Medyatè a se mesaj la

KA koutye a se mesaj la«Anpil fwa, menm anvan lè nou an, Bondye te pale ak zansèt nou yo nan plizyè fason diferan atravè pwofèt yo. Men koulye a, nan dènye tan sa a, Bondye te pale avèk nou atravè Pitit li a. Grasa li, Bondye te kreye syèl la ak tè a, li fè l 'yon eritaj sou tout bagay. Nan Pitit la, tout bèl pouvwa Bondye Papa l la parèt, paske li se imaj Bondye nèt.» (Lèt pou Ebre yo. 1,1-3 HFA).

Syantis sosyal yo itilize mo tankou "modèn", "pòs-modèn" oswa menm "pòs-pòs-modèn" yo dekri tan an nan kote n ap viv la. Yo rekòmande tou diferan teknik pou kominike avèk chak jenerasyon.

Kèlkeswa tan nou ap viv la, reyèl kominikasyon se sèlman posib lè tou de pati yo rive pi lwen pase pale ak koute, nan nivo a nan konpreyansyon. Pale ak tande se vle di nan yon fen. Objektif kominikasyon an se reyèl konpreyansyon. Jis paske yon moun te kapab pale ak koute yon moun ak satisfè devwa yo pa nesesèman vle di ke yo konprann youn ak lòt. Men, si yo pa t 'reyèlman konprann youn ak lòt, yo pa t' reyèlman kominike, yo jis pale ak koute san yo pa konprann.

Li diferan ak Bondye. Bondye pa sèlman koute nou epi pale ak nou sou entansyon l 'yo, li kominike ak konpreyansyon. Li ban nou Bib la anvan. Sa a se pa nenpòt ki liv, li se Bondye oto-revelasyon nou. Atravè yo li kominike ak nou ki moun li ye, ki kantite li renmen nou, ki kantite kado li bay, ki jan nou ka jwenn yo konnen l 'ak ki jan pi byen òganize lavi nou. Bib la se yon gid nan lavi a rive vre Bondye vle pou pitit li yo. Kèlkeswa sa Bib la di, se pa pi gwo fòm kominikasyon.

Fason final Bondye kominike se nan revelasyon pèsonèl pa Jezikri. Nou aprann sou li nan Bib la. Bondye kominike lanmou li lè li vin youn nan nou, pataje limanite avèk nou, soufrans nou yo, tantasyon nou yo ak lapenn nou yo. Jezi te pran peche nou yo, li padonnen yo tout, li fè yon plas pou nou ak li bò kote Bondye. Menm non Jezi transmèt lanmou Bondye pou nou. Jezi vle di: Bondye se delivrans. Yon lòt non ki aplike sou Jezi, "Emmanuel", vle di "Bondye avèk nou".

Jezi se pa sèlman Pitit Bondye a, men tou, "Pawòl Bondye a", ki revele nou Papa a ak volonte Papa a. «Pawòl la te vin moun e li te viv nan mitan nou. Nou menm nou te wè tout bèl pouvwa diven li, tankou Bondye bay sèl Pitit li a sèlman. Nan li, lanmou ak fidelite Bondye padonnen te vin jwenn nou »(Jan 1:14).

Selon volonte Bondye, "nenpòt moun ki wè epi ki kwè nan Pitit la ap viv pou tout tan" (Jan 6:40).

Bondye li menm te pran inisyativ pou nou te ka konnen l. Epi li envite nou kominike avèk li pèsonèlman nan li ekriti yo, nan lapriyè, ak nan zanmi ak lòt moun ki konnen l tou. Li deja konnen nou - se pa li lè yo rive konnen li pi byen?

pa Joseph Tkach


pdfMedyatè a se mesaj la