Etranje lokal yo

053 moun kap viv nan lokal èkstraterèstrGrasa lafwa nan Kris la, nou te leve soti vivan ansanm ak li e nou te transfere nan syèl la nan Jezikri."(Efezyen 2,6 HFA).

Yon jou mwen te ale nan yon kafe e li te konplètman absan nan panse mwen. San yo pa bonjou mwen te pase sot pase yon regilye. Youn rele: "Bonjou, kote ou ye?" Retounen nan reyalite, mwen reponn: «O, bonjou! Padon, mwen nan yon lòt mond, mwen santi mwen tankou yon mwatye etranje ». Nou ri. Mwen reyalize pandan m ap bwè kafe ke gen anpil verite pou nou kretyen nan pawòl sa yo. Nou soti nan mond sa a.

Jezi pale de sa nan Lapriyè Gran Prèt la, ke nou jwenn nan Jan 17,16 li: «Ou fè pati monn nan menm jan ak mwen.» Nan vèsè 20 Jezi priye pou nou: «Mwen priye non sèlman pou yo, men pou tout moun ki tande m nan pawòl yo e ki kwè nan mwen».

Jezi pa wè nou kòm yon pati nan monn sa a e Pòl eksplike: "Nou, yon lòt bò, se sitwayen nan syèl la, epi soti nan syèl la tou nou espere Sovè nou an - Jezi Kris, Seyè a" (Filipyens). 3,20 NGÜ).

Sa a se pozisyon fidèl yo. Nou se pa sèlman moun ki rete terrestres nan mond sa a, men tou moun ki rete nan syèl, ekstraterès!

Pandan m te reflechi sou sa pi lwen, mwen te reyalize ke nou pa pitit Adan ankò, men se pitit Bondye ki fèt nan Lespri. Nan premye lèt li a, Pyè te ekri: “Ou fèt ankò. Epi ou pa dwe sa a bay paran ou yo, ki te ba ou lavi sou tè a; non, Bondye li menm te ban nou nouvo lavi imòtèl grasa pawòl li vivan e ki p'ap janm fini an.1. Pyè 1, 23 HFA).

Jezi te enfòme Farizyen Nikodèm nan pandan reyinyon yo te fè chak swa a: “Sa ki fèt nan kò a se chè; sa ki fèt nan Lespri a se Lespri »(Jan 3: 6).

Natirèlman, sa a pa ta dwe mennen nou nan awogans. Tout sa ou resevwa nan men Bondye ta dwe kontinye koule nan yon atitid k ap sèvi nan parèy ou èt imen. Li ba ou konfò pou konsole lòt moun. Li ba ou mizèrikòd konsa ou ka gen pitye pou lòt moun. Li padonnen nou pou padonnen lòt moun. Li te libere ou soti nan domèn nan fènwa nan mond sa a akonpaye lòt moun nan libète. Yon bonjou cho nan tout ekstraterès lokal yo deyò.

pa Cliff Neill


pdfEtranje lokal yo