Ou premye!

KOUMAN ou premyeOu renmen pwòp tèt ou-refi? Èske ou santi ou alèz lè ou gen pou viv nan yon wòl viktim? Lavi se pi joli si ou ka reyèlman jwi li. Nan televizyon, mwen souvan gade nan istwa enteresan sou moun ki sakrifye oswa fè tèt yo disponib nan lòt moun. Soti nan sekirite a ak konfò nan chanm pwòp mwen an, sa a ka fasil obsève ak eksperyans.

Ki sa Jezi te di sou sa?

Jezi rele tout pèp la ak disip li yo vin jwenn li epi li di: "Si yon moun vle vin disip mwen, li dwe nye tèt li, pran kwa li epi swiv mwen" (Mak). 8,34 NGÜ).

Jezi kòmanse eksplike disip li yo ke li pral soufri anpil, ke li dwe rejte ak touye. Pyè vin fache pou sa Jezi di e Jezi reprimande l pou sa, li di ke Pyè pa konsidere bagay Bondye, men bagay moun. Nan kontèks sa a, Kris la eksplike ke abnegasyon se yon "bagay Bondye" ak yon vèti kretyen (Mak 8,31-33).

Ki sa Jezi di? Èske kretyen yo pa dwe renmen tèt yo? Non, se pa yon lide. Kisa sa vle di refize tèt li? Lavi se pa sèlman sou ou ak sa ou vle, men sou mete enterè lòt moun 'anvan pwòp yo. Pitit ou yo an premye, mari ou an premye, madanm ou an premye, paran ou an premye, vwazen ou premye, lènmi ou anvan, epi konsa.

Pran kwa a epi refize tèt ou se reflete nan pi gwo kòmandman renmen nan 1. Korentyen 13. Ki sa li ta ka? Moun ki nye tèt li pasyan ak janti; li oswa li pa janm fè jalouzi oswa vante tèt li, pa janm gonfle ak fyète. Moun sa a pa grosye oswa ensiste sou pwòp dwa yo oswa fason yo, paske disip Kris yo pa egoyis. Li pa fache oswa li pa fè atansyon ak enjistis sibi. Lè ou nye tèt ou, ou pa kontan nan enjistis, men pito lè lalwa ak verite dirije. Li oswa li, ki gen istwa lavi gen ladann refi pwòp tèt ou, se pare pou ale nan nenpòt bagay, nenpòt kisa ka, pare pou kwè sa ki pi bon nan chak moun, espere nan tout sikonstans, ak andire nenpòt bagay. Lanmou Jezi nan yon moun konsa pa janm echwe.

pa James Henderson


pdfOu premye!