Journal Focus Jezi 2020-02

03 konsantre Jezi 2020 02

AVRIL JEN 2020


Etap konfyans nan Bondye - Toni Püntener

Kris la te leve soti vivan - Barry Robinson

Se mwen menm ki madanm Pilat la - Joyce Catherwood

Espwa mouri dènye - James Henderson

Soti nan cheni a papiyon an - Christine Joosten

Foto an antye nan Jezi - Natu Moti

Pansyon Pansyon pou Wayòm Bondye a - James Henderson

Nouvo kreyasyon an - Hilary Buck

Yon nouvo kè - Joseph Tkach

Lespri verite a - Jozèf Tkach

Lavi ki delivre - Jozèf Tkach

Kontra Padon - James Henderson