Kado bèl

KONNEN bèl kadoApot Jak ekri nan lèt li a: "Tout bon kado ak tout don pafè yo desann soti anwo, nan men Papa limyè a, ak li pa gen okenn chanjman, ni chanjman nan limyè ak fènwa." 1,17).

Lè mwen gade kado Bondye yo, mwen reyalize ke li pote lavi. Limyè a, tout bèl pouvwa a nan lanati, lve yo an lò, koulè yo klere nan kouche yo sou tèt nèj-plafonds, vèt la Fertile nan Woods yo, lanmè a nan koulè nan yon savann plen ak flè. Mwen wè anpil lòt bagay ke nou tout ka admire sèlman si nou pran kèk tan pou yo. Bondye bay nou tout bagay sa yo an kantite, kèlkeswa sa ki kondanasyon ou reprezante. Kwayan a, ate a, agnostik a, ki pa kwayan an ak kwayan a diferan, tout nan yo ka jwi kado sa yo bon. Bondye fè lapli tonbe sou moun ki jis yo ak sou enjistis yo. Li bay kado sa yo bon pou tout moun.

Reflechi sou konpetans yo etonan moun ki gen nan teknoloji, konstriksyon, espò, mizik, literati, boza - lis la pa gen okenn fen. Bondye bay chak moun kapasite. Moun ki gen tout orijin yo te beni anpil. Ki lòt kote kapasite sa yo soti, si se pa soti nan Papa a nan limyè a, moun ki bay tout kado bon?

Nan lòt men an, gen anpil soufrans ak lapenn nan mond lan. Moun yo te trase nan yon toubiyon nan rayi, Evaris, enprudans, ak bagay ki lakòz gwo soufrans. Youn sèlman gen gade nan mond lan ak oryantasyon politik li yo wè ki jan grav li ye. Nou wè tou de bon ak move a nan mond lan ak nan nati imen.

Ki kado bèl Bondye bay kwayan an, ki moun ki satisfè bon an ak move a nan mond sa a? Sa yo se jisteman moun yo James ap adrese, ankouraje yo wè li kòm yon rezon trè espesyal yo kontan lè sibi tras nan tout kalite.

Sali a

Premye ak premye, gen pawòl Jezi a ke moun ki kwè nan sèl Pitit Gason Bondye a pral sove. Sove nan kisa? Li pral sove anba salè peche a, ki se lanmò etènèl. Menm jan an tou, Jezi te pale de pèseptè kontribisyon an ki te kanpe nan tanp lan epi ki te frape l ', li di: "Bondye, gen pitye pou mwen pechè!" M ap di nou sa a, li desann lakay li jistifye (Lik 18,1314).

Sètitid nan padon

Malerezman, akòz mechanste nou yo, nou fè efò yo dwe koupab nan lavi. Gen kèk moun ki eseye jistifye kilpabilite yo, men yo rete.

Gen anpil rezon ki fè echèk sot pase yo pa kite nou poukont nou. Se poutèt sa kèk moun ale nan sikològ pou solisyon. Okenn konsèy moun pa ka fè sa san Jezi ki te koule a pèmèt. Se sèlman atravè Jezi nou ka sèten ke nou jwenn padon, nan tan lontan ak prezan, menm nan tan kap vini nou an. Se sèlman nan Kris la nou lib. Jan Pòl te di, pa gen okenn kondanasyon pou moun ki nan Kris la (Women 8,1).

Anplis de sa, nou gen asirans ke si nou peche ankò epi "konfese peche nou yo, li fidèl ak jis, ke li padonnen peche nou yo epi netwaye nou anba tout enjistis" (1. John 1,9).

Sentespri a

Jezi te di tou ke Papa limyè a, ki bay bon kado, ap ban nou kado Sentespri a - pi plis pase paran imen nou yo ka fè pou nou. Li te asire disip li yo ke li te ale, men pwomès papa l 'tankou li te nan Joyèl 3,1 te pwofetize, sa ki te pase jou Pannkòt la ta rive vre. Sentespri a desann sou yo e li te nan ak tout kretyen ki kwè depi tout tan.

Si nou te resevwa Kris la epi resevwa Lespri Sen an, lè sa a nou pa resevwa yon lespri ki gen krentif pou, men lespri ki gen pouvwa, lanmou ak pridans (2. Timote 1,7). Pouvwa sa a pèmèt nou kenbe tèt ak atak moun ki mal la, opoze l ', kidonk li kouri pou nou.  

Renmen an

Galat 5,22-23 dekri ki fwi Lespri Sen an pwodui nan nou. Gen nèf aspè nan fwi sa a kòmanse ak entegre nan renmen. Paske Bondye te renmen nou an premye, nou kapab "renmen Seyè a, Bondye nou an ak tout kè nou, ak pwochen nou tankou tèt nou". Lanmou tèlman enpòtan ke Pòl nan 1. Korentyen 13 te ekri yon definisyon sou yo e li te dekri sa nou kapab grasa yo. Li konkli ke gen twa bagay ki rete - lafwa, espwa ak lanmou, men lanmou se pi gwo nan yo.

Yon lide ki an sante

Sa pèmèt nou viv tankou pitit Bondye vivan avèk espwa delivrans, delivre ak lavi etènèl. Lè difikilte rive, nou ka vin konfonn e menm pèdi espwa, men si nou rete tann pou Seyè a, li pral pote nou nan.

Apre yon bon swasanndizan kote mwen te kapab mennen yon lavi benediksyon kòm yon kretyen angaje, mwen ka dakò ak pawòl wa David la: "Moun ki jis yo dwe soufri anpil, men Seyè a ede l 'soti nan tout bagay sa yo" (Sòm 3).4,20). Gen kèk fwa mwen pa konn priye, donk mwen te oblije tann an silans, epi lè mwen te gade dèyè mwen te kapab wè mwen pa t poukont mwen. Menm lè m te kesyone egzistans Bondye, li te tann avèk pasyans pou l ede m soti nan kriz la epi pou l fè m gade anlè pou m te kapab wè grandè glwa li ak kreyasyon l. Nan yon sitiyasyon konsa, li te mande Jòb: "Kote w te lè m te fonde tè a?" (Jòb 38,4).

Lapè

Jezi te di tou: “Mwen kite lapè avèk nou, mwen ba nou lapè mwen. [...] Ou pa bezwen pè ni pè » (Jan 14,27). Nan bezwen ki pi mal la, li ban nou lapè ki ale pi lwen pase konpreyansyon.

Espwa a

Anplis de sa, li ban nou kòm kado ki pi wo a lavi etènèl ak lespwa lajwa pou n rete avè l pou toutan, kote p ap gen soufrans ak doulè ankò epi kote tout dlo nan je yo pral siye (Revelasyon 2).1,4).

Salvation, padon, lapè, espwa, lanmou ak yon lide ki an sante yo se kèk nan kado yo bon te pwomèt kwayan an. Yo trè reyèl. Menm plis reyèl pase tout nan yo se Jezi. Li se delivrans nou, padon nou, lapè nou, espwa nou, lanmou nou ak lespri nou - kado ki pi bon ak pafè ki soti nan Papa a.

Moun ki pa fè pati nan fidèl yo, si ate, agnostik oswa moun ki gen lòt relijyon ta dwe tou jwi kado sa yo bon. Pa aksepte òf la nan delivre, gremesi lanmò a ak rezirèksyon nan Jezi Kris la ak kwè ke Bondye ba yo Sentespri a yo, yo pral fè eksperyans yon nouvo lavi ak relasyon nan diven ak Bondye a Trinite ki moun ki bay ak kè a nan tout kado bon. Ou gen chwa a.

pa Eben D. Jacobs


pdfKado bèl