Bondye se emosyonèl

"Ti gason pa kriye."
"Fi yo emosyonèl."
"Pa fè yon sisi!"
"Legliz la se sèlman pou sissies."

Ou pwobableman tande deklarasyon sa yo anvan. Yo bay enpresyon emosyonèl la gen yon bagay pou l fè ak feblès. Li te di ke yon moun gen yo dwe fò ak strik yo nan lòd yo pwogrese ak reyisi nan lavi. Kòm yon moun, ou gen pretann ke ou pa gen okenn santiman yo. Kòm yon fanm ki vle gen siksè nan mond biznis la, ou dwe difisil, fre ak emosyonèl. Fanm emosyonèl pa gen plas nan chanm egzekitif la. Èske se vre? Èske nou ta dwe emosyonèl oswa ou pa? Èske nou pi nòmal lè nou montre mwens emosyon? Kijan Bondye te kreye nou? Èske li te kreye nou tankou santiman, èt emosyonèl oswa ou pa? Gen kèk ki di ke gason yo mwens emosyonèl e se poutèt sa Bondye kreye moun tankou mwens bèt emosyonèl sa a panse te mennen nan anpil Estereyotip sou gason ak fanm. Sosyete reklamasyon ke gason yo gen mwens emosyonèl ak fanm nan vire yo twò emosyonèl.

Èt imen yo te kreye nan imaj Bondye a. Men, ki kalite foto sa se aktyèlman? Men sa Pòl te di konsènan Jezi: “Li se imaj Bondye envizib la, premye pitit anvan tout kreyasyon an” (Kolosyen 1,15). Pou nou konprann kiyès nou ye nan imaj Bondye a, nou bezwen gade Jezi paske li se vrè imaj Bondye a. Vrè idantite nou Satan, Trompeur a, te vle twonpe nou sou vrè idantite nou depi nan kòmansman. Mwen kwè ke mond lan nan emosyon tou se yon pati nan idantite nou an e Satan vle twonpe nou sou santiman nou yo. Li eseye fè nou kwè ke li fèb ak estipid pèsevwa santiman ak bay yo espas. Pòl te di sou Satan ke li te avèg enkwayan yo pou yo pa wè limyè klere Levanjil laglwa Kris la, ki se nan imaj Bondye a.2. Korentyen 4,4).

Verite a se: Bondye se emosyonèl! Moun yo emosyonèl! Gason yo emosyonèl! Yon etid resan pa yon enstiti sikolojik (Mindlab) te jwenn ke gason yo gen plis emosyonèl pase fanm. Reyaksyon emosyonèl gason ak fanm yo te mezire sou yon nivo sikolojik. Li te montre ke, byenke plis emosyon yo te mezire nan gason pase nan fanm, sijè tès yo te santi yo mwens. Fanm yo te montre mwens emosyon pandan mezi a, men yo te santi yo plis pase sijè tès gason yo.

Moun yo se èt emosyonèl. Yo dwe emosyonèl vle di yo dwe moun. Ak vis vèrsa: yo dwe angoudi se yo dwe inimen. Si ou pa gen emosyon ak santiman Lè sa a, ou pa yon moun reyèl. Lè yo vyole yon timoun, li inimen pou pa santi anyen. Malerezman, nou vize pou siprime santiman nou tankou si yo te yon move bagay; anpil kretyen fwote tèt yo kont panse a yon Jezi fache. Li twò emosyonèl pou yo. Yo pa konnen kisa pou yo panse de yon Jezi ki aji konsa: "Epi li fè yon bato ak kòd, li mete yo tout soti nan tanp lan ansanm ak mouton yo ak bèf yo, li vide lajan an bay moun k'ap fè chanjman yo, li fè yo tonbe sou tab yo. " (Jan 2,15). Ni yo pa konn sa pou yo panse de yon Jezi k ap kriye ak kriye pou yon zanmi ki mouri. Men, Johannes 11,35 rapò egzakteman sou li. Jezi te kriye plis pase sa nou panse. Lik di sa tou: "Lè li pwoche bò kote lavil la, li wè lavil la, li kriye sou li" (Lik 1).9,41). Mo grèk la pou kriye vle di kriye byen fò. Mwen byen kontan ke Jezi te fache e li te eksprime santiman l - menm lè l t ap kriye. Mwen ta pito sèvi yon Bondye ki gen nanm pase yon Bondye ki engoudis. Bondye revele nan Bib la se yon Bondye kòlè, jalouzi, tristès, lajwa, lanmou ak konpasyon. Si Bondye pa t 'gen santiman, li pa ta pran swen si nou ale nan dife ki p'ap janm fini an oswa ou pa. Se jisteman paske li gen yon santiman pwofon pou nou ke li te voye pwòp pitit gason l nan monn sa a pou l ka mouri yon fwa pou tout moun. Mèsi Bondye li emosyonèl. Moun yo emosyonèl paske yo se nan imaj la nan yon Bondye emosyonèl.

Emosyon pou bon bagay yo

Pèmèt tèt ou yo dwe emosyonèl. Li se moun, menm diven, yo dwe tankou sa. Pa pèmèt dyab la fè ou pèn. Priye pou Papa nou ki nan Syèl la ap ede ou santi emosyon pou bon bagay yo. Ou pa bezwen fache sou pri manje ki wo. Fè fache sou asasina, kadejak ak abi sou timoun. Televizyon ak jwèt sou òdinatè ka touye santiman nou yo. Li fasil pou w rive nan yon pwen kote nou pa santi anyen, menm kretyen yo ke yo te touye pou kwayans yo. Pou imoralite seksyèl ke nou wè nan televizyon ak nan sinema a, pou timoun òfelen pa VIH ak Ebola.

Youn nan pi gwo pwoblèm ak peche se koripsyon emosyon nou yo. Nou pa konnen ki sa li santi tankou yo dwe. Lapriyè pou ke nan Sentespri a, Papa a pral geri lavi emosyonèl ou ak chanje emosyon ou a sa yo ki nan Jezi. Se konsa, ou ka kriye pou bagay sa yo ke Jezi te kriye pou yo, ki fache sou moun ki sou ki Jezi te fache ak pasyone sou bagay sa yo pou ki Jezi te pasyone pran angajman.

pa Takalani Musekwa


pdfBondye se emosyonèl