Mines wa Salomon (pati 16)

Yon ti tan de sa, mwen te vizite kay paran mwen yo ak lekòl mwen an. Mémwa tounen vin e mwen anvi pou bon jou yo. Men, jou sa yo fini. Jadendanfan an te kòmanse ak sispann ankò. Gradye te vle di di orevwa ak akeyi nouvo eksperyans lavi. Kèk nan eksperyans sa yo te enteresan, lòt moun olye ki fè lapenn e menm pè. Men, si bon oswa move, kout oswa long, mwen te aprann yon sèl bagay: yo rete sou chemen an, paske chanjman ki enplike yo se yon pati natirèl nan lavi nou.

Konsèp vwayaj la tou santral nan Bib la. Bib la dekri lavi kòm yon chemen ki gen diferan tan ak eksperyans lavi ki gen yon kòmansman ak yon fen. Bib la pale de mache isit la. Noe ak Enòk te mache avèk Bondye (1. mose 5,22-24; 6,9). Lè Abraram te gen 99 an, Bondye te di l pou l mache devan l (1. Moyiz 17,1). Plizyè ane apre, Izrayelit yo te mache sou wout yo soti nan esklavaj peyi Lejip la nan peyi pwomiz la.

Nan Nouvo Testaman an, Pòl ankouraje kretyen yo pou yo viv diyman nan apèl yo te rele yo a (Efezyen yo). 4,1). Jezi te di li menm se chemen an e li envite nou suiv li. Premye kwayan yo te rele tèt yo patizan nouvo chemen an ( Travay Apot yo 9,2). Li enteresan ke pifò nan vwayaj yo dekri nan Bib la gen rapò ak mache ak Bondye. Se poutèt sa: mache nan etap ak Bondye epi mache avè l 'nan lavi ou.

Bib la bay anpil enpòtans pou moun k ap deplase. Se poutèt sa, li pa ta dwe etone ke yon pawòl byen koni yo dedye sou sijè sa a: «Konte sou Granmèt la ak tout kè ou, epi pa konte sou konpreyansyon ou, men sonje li nan tout fason ou, epi li pral gide ou dwat. . » (Sa di 3,5-6)

"Mete konfyans ou nan Seyè a ak tout kè ou," Salomon te ekri nan vèsè 5, "epi yo pa konte sou tèt ou" ak "nan tout fason ou" sonje l '. Fason isit la vle di vwayaje. Nou tout gen vwayaj pèsonèl nou yo, sa yo se vwayaj sou vwayaj sa a gwo nan lavi. Pwomnad ki travèse ak vwayaj lòt moun. Vwayaj enplike nan relasyon chanje ak fwa nan maladi ak sante. Vwayaj kòmanse ak vwayaj fini.

Nan Bib la nou tande sou anpil vwayaj pèsonèl moun, tankou Moyiz, Jozèf, ak David. Apot Pòl te sou wout pou l Damas lè li te konfwonte ak Jezi resisite a. Nan yon ti moman, direksyon vwayaj lavi li chanje dramatikman - nan plis fason pase yon sèl. Sa se fason kèk vwayaj. Nou pa planifye li. Yè te toujou gen yon direksyon e jodi a tout bagay te chanje.Pòl te kòmanse vwayaj li kòm yon advèsè enkyete nan lafwa kretyen an plen anmè ak rayi ak yon volonte detwi kretyin. Li te fini vwayaj li pa sèlman kòm yon kretyen, men kòm nonm sa a ki gaye bon nouvèl la nan Kris la nan mond lan sou anpil vwayaj diferan ak defi. E vwayaj ou a? Kote w ap tit?

Kè a epi yo pa tèt la

Nan sizyèm vèsè a nou jwenn yon repons sa a: "sonje." Mo ebre jada vle di konnen oswa konnen. Li se yon mo ki gen gwo enpòtans e li gen ladan li vin konnen yon moun atravè obsèvasyon, refleksyon ak eksperyans. Opoze a ta ka rive konnen yon moun nan yon twazyèm pati. Li se diferans ki genyen ant relasyon elèv la a sijè a li ap etidye - ak relasyon ki genyen ant mari oswa madanm. Konesans sa a sou Bondye pa jwenn prensipalman nan tèt nou, men sitou nan kè nou.

Se konsa, Salomon di ke ou pral jwenn yo konnen Bondye (jada) si ou ale chemen lavi ou avè l '. Objektif sa a se toujou pandan e li se sou vin konnen Jezi sou vwayaj sa a ak komemore Bondye nan tout fason. Sou tout vwayaj planifye ak sanzatann, sou vwayaj ki vire soti nan yon fen mouri paske ou te pran move direksyon an. Jezi ta renmen akonpaye ou nan vwayaj yo chak jou nan lavi nòmal yo epi yo dwe yon zanmi pou ou.

Ki jan nou jwenn konesans sa a nan men Bondye? Poukisa ou pa aprann nan men Jezi epi jwenn yon kote trankil, lwen panse ak bagay nan jounen an, kote ou pase tan devan Bondye jou apre jou, e poukisa ou pa fèmen televizyon an oswa telefòn selilè pou yon demi èdtan? Pran tan pou w rete poukont ou ak Bondye, pou w koute l, pou w repoze nan li, pou w reflechi ak priye l (Sòm 3 Desanm.7,7). Mwen ankouraje w li Efe3,19 fè li lapriyè pèsonèl ou nan lavi. Pòl priye pou sa: «pou konnen lanmou Bondye ki depase tout konesans, pou nou ka ranpli ak tout plenitid Bondye.

Salomon di ke Bondye ap gide nou. Sepandan, sa pa vle di ke chemen an nou pran ak Bondye pral yon yon sèl fasil, san doulè, soufrans ak ensèten. Menm nan moman difisil, Bondye ap nouri, ankouraje ou beni ou nan prezans li ak fòs.

Dènyèman pitit pitit mwen te rele m 'pou premye fwa. Mwen plezantan di pitit gason m 'lan, "Se te sèlman mwa pase a lè m' te yon tinedjè. Semèn pase a mwen te yon papa epi kounye a mwen se yon granpapa - ki kote nan tan ki rete? » Lavi vole pa. Men, chak pati nan lavi a se yon vwayaj ak kèlkeswa sa k ap pase nan lavi ou, li se vwayaj ou. Lè ou konnen Bondye nan vwayaj sa a se objektif ou.

pa Gordon Green


pdfMines wa Salomon (pati 16)