Chen an fidèl

XNI chen fidèl laChen yo se bèt etonan. Avèk bon sans yo nan sant, yo foule anba sivivan nan bilding tonbe, jwenn dwòg ak zam pandan envestigasyon lapolis, ak kèk di yo ka menm detekte timè nan kò imen an. Gen chen ki ka detekte sant la nan balèn ki an danje Orca k ap viv sou kòt la nòdwès nan USA a. Chen pa sèlman sipòte moun ki nan sans yo nan pran sant, yo menm tou yo pote konfò oswa sèvi kòm gid chen.

Sepandan, chen gen yon move non nan Bib la. Ann fè fas a li: yo jis gen kèk abitid brit. Lè m 'te yon ti gason, mwen te gen yon chen kòm yon bèt kay epi li ta niche moute tout sa ki te vini nan li yon ti tan anvan, osi byen ke yon objektif ki jwenn plezi nan pwòp mo sòt li yo. "Kòm yon chen manje sa li krache ankò, se konsa moun sòt ki fè moun sòt ankò e ankò" (Pwovèb 26:11).

Natirèlman, Salomo pa wè bagay sa yo soti nan pwen chen an de vi, e mwen kwè ke okenn nan nou kapab. Èske li yon retou primitif jou yo lè manman chen an leve soti vivan manje pwòp li yo bay li bay ti chen an jenn ti gason, jan li fè jodi a ak chen Afriken sovaj? Menm kèk zwazo fè sa. Èske se sèlman yon tantativ pou dijere manje ki pa dijere a ankò? Dènyèman, mwen te li nan yon restoran chè kote se manje a pre-moulen.

Soti nan pwennvi Salomon an, konpòtman chen sa a sanble repouse. Li fè l sonje moun san konprann. Yon moun sòt di nan kè l: "Se pa yon bondye." (Sòm 53:2). Yon moun sòt nye primate Bondye nan lavi li. Moun san konprann yo kontinye tounen nan pwòp fason yo panse ak viv. Yo repete menm erè yo. Yon moun sòt twonpe nan panse li si li kwè ke desizyon yo pran san Bondye yo rezonab. Pyè te di ke nenpòt moun ki rejte favè Bondye a epi ki retounen nan yon lavi ki pa dirije pa Lespri Bondye a, se tankou yon chen manje sa li krache.2. Pyè 2,22).

Se konsa, ki jan nou kraze sèk visye sa a? Repons lan se, pa tounen nan vomisman. Kèlkeswa fason nou fè peche, annou pa tounen la. Pa repete ansyen modèl peche yo. Pafwa move abitid ka antrene nan chen, men moun san konprann yo pral fè tèt di epi yo pa pral koute lè yo avèti. Se pou nou pa tankou yon moun sòt ki meprize sajès ak disiplin (Pwovèb 1,7). Se pou nou kite Lespri a teste nou epi chanje nou pou tout tan pou nou pa santi nesesite pou nou retounen nan abitye ankò. Pòl te di Kolos yo pou yo abandone ansyen konpòtman yo: “Kounye a, touye manm tè a, fònikasyon, salte, pasyon wont, move dezi ak avaris ki se idolatri. Pou rezon bagay sa yo, kòlè Bondye vin sou pitit dezobeyisans yo. Nan tout bagay sa yo ou menm tou yon fwa te mache lè ou te toujou ap viv ladan l. Men koulye a, wete tout bagay nan men ou: kòlè, kòlè, mechanste, joure Bondye, pawòl wont soti nan bouch ou. ”(Kolosyen 3:5-8). Erezman, nou ka aprann yon bagay nan men chen yo. Chen an nan anfans mwen te toujou swiv mwen - nan bon moman osi byen ke move. Li kite m edike l epi dirije l. Menmsi nou pa chen, èske sa pa t 'kapab eklere pou nou? Ann swiv Jezi kèlkeswa kote li mennen nou. Kite Jezi gide w, menm jan yon chen fidèl se gide pa pwopriyetè ki renmen l. Rete fidèl ak Jezi.

pa James Henderson


pdfChen an fidèl