Lafwa - wè envizib la

KONNEN kwè wè envizib laGen kèk semèn ki rete anvan nou selebre lanmò ak rezirèksyon Jezi. De bagay sa yo rive nou lè Jezi te mouri epi li te leve soti vivan. Premye a se ke nou te mouri ak [nan] l '. Ak dezyèm bagay la se ke nou te leve soti vivan avè l '.

Men sa apot Pòl di: “Si kounye a ou te leve soti vivan ansanm ak Kris la, chèche sa ki anwo a, kote Kris la ye, ki chita adwat Bondye. Chèche sa ki anwo a, pa sa ki sou tè a. Paske ou te mouri epi lavi ou kache ansanm ak Kris la nan Bondye. Men, lè Kris la va parèt lavi w, w ap parèt ak li tou nan laglwa.» (Kolosyen 3,1-4).

Lè Kris la te mouri sou kwa a pou peche nou yo, tout limanite te mouri la, tankou ou menm ak mwen, nan yon sans espirityèl. Kris la te mouri kòm reprezantan nou an, nan plas nou. Men, pa senpleman kòm ranplasan nou an, li te mouri epi li kanpe kòm reprezantan nou an [reprezantan] soti nan mò yo. Sa vle di ke lè li te mouri ak leve soti vivan, nou te mouri avè l 'epi yo te leve soti vivan avè l'. Sa vle di Papa a aksepte nou sou baz sa nou ye nan Kris la, Pitit Gason li renmen anpil la. Jezi reprezante nou devan Papa a nan tout bagay nou fè pou nou pa fè sa ankò, men Kris la nan nou. Nan Jezi nou te libere anba pouvwa peche ak pinisyon li yo. E nan Jezi, nou gen yon nouvo lavi nan li ak Papa a atravè Sentespri a. Bib la rele li fèt ankò oswa soti nan pi wo a. Nou te fèt soti nan pi wo a nan pouvwa a nan Sentespri a ap viv yon lavi plen nan yon nouvo dimansyon espirityèl.

Selon vèsè nou li, ansanm ak plizyè lòt vèsè, nou ap viv avèk Kris nan yon wayòm nan syèl la. Ansyen pwòp tèt ou a te mouri e yon nouvo tèt li te vin vivan. Yo se kounye a yon kreyasyon nouvo nan Kris la. Verite a enteresan pou yo te yon kreyasyon nouvo nan Kris la se ke nou yo kounye a se idantifye ak li epi li avèk nou. Nou pa ta dwe janm konsidere nou tankou separe, lwen Kris la. Lavi nou kache ak Kris la nan Bondye. Nou byen idantifye ak Kris la. Lavi nou se nan li. Li se lavi nou. Nou se youn ak li. Nou ap viv nan li. Nou se pa sèlman moun sou latè; nou menm tou nou rete nan syèl la. Mwen renmen dekri li kòm k ap viv nan de zòn tan - tanporè, fizik, ak p'ap janm fini an, zòn yo tan selès. Li fasil pou di bagay sa yo. Li pi difisil pou wè yo. Men, yo vre, menm si nou lite ak tout pwoblèm sa yo chak jou nou fè fas a.

Pòl ankouraje nou pa gade sa ki vizib men pou nou konsantre sou sa ki envizib: «Se poutèt sa nou pa fatige; men menm si moun deyò nou an deteryore, moun anndan an ap renouvle de jou an jou. Paske detrès nou an, ki tanporèl ak fasil, kreye yon glwa etènèl ak lou pou nou ki pa wè sa ki vizib, men ki envizib. Paske sa ki vizib se tanporèl; men sa ki envizib la p'ap janm fini.2. Korentyen 4,16-18).

Sa a egzakteman pwen an. Sa se sans lafwa. Wè nouvo reyalite sa a nan ki moun ou ye nan Kris la chanje tout panse ou, ki gen ladan sa ou ap pase nan kounye a. Lè ou wè Jezi k ap viv nan ou, li fè yon gwo diferans nan ki jan ou kapab fè fas ak zafè yo nan lavi sa a prezan.

pa Joseph Tkach