalite lajwa, lè nou tonbe nan plizyè tantasyon, rekonèt ke prèv lafwa nou an pote pèseverans. Sepandan, pèseverans dwe gen yon travay pafè, pou nou ka pafè ak pafè epi pa manke anyen" ( James 1,2-4).

Mwa difisil nan lavi yon kretyen yo di yo pwodwi fwi espirityèl, fè l 'pafè. Bondye pa pwomèt nou yon lavi san pwoblèm. Jezi te di: "Chemen an etwat." Difikilte, esè ak pèsekisyon pa ta dwe mete yon kretyen nan estrès ak depresyon. Apot Pòl te ekri:

«Nan tout bagay nou maltrete, men nou pa oprime; Pa wè okenn fason pou sòti, men pa pouswiv san yon fason pou sòti, men pa abandone; jete atè men pa detwi »(2. Korentyen 4,8-9).

Lè Bondye pran kontwòl nan lavi nou, nou pa janm abandone, pa janm depann de tèt nou! Jezikri ta dwe yon egzanp pou nou nan sans sa a. Li te anvan nou e li ban nou kouraj:

«Mwen di nou sa pou nou ka gen kè poze nan mwen. Ou gen detrès nan mond lan; men pran kouraj, mwen venk lemonn" (Jan 16,33).

Jezi te maltrete tout kote, li te fè eksperyans opozisyon, pèsekisyon, krisifiksyon. Li raman te gen yon moman trankil e souvan te oblije chape anba moun yo. Jezi tou te pouse nan limit la.

«Nan epòk kò li a, li te fè ni siplikasyon ni siplikasyon ak gwo rèl ak dlo nan je bay moun ki ka sove l anba lanmò, e poutèt lakrentif li pou Bondye yo te tande e, byenke li te yon pitit gason, li te aprann nan sa. li te soufri obeyisans; li vin pafè, li vin otè delivrans etènèl pou tout moun ki obeyi l, li resevwa bonjou pa Bondye antanke gran prèt dapre lòd Mèlkisedèk.» (Ebre 5,7-10).

Jezi te viv anba gwo presyon, li pa janm pran lavi li nan pwòp men pa l, epi li te pèdi sans de sans ak objektif lavi li. Li te toujou soumèt nan volonte Bondye a ak aksepte tout sitiyasyon papa a pèmèt. Nan sans sa a, nou li sa yo enteresan deklarasyon nan men Jezi lè li te vrèman presyon:

"Kounye a, nanm mwen fache. Ak sa mwen ta dwe di? Papa, sove m nan lè sa a? Men, se poutèt sa mwen rive nan lè sa a » (Jan 12,27).

Èske nou aksepte tou sitiyasyon aktyèl nou nan lavi (esè, maladi, tribilasyon, elatriye)? Pafwa Bondye pèmèt sitiyasyon patikilyèman gòch nan lavi nou, menm plizyè ane nan eprèv ki pa fòt nou yo, e li espere nou aksepte yo. Nou jwenn prensip sa a nan deklarasyon sa a pa Pyè:

“Paske se gras lè yon moun andire soufrans devan Bondye poutèt konsyans li lè l soufri enjis. Pou sa ki yon t'ap nonmen non li se lè ou andire kòm sa yo ki fè peche ak pou yo bat? Men, si nou kenbe fèm byen ak soufrans, sa se favè Bondye. Paske, se sa ki te rele nou pou fè; Paske Kris la te soufri pou nou tou, li te kite nou yon egzanp pou nou ka swiv tras li: moun ki pa t fè peche epi ki pa t janm twonpe avè l, yo te jwenn nan bouch li, moun ki te joure ak joure ankò, li pa t menase pou l soufri, men li lage l bay. moun ki jije sa ki jis"(1. Pyè 2,19-23).

Jezi sibòte tèt li nan volonte Bondye jouk li mouri, li te soufri san yo pa koupab ak sèvi nou nan soufrans li. Èske nou aksepte volonte Bondye nan lavi nou? Menm si li vin dezagreyab, si nou soufri enjval, yo ap anmède soti nan tout kote epi yo pa ka konprann siyifikasyon an nan sitiyasyon difisil nou an? Jezi te pwomèt nou lapè ak kè kontan divin:

«Lapè mwen kite nou, mwen ba nou lapè; Se pa jan lemonn bay, mwen ba ou. Ou pa bezwen pè nan kè ou, ni pa bezwen pè.” (Jan 14,27).

"Men sa mwen te di nou, pou kè kontan mwen ka nan nou epi pou kè kontan nou ka plen" (Jan 15,11).

Nou dwe aprann konprann soufrans pozitif e jenere kwasans espirityèl:

“Se pa sa sèlman, men nou menm tou nou vante tèt nou nan afliksyon, paske nou konnen ke afliksyon pote andirans, andirans pwouve pwobasyon, pwobasyon men espwa; men espwa pa fè wont, paske lanmou Bondye te vide nan kè nou grasa Lespri Sen an, ki te ban nou an. 5,3-5).

Nou ap viv nan detrès ak estrès ak te reyalize sa Bondye espere nan nou. Se poutèt sa, nou kenbe sitiyasyon sa a epi pwodwi fwi espirityèl. Bondye ban nou lapè ak kè kontan. Ki jan nou ka aplike sa nan pratik? Se pou nou li deklarasyon sa a bèl bagay soti nan Jezi:

«Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe gebenNehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und «ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen»; denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht» (Matthäus 11,28-30).

Nou ta dwe vini nan Jezi, lè sa a li pral ban nou repo. Sa a se yon pwomès absoli! Nou ta dwe voye fado nou sou li:

«Koulye a, imilye tèt nou anba men pisan Bondye a, pou li ka leve nou nan bon moman, [ki jan?] Lè w voye tout enkyetid nou sou li! Paske li gen sousi pou ou" (1 Pyè 5,6-7).

Ki jan egzakteman nou voye jete enkyetid nou yo bay Bondye? Men kèk pwen konkrè ki pral ede nou nan sans sa a:

Nou ta dwe mete ak konfye tout moun yo te bay Bondye.

Objektif la nan lavi nou se fè Bondye plezi ak sibòdone l 'yo tout antye. Lè nou eseye tanpri tout èt parèy nou yo, gen konfli ak estrès paske sa a tou senpleman pa posib. Nou pa dwe bay parèy nou yo pouvwa pou mete nou nan detrès. Se sèlman Bondye ki ta dwe detèmine lavi nou. Sa a pote lapè, lapè ak kè kontan nan lavi nou.

Wayòm Bondye a dwe vini anvan.

Ki sa ki kondwi lavi nou an? Rekonèt lòt moun? Dezi a touche yon anpil lajan? Debarase m de tout pwoblèm nou yo? Sa yo se tout objektif ki mennen nan estrès. Bondye klèman deklare kisa ki ta dwe priyorite nou:

«Se poutèt sa mwen di nou: pa enkyete w pou lavi ou, kisa ou dwe manje ak sa ou dwe bwè, ni sou kò ou sou sa ou dwe mete! Èske lavi pa plis pase manje ak kò a pa plis pase rad? Fè atansyon pou zwazo ki nan syèl la, pou yo pa ni simen, ni rekòlte, ni ranmase nan depo, epi Papa nou ki nan syèl la ba yo manje. . Eske {ou} pa gen plis valè pase yo? Men, kiyès nan nou ki ka enkyete w pou yon koude nan longè lavi l? Epi poukisa ou enkyete w pou rad? Obsève bèl ti flè nan jaden yo pandan y ap grandi: yo pa travay, yo pa file. Men, m'ap di nou sa, menm Salomon pa t' abiye ak tout bèl pouvwa li tankou yonn nan sa yo. Men, si Bondye abiye zèb nan jaden ki kanpe jodi a ak denmen yo pral jete nan recho a, pa plis ou mesye , ou menm ki pa gen lafwa. Se konsa, pa enkyete kounye a pa di, ki sa nou ta dwe manje? Oswa: kisa nou ta dwe bwè? Oswa: kisa nou ta dwe mete? Paske, tout nasyon yo ap chèche; paske Papa nou ki nan syèl la konnen nou bezwen tout bagay sa yo. Men, premye chèche wayòm Bondye a ak jistis li! Apre sa, tout bagay sa yo pral ajoute nan ou. Konsa kounye a pa enkyete sou demen! Paske demen ap pran swen tèt li. Chak jou gen ase nan sa ki mal li yo » (Matye 6,25-34).

Osi lontan ke nou pran swen Bondye ak volonte li premye ak surtout, li pral kouvri tout lòt bezwen nou yo! 
Èske se yon pas gratis pou yon vi irèsponsab? Natirèlman pa. Bib la anseye nou touche pen nou yo ak swen pou fanmi nou yo. Men, priyorite sa a se deja!

Sosyete nou an plen ak distraksyon. Si nou pa fè atansyon, nou toudenkou pa jwenn okenn kote pou Bondye nan lavi nou. Li pran konsantrasyon ak priyorite, otreman lòt bagay yo pral toudenkou detèmine lavi nou.

Nou ankouraje nou pase tan nan lapriyè.

Li se jiska nou depoze fado nou yo sou Bondye nan lapriyè. Li kalme nou desann nan lapriyè, klarifye panse nou yo ak priyorite, ak pote nou nan yon relasyon sere avèk li. Jezi te ban nou yon wòl enpòtan:

“Epi byen bonè nan maten, lè li te toujou fè nwa anpil, li leve, li soti, li ale nan yon kote poukont li epi li lapriyè. Simon ak moun ki te avè l' yo kouri dèyè l'. epi yo jwenn li epi yo di li: Tout moun ap chèche ou "(Mak 1,35-37).

Jezi kache pou l jwenn tan pou lapriyè! Li pa te distrè pa anpil bezwen:

“Men, pale sou li gaye plis toujou; ak gwo foul moun te rasanble, pou tande epi geri maladi yo. Men, li te retire kò l, li te nan zòn poukont yo epi li lapriyè. ”(Lik 5,15-16).

Èske nou anba presyon, gen estrès gaye nan lavi nou? Lè sa a, nou menm tou nou ta dwe fè bak ak pase tan ak Bondye nan lapriyè! Pafwa nou se jis twò okipe konnen Bondye nan tout. Se poutèt sa li enpòtan pou anile regilyèman epi konsantre sou Bondye.

Ou sonje egzanp Marta a?

«Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam; und eine Frau mit Namen Marta nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füssen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Marta aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen; sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe!] Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta! Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge; eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird» (Lukas 10,38-42).

Ann pran tan pou nou pran yon ti repo epi pou nou gen yon relasyon sere avèk Bondye. Ann pase ase tan nan lapriyè, etid biblik, ak nan meditasyon. Sinon li pral difisil pou transfere chay nou yo pou Bondye. Lage chay nou yo sou Bondye, li enpòtan pou nou distans tèt nou ak pou nou pran repo. «Pa wè forè a nan pyebwa yo ...»

Lè nou toujou anseye ke Bondye espere yon repo Sabab absoli nan men kretyen kòm byen, nou te gen yon avantaj: soti nan vandredi aswè a Samdi swa, nou pa t 'disponib nan nenpòt ki moun, se Bondye Èspere ke, omwen nou te konprann ak kenbe prensip la nan rès nan lavi nou. De tan zan tan nou jis gen chanje koupe ak tout rès, espesyalman nan sa a ensiste-soti mond. Bondye pa dikte lè sa ta dwe. Moun tou senpleman bezwen peryòd repo. Jezi te anseye disip li yo pou yo repoze.

«Epi apot yo te rasanble bò kote Jezi; Yo rakonte l 'tou sa yo te fè ak sa yo te moutre yo. Li di yo: Vini non, nou pou kont nou, nan yon dezè. Repoze nou yon ti kras. Paske, te gen anpil moun ki te ale e ki pa t menm jwenn tan pou yo manje ”(Mak 6: 30-31).

Lè tout yon sèl toudenkou pa gen tan pou manje, se sètènman bon tan pou chanje epi pran kèk repo.

Se konsa, ki jan nou voye jete enkyetid nou yo sou Bondye? Ann di:

• Nou soumèt tout èt nou bay Bondye e nou fè l konfyans.
• Wayòm Bondye a vini an premye.
• Nou pase tan nan lapriyè.
• Nou pran tan pou nou repoze.

Nan lòt mo, lavi nou ta dwe Bondye-yo ak Jezi-oryante. Nou konsantre sou li epi fè plas pou li nan lavi nou.

Lè sa a, li pral beni nou ak lapè, lapè ak kè kontan. Chay li fasil, menm si nou anmède tout kote. Jezi te maltrete men li pa janm kraze. Se pou nou vrèman ap viv nan kè kontan kòm pitit Bondye a ak mete konfyans li nan pran yon ti repo nan li epi li voye jete tout chay nou sou li.

Sosyete nou an se anba presyon, kretyen tou, pafwa menm plis, men Bondye kreye espas, pote chay nou yo ak pran swen pou nou. Èske nou konvenk? Èske n ap viv nan lavi nou avèk yon konfyans pwofon nan Bondye?

Se pou nou fini ak deskripsyon David nan kreyatè nou an ki nan syèl la ak Seyè nan sòm 23 (David te tou souvan an danje ak anba gwo presyon soti nan tout kote):

«Granmèt la se bèje mwen, mwen p’ap vle anyen. Li kan mwen sou Meadows vèt, li mennen m 'nan dlo toujou. Li rafrechi nanm mwen. Li gide mwen nan chemen lajistis poutèt non li. Menm lè mwen moute desann nan fon an nan lonbraj la nan lanmò, mwen pa pè okenn mal, paske ou avèk mwen; baton ou ak baton ou, rekonfòte mwen. Ou pare yon tab devan m 'devan lènmi m' yo; Ou mete lwil sou tèt mwen, gode mwen an debòde. Se sèlman bonte ak favè ki pral swiv mwen tout jou lavi mwen; epi mwen retounen nan kay Senyè a pou lavi »(Sòm 23).

pa Daniel Bösch


pdfSans nan Bondye