Reyalize reyalite Bondye ...

"Paske pawòl Bondye a vivan, li pi fò, li pi file pase nenpòt epe de bò, li penetre jiskaske li separe nanm ak lespri, mwèl ak zo tou, e li jije panse ak sans kè a" (Ebr. 4,12). Jezi te di: “Mwen se chemen an, verite a ak lavi a” (Jan 14,6). Li te di tou: "Men, se lavi etènèl pou yo ka konnen ou, kiyès ou se sèl vrè Dye a e ki moun ou voye a, Jezikri" (Jan 1).7,3). Konnen ak fè eksperyans Bondye - se sa lavi a tout sou.

Bondye te kreye nou pou nou gen yon relasyon avèk li. Sans la, nwayo a nan lavi p'ap janm fini an, se ke nou konnen "Bondye epi nou konnen Jezikri" moun li te voye. Rekonèt Bondye pa vini nan yon pwogram oswa yon metòd, men nan yon relasyon ak yon moun.

Kòm relasyon an devlope, nou rive konprann ak eksperyans reyalite a nan Bondye. Èske Bondye reyèl pou ou? Èske w santi l chak moman chak jou?

Swiv Jezi

Jezi di: “Mwen se chemen an, verite a ak lavi a” (Jan 14,6). Tanpri sonje ke Jezi pa t di, "Mwen pral montre w wout la" oswa "Mwen pral ba w yon plan wout", men pito. «Mwen se chemen an», Si nou vin jwenn Bondye pou chèche volonte li, ki kesyon ou ta renmen mande li pi plis? Seyè, montre mwen kisa mwen ta dwe fè dapre volonte ou? Lè, ki jan, ki kote ak ki moun? Moutre m 'sa ki pral rive. Oswa: Seyè, jis di m 'yon etap nan yon moman, Lè sa a, mwen pral aplike li. Si ou swiv Jezi yon jou nan yon tan, ou pral nan sant la menm nan volonte Bondye a pou lavi ou? Si Jezi se fason nou, lè sa a nou bezwen okenn lòt direktiv oswa kat wout. 

Bondye envite ou vin jwenn li nan travay li

«Si nou lite anvan pou wayòm Bondye a ak pou jistis li, tout bagay ap tonbe sou nou. Kidonk, pa enkyete w pou demen, paske demen ap pran swen tèt li. Li sifi ke chak jou gen pwòp epidemi pa li "(Matye 6,33-34).

Bondye se absoliman fyab

  • konsa ou vle swiv Bondye yon jou nan yon tan
  • konsa ou pral menm swiv li si ou pa gen okenn detay
  • se konsa ke ou pèmèt li nan fason ou

 "Paske se Bondye ki travay nan nou tou de, vle ak fè, daprè bon volonte li" (Filipyens). 2,13). Istwa biblik yo montre ke Bondye toujou pran inisyativ pou enplike moun nan travay li. Lè nou wè Papa a ap travay bò kote nou, sa a se envitasyon nou soti nan men l pou l vin jwenn nou nan travay sa a. Nan sans sa a, èske w ka sonje lè Bondye te envite w fè yon bagay epi w pa t reponn?

Bondye toujou ap travay bò kote ou

«Men Jezi reponn yo: Papa m ap travay jouk jounen jòdi a, e mwen menm tou m travay... Lè sa a, Jezi reponn yo: Sa m ap di nou la a, se vre wi: Pitit la pa kapab fè anyen poukont li, men sèlman sa li wè. papa a ap fè; paske sa li fè, pitit gason an fè menm jan an. Paske, Papa a renmen Pitit la, li montre l tou sa li fè e li pral montre l pi gwo zèv li, pou n ap sezi." (Jan 5,17, 19-20).

Isit la se yon modèl pou lavi pèsonèl ou ak pou legliz la. Ki sa Jezi te pale de te yon relasyon lanmou nan ki Bondye atenn objektif li yo. Nou pa bezwen kalkile kisa pou nou fè pou Bondye paske li toujou ap travay bò kote nou. Nou dwe suiv egzanp Jezi epi gade sou Bondye pou tout sa li fè. Responsablite nou se Lè sa a, rantre nan faktori nou yo.

Gade deyò pou kote Bondye ap travay epi rantre nan li! Bondye pouswiv yon relasyon lanmou dirab avèk ou, ki reyèl ak pèsonèl: «Men Jezi reponn li: “Se pou w renmen Senyè a, Bondye w la, ak tout kè w, ak tout nanm ou e ak tout lide ou”. Sa a se kòmandman ki pi wo ak pi gwo "(Matye 22,37-38).

Tout bagay nan lavi ou kòm yon kretyen ki gen ladan konnen l ', fè eksperyans l', li konnen volonte l 'depann sou bon jan kalite a nan relasyon renmen ou ak Bondye. Ou ka dekri relasyon lanmou ak Bondye tou senpleman lè ou di: "Mwen renmen ou ak tout kè mwen"? Bondye kreye nou pou nou gen yon relasyon lanmou avèk li. Si relasyon an mal, se konsa tout lòt bagay nan lavi a Fè sa ki mal, yon relasyon renmen ak Bondye ki pi enpòtan pase nenpòt lòt faktè sèl nan lavi ou! 

Liv baz: «Eksperyans Bondye»

pa Henry Blackaby