Objektif Travay la nan legliz la

Estrateji imen yo baze sou konpreyansyon imen limite ak pi bon evalyasyon moun ka fè. Nan lòt men an, estrateji Bondye a, apèl li nan lavi nou, ki baze sou yon konpreyansyon absoliman pafè de reyalite a fondamantal ak ultim. Sa a se vre tout bèl pouvwa a nan Krisyanis: bagay sa yo yo prezante jan yo reyèlman yo ye. Dyagnostik kretyen an nan tout maladi nan mond lan, ki soti nan konfli ki genyen ant nasyon ak tansyon yo nan nanm moun nan, se vre paske li reflete yon konpreyansyon vre nan kondisyon imen an.

Lèt NT a toujou kòmanse ak verite a, nou rele li "doktrin". Ekriven NT yo toujou rele nou tounen nan reyalite. Se sèlman lè sa a baz verite a mete deyò, yo ale sou sijesyon sou aplikasyon pratik. Ki jan sòt li se kòmanse ak yon bagay lòt pase verite a.

Nan chapit entwodiksyon Efezyen an, Pòl fè plizyè deklarasyon klè konsènan bi legliz la. Se pa sèlman objektif la pou letènite, kèk fantasy misty nan lavni, men objektif la pou isit la ak kounye a. 

Legliz la ta dwe reflete sentete Bondye

"Paske nan li li te chwazi nou menm anvan fondasyon monn nan, pou nou ka kanpe sen epi san repwòch devan figi l '" (Efezyen yo 1,4). Isit la nou wè klè ke legliz la se pa sèlman yon apre panse nan Bondye. Li te planifye lontan anvan mond lan te kreye.

Epi ki premye enterè Bondye nan Legliz la? Li pa premye enterese nan sa legliz la fè, men sa legliz la ye. Lè ou dwe vin anvan aksyon, paske sa nou ap detèmine sa nou fè. Pou konprann karaktè moral pèp Bondye a, li esansyèl pou konprann nati Legliz la. Kòm kretyen nou ta dwe egzanp moral nan mond lan, reflete karaktè a pi ak sentete nan Jezi Kris la.

Li evidan ke yon kretyen reyèl, se pou li yon monsenyè oswa yon layperson òdinè, yo ta dwe klè ak konvenkant ilistre krisyanis l 'nan wout la li viv, pale, aji ak reyaji. Nou kretyen yo te rele pou kanpe "apa pou Bondye ak unpunishable" devan Bondye. Nou dwe reflete sentete li, ki se objektif Legliz la tou.

Legliz la se revele tout bèl pouvwa Bondye a

Pòl ban nou yon lòt objektif pou Legliz la nan premye chapit Efezyen yo "Li te òdone nou nan lanmou gremesi Jezikri pou pitit gason ki te pou li yo, selon volonte li pou fè lwanj pou tout bèl pouvwa favè li" (v. 5). ). "Nou ta dwe sèvi nan fè lwanj pou tout bèl pouvwa li, nou menm ki mete espwa nou nan Kris la depi nan konmansman an" (v. 12).

Sonje! Fraz la: «Nou mete espwa nou nan Kris la depi nan kòmansman an,» refere a nou kretyen ki destine yo viv pou fè lwanj nan tout bèl pouvwa li. Premye travay legliz la se pa byennèt moun. Byennèt se sètènman trè enpòtan nan Bondye, men sa se pa travay la premye nan Legliz la. Okontrè, se Bondye ki te chwazi nou pou fè lwanj Bondye, pou glwa nou an ka revele glwa li bay mond lan. Kòm li eksprime "Hope pou tout": "Koulye a, nou ta dwe fè glwa Bondye a vizib a tout moun ki gen lavi nou."

Ki sa ki glwa Bondye? Se Bondye li menm, revelasyon sa Bondye ye ak sa Bondye fè. Pwoblèm nan mond sa a se inyorans li sou Bondye. Li pa konprann li. Pandan tout bagay li t ap chèche ak pwonmennen nan chèche laverite, li pa konnen Bondye. Men, glwa Bondye a ta dwe revele Bondye pou montre mond lan kisa li ye toutbon. Lè zèv Bondye yo ak nati Bondye yo montre nan legliz la, li jwenn glwa. Tankou Paul nan 2. Korentyen 4:6 dekri:

Paske Bondye ki te bay lòd: "limyè klere soti nan fènwa!" Se li menm tou ki fè limyè a klere nan kè nou pou l 'ka fè moun konnen tout bèl pouvwa Bondye a nan figi Kris la.

Moun ka wè glwa Bondye nan figi Kris la, nan karaktè li. E glwa sa a, jan Pòl di, yo jwenn tou "nan kè nou". Bondye rele Legliz la pou l revele mond lan glwa karaktè li ki sou figi Kris la. Men sa tou nan Efezyen 1, 22-23: «Wi, li mete tout bagay nan pye l, li fè l tèt li pi wo a tout bagay pou kominote a, ki se kò l, plenitid moun ki ranpli tout bagay nan tout. Sa se yon deklarasyon fòmidab! Isit la Pòl ap di ke tout sa Jezi ye (plenite li) yo wè nan kò l ', e ke se legliz la! Mistè a nan legliz la se ke Kris la ap viv nan li ak mesaj legliz la nan mond lan se preche l 'ak pale sou Jezi. Pòl dekri mistè verite sa a sou legliz la ankò nan Efezyen 2,19-22

Konsa, ou pa etranje ankò ak etranje kounye a, men ou se sitwayen plen ak sen yo ak kay Bondye a, bati sou tè a nan apòt yo ak pwofèt yo, nan ki Kris la Jezi li menm se wòch ki kenbe kay la. Nan li, tout twou, fiks ansanm, grandi nan yon tanp ki apa pou Bondye nan Seyè a, epi nan sa a ou menm tou nou bati nan yon plas kote Bondye nan Lespri Bondye a.

Isit la se mistè sakre legliz la, li se rete nan Bondye. Li rete nan pèp li a. Sa a se gwo apèl Legliz la pou fè Kris envizib la vizib. Pòl dekri pwòp ministè li kòm yon modèl yon kretyen nan Efezyen 3.9-10: "Epi bay tout moun Syèk Limyè sou enpòtans nan realizasyon an nan mistè a ki te entèdi nan tan primitif nan Bondye, Kreyatè a nan tout bagay, se konsa kounye a otorite yo ak pouvwa ki nan rejyon syèl yo nan kominote a ka fè konnen anpil sajès Bondye.

Klèman. Travay nan legliz la se ke "ap sajès la plizyè karaktè nan Bondye ap fè li te ye." Yo fè yo konnen pa sèlman nan èt imen, men tou nan zanj Bondye yo ki gade legliz la. Sa yo se "fòs yo ak pouvwa nan syèl la." Anplis de moun, gen lòt èt ki pran swen legliz la epi aprann de li.

Sètènman vèsè ki anwo yo fè yon sèl bagay trè klè: apèl nan Legliz la se eksplike nan mo karaktè nan Kris la ki ap viv nan nou epi pwouve li nan atitid nou yo ak aksyon. Nou dwe pwoklame reyalite reyinyon k ap viv nan lavi ak Kris vivan an epi klèman montre chanjman sa a atravè yon lavi dezenterese, ki plen lanmou. Jiskaske nou fè sa, pa gen anyen lòt bagay nou fè ap efikas pou Bondye. Sa a se vokasyon nan Legliz la Pòl pale nan lè li te ekri nan Efezyen 4: 1: "Se konsa, mwen avèti ou ... Mache diy pou vokasyon an ki te ban nou an."

Remake ki jan Jezi Seyè a menm konfime sa a rele nan chapit la ouvèti, vèsè 8 nan Acts. Jis anvan Jezi monte nan papa l ', li di disip li yo: «Men, nou pral resevwa fòs, sepandan, lè Sentespri a vini sou ou, epi ou pral temwen pou mwen nan lavil Jerizalèm ak nan tout peyi Jide ak Samari, ak nan fen tè ​​a. »
Objektif N o 3: Legliz la ta dwe yon temwen devan Kris la.

Vokasyon legliz la se yon temwen, epi yon temwen se youn ki eksplike ak montre klèman. Apot Pyè a gen yon bèl mo sou temwayaj legliz la nan premye lèt li a: "Ou menm, yon lòt bò, se jenerasyon chwazi a, prètriz wayal la, kominote nasyonal sen an, pèp la chwazi pou byen, epi ou dwe pwoklame bèl kalite (akt glwa) moun ki te rele ou soti nan fènwa pou ale. bèl limyè li a." (1. Pyè 2,9)

Tanpri sonje estrikti a "Ou se ..... epi yo ta dwe." Sa se priyorite nou antanke kretyen. Jezikri rete nan nou pou nou ka vivman dekri lavi ak karaktè yon sèl la. Se responsablite chak kretyen pou pataje apèl sa a bay Legliz la. Tout moun yo rele yo, tout moun rete nan Lespri Bondye a, yo tout espere ranpli apèl yo nan mond lan. Sa se ton klè ki sonnen nan tout lèt Efezyen yo. Temwayaj Legliz la ka pafwa eksprime kòm yon gwoup, men responsablite pou temwen se pèsonèl. Se responsablite mwen ak pèsonèl ou.

Men, Lè sa a, yon lòt pwoblèm vini nan limyè: pwoblèm nan nan posib fo Krisyanis la. Li tèlman fasil pou legliz la, epi tou pou kretyen endividyèl la, pale sou eksplike karaktè Kris la ak fè gwo reklamasyon ke yon moun ap fè li. Anpil moun ki pa kretyen ki konnen kretyen pi byen konnen nan eksperyans ke imaj ke kretyen bay pa toujou koresponn ak vrè imaj biblik Jezi Kris la. Se pou rezon sa a, apot Pòl dekri karaktè sa a ki sanble ak Kris la nan mo ki chwazi ak anpil atansyon: “Avèk tout imilite ak dousè, avèk pasyans tankou moun ki renmen youn lòt, epi travay avèk dilijans pou kenbe inite Lespri a atravè kosyon lapè. " (Efezyen 4: 2-3)

Imilite, pasyans, lanmou, inite ak lapè se vrè karakteristik Jezi yo. Kretyen yo sipoze temwen, men yo pa awogan e brit, ak yon atitid "apa pou Bondye pa ou", pa nan sipozisyon ipokrit epi sètènman pa nan diskisyon legliz sal kote kretyen yo kanpe kont kretyen yo. Legliz la pa ta dwe pale sou tèt li. Li ta dwe dou, pa ensiste sou pouvwa li oswa chèche plis prestij. Legliz la pa ka sove mond lan, men Senyè Legliz la kapab. Kretyen yo pa ta dwe travay pou legliz la oswa itilize enèji lavi yo pou yo, men pou Seyè a nan legliz la.

Legliz la pa ka kenbe Seyè li pandan y ap li leve tèt li. Legliz la vre pa chèche jwenn nan pouvwa nan je yo nan mond lan, pou li deja gen tout pouvwa a li bezwen nan men Seyè a ki abite nan li.

Anplis de sa, legliz la ta dwe pasyan ak padonnen, konnen ke grenn nan verite a bezwen tan boujonnen, tan pou grandi, ak tan bay fwi. Legliz la pa ta dwe mande pou sosyete a toudenkou fè chanjman rapid nan yon modèl ki etabli depi lontan. Olye de sa, legliz la ta dwe egzanp chanjman sosyal pozitif nan egzanp li pa evite sa ki mal, pratike jistis, epi konsa gaye pitit pitit la nan verite a, ki Lè sa a, pran rasin nan sosyete a ak finalman pote soti fwi nan chanjman.

Siy eksepsyonèl krisyanis la

Nan liv li "bès ak otòn nan Anpi Women an", istoryen Edward Gibbon atribiye tonbe nan lavil Wòm yo pa anvayi lènmi, men nan pouri anba tè entèn yo. Gen yon seksyon nan liv sa a ki Sir Winston Churchill memorize paske li te jwenn li apwopriye ak édikatif. Li enpòtan ke seksyon sa a te fè fas ak wòl legliz la nan anpi dekline a.

«Pandan ke gwo estrikti a (Anpi Women an) te atake pa vyolans ouvè ak febli pa dezentegrasyon dousman, yon relijyon pi ak enb tou dousman brwi nan lespri moun yo, te grandi nan silans ak imilite, te ranfòse pa rezistans epi finalman etabli banyè la nan travèse sou kraze Kapitòl la. " Siy pre-eminan nan lavi Jezi Kris la nan yon kretyen se, nan kou, renmen. Lanmou ki aksepte lòt moun jan yo ye. Lanmou ki gen konpasyon ak padon. Lanmou ki chache geri enkonpreyansyon, divizyon ak relasyon kase. Jezi te di nan Jan 13:35: "Lè sa a tout moun pral konnen ke ou se disip mwen lè ou renmen youn pou lòt." Lanmou sa a pa janm eksprime nan rivalite, Evaris, vante, enpasyans, oswa prejije. Li se opoze a pi bon kalite abi, difamasyon, tèt di ak divizyon.

Isit la nou dekouvri pouvwa inifye a ki pèmèt Legliz la ranpli objektif li nan mond lan: lanmou Kris la. Ki jan nou reflete sentete Bondye a? Pa renmen nou! Ki jan nou fè revele glwa Bondye a? Pa renmen nou! Ki jan nou temwen reyalite Jezikri? Pa renmen nou!
NT a gen anpil bagay pou di sou kretyen ki patisipe nan politik oswa defann "valè fanmi yo", oswa ankouraje lapè ak jistis, oswa opoze pònografi oswa defann dwa yo nan sa a oswa ki gwoup oprime. Mwen pa di kretyen yo pa dwe pran swen bagay sa yo. Li evidan, ou pa ka gen yon kè ki plen ak lanmou pou moun epi yo pa bezwen enkyetid sou bagay sa yo. Men, NT a di relativman ti kras sou bagay sa yo paske Bondye konnen ke sèl fason pou rezoud pwoblèm sa yo ak geri relasyon kase se pa entwodwi yon tout nouvo dinamik nan lavi moun - dinamik la nan lavi a nan Jezi Kris la.

Li se lavi Jezi Kris la ke gason ak fanm reyèlman bezwen. Retire fènwa a kòmanse avèk entwodiksyon limyè a. Retire nan rayi kòmanse ak entwodiksyon an nan renmen. Retire maladi a ak move moun kòmanse ak entwodiksyon nan lavi. Nou dwe kòmanse entwodwi Kris la, pou sa se vokasyon nou yo ke nou te rele.

Levanjil la parèt nan yon klima sosyal ki sanble ak pa nou an: se te yon tan enjistis, divizyon rasyal, krim rampant, imoralite rampant, ensètitid ekonomik, ak laperèz. Legliz la byen bonè goumen pou siviv anba pèsekisyon inplakabl ak touye moun ke nou pa ka imajine jodi a. Men, legliz la byen bonè pa t 'wè vokasyon li nan goumen enjistis ak opresyon oswa aplike "dwa" li yo. Legliz la byen bonè te wè manda li a reflete sentete Bondye a, revele tout bèl pouvwa Bondye a, ak temwaye sou reyalite a nan Jezi Kris la. Apre sa, li te fè li nan demonstrasyon nan rete vivan nan renmen san limit pou pwòp pèp li kòm byen ke pou etranje.

Eksteryè a nan tas la

Nenpòt moun k ap chèche ekriti pou sipòte yon grèv, bojkot pwotestasyon, ak lòt aksyon politik pou adrese enpèfeksyon sosyal yo pral wont. Jezi te rele sa a: "Lave deyò a". Yon vrè revolisyon kretyen chanje moun ki soti anndan an. Li netwaye anndan gode a. Li pa jis chanje mo kle yo sou afich la ke yon moun pote. Li chanje kè moun nan.

Legliz souvan glise pèdi isit la. Yo vin obsede avèk pwogram politik yo, swa pa dwat la oswa bò gòch la. Kris la te vini nan mond lan chanje sosyete a, men se pa nan aksyon politik. Plan li se pou l 'chanje sosyete a pa transfòme moun nan sosyete sa a pa ba yo yon nouvo kè, yon nouvo lide, yon Reoryantasyon, yon nouvo direksyon, yon nouvo nesans, yon nouvo lavi reveye ak lanmò nan pwòp tèt ou ak egoyis. Lè moun nan transfòme nan fason sa a, nou gen yon nouvo sosyete.

Lè nou chanje soti nan, lè anndan an pirifye, tout vi nou sou relasyon imen chanje. Lè nou fè fas ak konfli oswa move tretman, nou gen tandans reyaji nan yon sans "je pou yon je". Men, Jezi rele nou nan yon nouvo kalite reyaksyon: "beni moun ki pèsekite ou". Apot Pòl rele nou nan kalite reyaksyon sa a lè li ekri: "Fè amoni youn ak lòt ..... Pa vanje mal pou mal ..... Pa kite tèt ou simonte pa sa ki mal, men simonte sa ki mal ak bon ". (Women 12, 14-21)

Mesaj Bondye konfye legliz la se mesaj ki pi rapid mond lan te janm tande. Ta dwe nou mete mesaj sa a tounen an favè aksyon politik ak sosyal? Èske nou ta dwe satisfè ke legliz la se senpleman yon sektè, òganizasyon politik oswa sosyal? Èske nou gen ase lafwa nan Bondye, èske nou dakò avè l ke lanmou kretyen te viv nan legliz li a pral chanje mond sa a epi pa pouvwa politik ak lòt mezi sosyal?

Bondye ap rele nou yo vin moun ki responsab ki gaye sa a radikal, deranje, lavi-chanje bon nouvèl sou Jezikri nan tout sosyete a. Legliz la bezwen re-antre nan komès ak endistri, edikasyon ak aprantisaj, atizay ak lavi fanmi, ak enstitisyon sosyal nou yo ak sa a pwisan, transfòme, unik mesaj. Seyè a leve soti vivan Jezi Kris la te vin jwenn nou pou nou ka mete l nan pwòp vi pa janm fini. Li se pare ak kapab transfòme nou nan renmen, pasyan, moun konfyans, se konsa nou yo ranfòse fè fas ak tout pwoblèm sa yo ak defi nan lavi. Sa a se mesaj nou an nan yon mond fatige ki te ranpli ak laperèz ak soufrans. Sa a se mesaj la nan renmen ak espwa ke nou pote nan yon dezobeyisan ak mond dezespere.

Nou ap viv reflete sentete Bondye a, revele tout bèl pouvwa Bondye a ak temwaye sou lefèt ke Jezi te vin netwaye gason ak fanm andedan ak deyò. Nou viv pou nou renmen youn lòt epi pou nou montre lanmou kretyen nan monn nan. Se objektif nou, se vokasyon Legliz la.

pa Michael Morrison