Èske n ap viv nan dènye jou yo?

KIJAN nou ap viv nan dènye jou yoOu konnen levanjil la se bon nouvèl. Men, ou reyèlman wè li kòm bon nouvèl? Menm jan ak anpil nan ou, pou pifò nan lavi mwen mwen te anseye ke nou ap viv nan dènye jou yo. Sa te ban mwen yon vizyon mondyal ki te wè bagay yo nan yon pèspektiv ke fen nan mond lan tankou nou konnen li jodi a ta vini nan jis yon kèk ane kout. Men, si mwen te konpòte kòmsadwa, mwen ta epaye devan gwo tribilasyon an.

Erezman, sa a se pa konsantre nan lafwa kretyen mwen an oswa fondasyon relasyon mwen avèk Bondye. Men, si ou te kwè yon bagay pou lontan, li difisil pou debarase li de li nèt. Sa a jan de vizyon mond ka fè ou dejwe, se konsa ou gen tandans wè tout bagay ki k ap pase nan linèt yo nan yon entèpretasyon espesyal nan fen-tan evènman yo. Mwen te tande ke moun ki ap fikse sou fen-tan pwofesi yo te komik refere yo kòm apokaholics.

An reyalite, sa a se pa yon ri. Sa a jan de vizyon mond ka danjere. Nan ka ekstrèm yo, li ka mennen moun nan vann tout bagay, abandone tout relasyon, ak deplase nan yon kote poukont yo rete tann pou Apocalypse a.

Pifò nan nou pa ta ale byen lwen tèlman. Men, yon santiman ke lavi, jan nou konnen li, ap vini nan yon fen nan fiti prè, ka lakòz moun yo ekri nan doulè a ​​ak soufrans bò kote yo, epi yo panse, Ki sa ki lanfè a? Yo gade tout bagay bò kote yo nan yon fason pesimism e yo vin plis nan espektatè yo ak jij konfòtab pase moun ki travay pou amelyore bagay yo. Gen kèk moun ki adikte pwofèt menm ale twò lwen ke yo refize sipòte sekou imanitè paske yo kwè ke otreman yo ka yon jan kanmenm retade fen fwa yo. Lòt moun neglije sante yo ak sa yo ki an pitit yo epi yo pa pran swen sou finans yo paske yo kwè ke pa gen okenn avni pou yo pou planifye pou.

Sa a se pa fason pou swiv Jezi Kris la. Li te rele nou yo dwe limyè nan mond lan. Malerezman, kèk limyè ki soti nan kretyen yo sanble yo tankou yon dokiman Pwen Enpòtan sou yon elikoptè lapolis patwouye katye a pou swiv desann krim. Jezi vle nou se limyè nan sans ke nou ede fè mond sa a yon pi bon plas pou moun ki bò kote nou yo.

Mwen ta renmen ofri ou yon pèspektiv diferan. Poukisa nou pa kwè ke nou ap viv nan premye jou yo olye pou yo dènye jou yo?

Jezi pa t ban nou manda pou pwoklame fayit ak fènwa. Li ban nou yon mesaj espwa. Li te mande nou pou nou di mond lan ke lavi a fèk kòmanse, olye ke yo te elimine. Levanjil la vire toutotou li, kiyès li ye, sa li te fè, ak sa ki posib grasa li. Lè Jezi te libere tèt li nan kavo li a, tout bagay te chanje. Li fè tout bagay nouvo. Nan li, Bondye te rachte ak rekonsilye tout bagay ki nan syèl la ak sou tè a (Kolosyen 1,16-17).

Senaryo bèl bagay sa a rezime nan sa yo konnen kòm vèsè an lò nan Levanjil Jan an. Malerezman, vèsè sa a tèlman byen li te ye, ke pouvwa li te pèdi. Men, gade vèsè sa a ankò. Dijere li tou dousman epi kite reyalite etonan yo reyèlman koule nan: Paske Bondye tèlman renmen mond lan, ke li te bay sèl Pitit li fè a, pou tout moun ki kwè nan li pa ta dwe pèdi men yo ta dwe gen lavi etènèl (Jan. 3,16).

Levanjil la se pa yon mesaj fayit ak fayit. Jezi te fè sa byen klè nan vèsè ki vin apre a: Paske, Bondye pa t voye Pitit li a nan monn nan pou jije mond lan, men pito mond lan t ap sove grasa li (Jan. 3,17).

Bondye se soti pou sove, pa detwi, mond lan. Se poutèt sa lavi a ta dwe reflete espwa ak lajwa, pa pesimis ak presyans. Jezi te ban nou yon nouvo konpreyansyon sou sa sa vle di yon moun. Byen lwen oryante tèt nou anndan, nou ka viv pwodiktif ak konstriktif nan monn sa a. Chak fwa nou gen opòtinite, nou ta dwe fè byen ak tout moun, espesyalman kwayan parèy nou yo (Galat 6,10). Soufrans nan Dafour, pwoblèm chanjman klimatik kap vini yo, ostilite k ap kontinye nan Mwayen Oryan ak tout lòt pwoblèm ki pi pre lakay yo se biznis nou. Antanke kwayan, nou ta dwe pran swen youn pou lòt epi fè sa nou kapab pou ede - olye ke chita sou bò liy ak plenyen sou tèt nou, nou te di ou.

Lè Jezi te leve soti vivan nan vivan nan lanmò, tout bagay chanje - pou tout moun - si yo te konnen li oswa ou pa. Travay nou se fè pi byen nou yo pou moun yo konnen. Jiskaske mond sa a kounye a sa ki mal pran kou li yo, nou pral kontre opozisyon epi pafwa menm pèsekisyon. Men, nou toujou nan jou yo byen bonè. An tèm de letènite a devan yo, sa yo premye de mil ane nan Krisyanis yo apèn yon bat je nan yon grenn je.

Chak fwa sitiyasyon an vin danjere, moun konprann ke yo ap viv nan jou ki sot pase yo. Men, danje yo nan mond lan te vini e yo ale pou de mil ane, ak tout kretyen ki te absoliman asire w ke yo ap viv nan fen fwa yo te mal - chak fwa. Bondye pa t 'ban nou yon fason surefire yo dwe dwat.

Li ban nou yon levanjil espwa, yon levanjil ke tout moun dwe konnen tout tan. Nou gen privilèj pou nou viv nan premye jou nouvo kreyasyon an ki te kòmanse lè Jezi te leve soti vivan nan lanmò.

pa Joseph Tkach