Women 10,1-15: Bon nouvèl pou tout moun

NOU bon nouvèl pou tout mounMen sa Pòl te ekri nan Women : " Chè frè ak sè m yo, sa m swete Izrayelit yo ak tout kè m ap priye nan men Bondye pou yo, se pou yo sove " (Women yo). 10,1 NGÜ).

Men, te gen yon pwoblèm: “Paske yo pa manke zèl pou kòz Bondye; Mwen ka temwaye sou sa. Sa yo manke se konesans kòrèk. Yo pa reyalize ki sa jistis Bondye se sou epi eseye kanpe devan Bondye grasa pwòp jistis yo. Lè yo fè sa, yo revòlte kont jistis Bondye a olye pou yo soumèt tèt yo devan li.”(Women 10,2-3 NGÜ).

Izrayelit yo Pòl te konnen yo te vle jis devan Bondye ak pwòp zèv yo (pa respekte lalwa).

«Paske ak Kris la, objektif la rive, se sa lalwa a vle di: tout moun ki kwè nan li yo deklare jis. Chemen jistis la se menm pou jwif yo ak moun lòt nasyon yo » (Women 10,4 NGÜ). Ou pa ka reyalize jistis Bondye lè w amelyore tèt ou. Bondye ba ou jistis.

Nou tout te viv anba lwa nan fwa. Lè m 'te yon ti gason, mwen te viv anba lwa yo nan manman m'. Youn nan règ li yo te, apre yo fin jwe nan lakou a, pran soulye mwen anvan mwen te antre nan apatman an. Mwen te netwaye lou soulye ak dlo sou pyès devan kay la.

Jezi netwaye pousyè tè a

Bondye pa diferan. Li pa vle pou fatra peche nou gaye nan tout kay li. Pwoblèm lan se, nou pa gen okenn fason pou netwaye tèt nou e nou pa ka vini nan jiskaske nou pwòp. Bondye kite sèlman moun ki apa pou Bondye, san peche ak pi nan kay li. Pa gen moun ki ka reyalize pite sa a pou kont yo.

Se poutèt sa Jezi te dwe soti nan kay li pou netwaye nou. Se sèlman li te kapab netwaye nou yo. Si ou okipe libere tèt ou nan pwòp fatra ou, ou ka netwaye tèt ou jouk nan dènye jou a, li pa pral ase antre nan kay la. Sepandan, si ou kwè sa Jezi di paske li te deja fè ou pwòp, ou ka antre nan kay Bondye a epi chita bò tab li pou manje.

Vèsè 5-15 nan Women 10 fè fas ak reyalite sa a: Li enposib konnen Bondye jouk peche se elimine. Konesans Bondye a pa ka retire peche nou yo.

Nan pwen sa a nan Women 10,5-8, site Pòl 5. Moyiz 30,11:12: “Pa di nan kè nou: Kiyès ki pral monte nan syèl la? - kòmsi yon moun te vle fè Kris la desann ». Yo di ke kòm èt imen nou ka chèche ak jwenn Bondye. Men, reyalite a se, Bondye vin jwenn nou epi li jwenn nou.

Pawòl Bondye a p'ap janm fini an te vin jwenn nou tankou Bondye ak moun, Pitit Gason Bondye a, Jezi Kris la nan chè ak san. Nou pa t ka jwenn li nan syèl la. Li te deside nan libète divin li desann vin jwenn nou. Jezi sove nou moun pa lave fatra nan peche ak louvri chemen an pou nou pou nou antre nan kay Bondye a.

Sa a amèn kesyon an: ou kwè sa Bondye di? Èske ou panse ke Jezi te jwenn ou ak lave lwen fatra ou pou ou kapab kounye a antre nan kay li? Si ou pa kwè ke, ou deyò nan kay Bondye a epi yo pa ka antre nan.

Pòl pale nan Women 10,9-13 NGÜ: «Si ou konfese ak bouch ou ke Jezi se Seyè a epi kwè ak kè ou ke Bondye te fè l leve soti vivan nan lanmò, ou pral sove. Paske, yon moun deklare jis si yon moun kwè ak kè a; yon moun sove lè yon moun konfese "lafwa a" ak bouch la. Se poutèt sa yo di nan Ekriti yo: "Tout moun ki mete konfyans yo nan li pral sove anba perdisyon" (Izayi 2 Kor.8,16). Li pa fè diferans si yon moun se yon jwif oswa yon moun ki pa jwif: yo tout gen menm Seyè a, epi li pataje richès li ak tout moun ki rele l 'nan lapriyè. "Nenpòt moun ki envoke non Seyè a pral sove" (Joel 3,5).

Sa a se reyalite a: Bondye rachte kreyasyon l 'pa Jezi Kris la. Li lave lwen peche nou yo ak fè nou pwòp nan sèvis ofrann bèt l 'yo, san yo pa èd nou yo ak demann. Si nou kwè nan Jezi ak konfese ke li se Seyè a, nou deja ap viv nan reyalite sa a.

Egzanp esklavaj

Am 1. 1863ye janvye 19, Prezidan Abraham Lincoln te siyen Pwoklamasyon Emansipasyon an. Dekrè egzekitif sa a te di tout esklav nan tout eta ki revòlte kont gouvènman ameriken an lib kounye a. Nouvèl sou libète sa a pa t rive jwenn esklav Galveston, Texas jis 186 jen 5. Pandan dezan edmi esklav sa yo pa t 'konnen sou libète yo epi sèlman fè eksperyans reyalite a lè sòlda nan Lame Ameriken an te di yo sa.

Jezi se Sovè nou

Konfesyon nou pa sove nou, men Jezi se Sovè nou. Nou pa ka oblij Bondye fè anyen pou nou. Bon zèv nou yo pa ka fè nou san peche. Li pa enpòtan ki kalite aktivite li ye. Kit se sou obeyi yon règ - tankou kenbe yon jou apa pou Bondye oswa evite alkòl - oswa si se travay la di: "Mwen kwè". Pòl di sa nan yon tèm pa ensèten: “Ankò, grasa favè Bondye a ou sove, e sa se grasa lafwa. Konsa, ou pa dwe delivrans ou; non, se yon kado Bondye bay » (Efezyen 2,8 NGÜ). Menm lafwa se yon kado Bondye ban nou!

Bondye pa atann yon konfesyon

Li ede konprann diferans ki genyen ant yon kontra ak yon konfesyon. Yon kontra se yon akò legal kote yon echanj fèt. Chak pati oblije komès yon bagay pou yon lòt bagay. Si nou gen yon kontra avèk Bondye, angajman nou pou Jezi ap sove nou. Men, nou pa ka komèt Bondye aji sou non nou an. Grace se Kris la, ki deside nan libète divin li desann vin jwenn nou.

Nan yon tribinal ouvè, yon moun rekonèt ke reyalite a egziste. Yon kriminèl te kapab di: «Mwen admèt ke mwen te vòlè machandiz yo. Li te aksepte reyalite nan lavi li. Menm jan an tou, yon disip Jezi di: «Mwen admèt mwen dwe sove oswa Jezi sove mwen.

Rele nan libète

Ki sa ki esklav Nesesè nan Texas pa t 'yon kontra yo achte libète yo. Yo te konnen ak konfese ke yo te deja gratis. Libète yo te deja etabli. Prezidan Lincoln te kapab libere l ', epi li lage l' pa lòd li yo. Bondye te gen dwa pou l sove nou e li te sove nou nan lavi pitit gason l lan. Sa esklav yo te bezwen nan Texas yo te tande libète yo pou yo kwè ke se vre epi yo te viv kòmsadwa. Esklav yo bezwen yon moun pou vini epi di yo ke yo gratis.

Sa se mesaj Pòl la nan Women 10:14 NGÜ: “Kounye a, se konsa: Yon moun ka rele Senyè a sèlman si yon moun kwè nan li. Ou ka kwè nan li sèlman si ou te tande pale de li. Ou ka tande pale de li sèlman si yon moun la pou preche mesaj li a ».

Èske w ka imajine ki jan esklav sa yo t ap koupe koton nan jou jen sa a nan chalè 40 degre nan Texas epi yo te tande bon nouvèl libète yo? Ou te fè eksperyans pi bèl jou nan lavi ou! Nan Women 10,15 Men sa Pòl site Izayi: “Se pa ti bèl pye moun k ap pote bon nouvèl la” (Izayi 5).2,7).

Ki wòl nou?

Ki wòl nou nan plan Sali Bondye a? Nou se mesaje li yo nan kè kontan ak pote bon nouvèl la sou libète moun ki pa janm tande pale de libète yo. Nou pa ka sove yon sèl moun. Nou se mesaje yo, lankr yo nan nouvèl la ak pote bon nouvèl la: «Jezi te akonpli tout bagay, ou lib»!

Pòl te konn tande bon nouvèl Izrayelit yo. Yo pa t kwè nan pawòl Pòl te pote yo. Èske ou kwè nan liberasyon an nan esklavaj ou ak ap viv nan libète a nouvo?

pa Jonathan Stepp


pdfWomen 10,1-15: Bon nouvèl pou tout moun