Kouwònen ak pikan

Lè yo te akize Jezi pou yon krim ki merite lanmò nan tribinal la, sòlda yo te trese pikan nan yon kouwòn enprovize epi yo te mete l sou tèt li.9,2). Yo mete yon wòb koulè wouj violèt sou li, yo pase l nan rizib lè yo di: "Bonjou, wa jwif yo!" Pandan yo t'ap kalòt li nan figi l' epi yo t'ap kout pye l'.

Sòlda yo te fè sa pou yo amize tèt yo, men Levanjil yo enkli istwa sa a kòm yon pati enpòtan nan jijman Jezi a. Mwen sispèk yo ap trese istwa sa a paske li gen yon verite ironik - Jezi se Wa a, men règ li t ap vin anvan pa rejè, betiz, ak soufrans. Li gen yon kouwòn pikan paske li se chèf yon monn ki plen doulè, e antanke wa monn deprave sa a, li te demontre dwa li genyen pou l dirije lè l soufri tèt li. Li te kouwone ak pikan (sèlman nan gwo doulè) (li te ba li otorite).

Siyifikasyon tou pou nou

Crown nan Thorns tou enpòtan nan lavi nou - li pa sèlman yon pati nan yon sèn fim kote nou yo akable ak soufrans ke Jezi te ale nan yo dwe Sovè nou an. Jezi te di ke si nou vle swiv li, nou dwe pran kwa nou chak jou - e li te kapab menm jan fasil te di ke nou dwe mete yon kouwòn pikan. Nou konekte ak Jezi nan odè soufrans lan.

Kouwòn pikan an gen siyifikasyon pou Jezi e li gen siyifikasyon pou chak moun ki suiv Jezi. Tankou sa 1. Liv Moyiz la dekri fason Adan ak Èv te rejte Bondye e yo te pran desizyon pou yo fè eksperyans pou tèt yo sa ki mal ak sa ki bon.  

Pa gen anyen ki mal ak konnen diferans ki genyen ant byen ak mal - men li se mal soufri sa ki mal paske li se chemen an nan pikan, chemen an nan soufrans. Depi Jezi te vin pwoklame vini nan Peyi Wa ki nan Bondye, li pa sipriz ke limanite, toujou marginalisés soti nan Bondye, rejte li epi li eksprime li ak pikan ak lanmò.

Jezi te aksepte rejè sa a - li te aksepte kouwòn pikan an - kòm yon pati nan gode anmè a pou soufri sa moun yo soufri, konsa li te kapab louvri pòt la pou nou sove ansanm avè l 'mond sa a nan dlo nan je. Nan mond sa a, gouvènman yo mete pikan nan tèt sitwayen yo. Nan mond sa a, Jezi soufri tout sa yo te vle fè l 'konsa ke li te ka delivre nou tout soti nan mond sa a nan mechanste ak pikan.

Mond lan ap vini yo pral gouvènen ak nonm sa a ki te simonte wout la pikan - ak moun ki te ba li lwayote yo ap pran plas yo nan gouvènman an nan sa a kreyasyon nouvo.

Nou tout fè eksperyans kouwòn pikan nou yo. Nou tout dwe pote kwa nou an. Nou tout ap viv nan mond sa a ki tonbe epi nou pataje doulè ak enkyetid li yo. Men, kouwòn pikan an ak kwa lanmò a jwenn korespondans yo nan Jezi, ki ankouraje nou: “Vin jwenn mwen, nou tout ki trakase ak chay; Mwen vle rafrechi ou. Pran jouk mwen an sou nou epi aprann nan men mwen; paske mwen dou e mwen enb nan kè; konsa ou pral jwenn repo pou Selenyòm ou. Paske jouk mwen an dous e chay mwen lejè.” (Matye 11,28-29).

pa Joseph Tkach


pdfKouwònen ak pikan