Kouman pou mwen priye efektivman?

Si non, poukisa? Si nou pa mande Bondye pou siksè, li ta yon echèk, yon echèk? Sa depann de fason nou wè siksè. Mwen jwenn definisyon sa a trè bon: Pou akonpli objektif Bondye a pou lavi mwen nan lafwa, lanmou ak nan pouvwa Sentespri a epi espere rezilta nan men Bondye. Pou yon objektif presye konsa nan lavi nou ta dwe kapab priye avèk konfyans.

"O, sonje pwomès ou te fè Moyiz, sèvitè ou la, lè ou te di: Si ou aji enfidèl, mwen pral gaye ou nan mitan pèp yo" (Neyemi 1,8 tradiksyon kantite)

Si ou pa ka mande Bondye pou siksè pou sa ou fè, w ap jwenn kat pwen nan lavi Neemi an pou lapriyè efikas: 

  • Baze demann nou yo sou karaktè Bondye. Priye pou konnen ke Bondye ap reponn: mwen tann yon repons pou priyè sa a paske ou se yon Bondye ki fidèl, yon gwo Bondye, yon Bondye ki renmen, yon Bondye ki bèl ki ka rezoud pwoblèm sa a!
  • Konfese peche konsyan (mal, dèt, erè). Apre Neyemi te baze priyè l sou sa Bondye ye, li te konfese peche l yo. Li te di: Mwen konfese peche yo, mwen menm ak fanmi papa m 'te peche, nou te aji ak reprimann kont ou, nou pa obeyi." Se pa fòt Neyemi si pèp Izrayèl la te tonbe nan kaptivite. Li pa menm fèt lè sa te rive. Men li te fèmen tèt li nan peche nasyon an, li te fè pati pwoblèm nan tou.
  • Reklame pwomès Bondye yo. Neemi priye Senyè a: O, sonje pwomès ou te fè Moyiz, sèvitè ou la. Èske yon moun ka rele Bondye pou yo sonje li? Neemi fè Bondye sonje yon pwomès li te fè nasyon Izrayèl la. Nan yon sans senbolik, li di, Bondye, ou te avèti nou nan Moyiz ke si nou ta dwe enfidèl, nou ta pèdi peyi Izrayèl la. Men, ou te pwomèt tou ke si nou tounen vin jwenn Bondye, ou ta remèt peyi a ban nou. Èske Bondye bezwen raple li? Non Èske li bliye pwomès li yo? Non Poukisa nou fè li de tout fason? Li ede nou pa bliye yo.
  • Fè trè espesifik nan sa nou mande. Si nou espere yon repons sèten Lè sa a, nou ta dwe definitivman mande pou li. Si demann nou yo jeneral, ki jan nou ka konnen si yo te reponn? Neyemya pa kenbe, li mande pou siksè. Li gen anpil konfyans nan lapriyè li.

pa Fraser Murdoch