Bon konprann Bondye a

NOU bon konprann Bondye aGen yon vèsè sensè nan Nouvo Testaman an nan ki apot Pòl la pale de kwa Kris la kòm yon moun sòt pou moun Lagrès yo ak yon ofans pou jwif yo (1. Korentyen 1,23), Li fasil pou w konprann poukisa li fè deklarasyon sa a. Apre yo tout, nan gade nan moun peyi Lagrès yo, bagay konplike, filozofi ak edikasyon yo te yon aspirasyon Sublime. Kouman pou yon moun ki kloure sou kwa transmèt konesans nan tout?

Pou lide nan jwif yo te yon rèl ak yon dezi yo dwe gratis. Nan istwa yo, yo te atake pa pouvwa anpil epi souvan imilye pa pouvwa okipasyon yo. Kit se moun peyi Lasiri yo, moun Babilòn yo oswa Women yo, Jerizalèm te repete repete ak moun li yo te fè sanzabri. Ki sa yon ebre ta vle pou plis pase yon moun ki ta pran swen li epi ki ta fè grèv nan lènmi an? Ki jan yon Mesi ki te kloure sou kwa a ta ka nenpòt ki èd nan tout?

Pou moun Lagrès yo, kwa a te foli. Pou jwif la, li te yon nwuizans, yon blòk peche. An relasyon ak kwa Kris la, ki sa ki gen la pou rezolisyonman opoze tout sa ki te sou pouvwa? Krisifiksyon an te imilyan, wont. Li te tèlman imilyan ke Women yo, se konsa espesyalize nan atizay la nan tòti, garanti pwòp sitwayen yo ke yon Women pa ta janm kloure sou kwa. Men, li pa t 'sèlman imilyan, li te tou difisil. Vreman vre, mo angle a tris (agonizing) soti nan de mo Latin: "ex krisyate" oswa "soti nan kwa a". Krisifiksyon an te mo indicative pou agoni.

Èske se pa sa ki fè nou pran yon poz? Sonje byen - Imilyasyon ak touman ... Se te jan Jezi te chwazi pou l pwolonje men sali li a pou nou. Ou wè, ki sa nou rele peche, men trajik banalize, kraze desann diyite a pou ki nou yo te kreye. Li pote imilyasyon nan nou yo ak doulè nan egzistans nou an. Li separe nou de Bondye.

Sou Vandredi sen, de mil ane de sa, Jezi pran imilyasyon nan ekstrèm, ak doulè nan ekstrèm retounen nou diyite a nan yon relasyon ak Bondye, yo geri nanm nou. Èske w ap sonje ke sa a te fè pou ou, epi ou pral aksepte kado l '?

Lè sa a, ou pral dekouvri ke li se peche a ki se foli. Pi gwo feblès nou an se pa yon lènmi soti an deyò de, men lènmi an soti nan. Li se pwòp volonte fèb nou an ki fè nou bite. Men, Jezikri libere nou de foli peche ak feblès pwòp tèt pa nou.

Sa a se rezon ki fè reyèl poukisa apot la te ale nan preche ke li te anonse Jezikri krisifye, ki moun ki te pouvwa Bondye a ak bon konprann nan Bondye. Vini nan kwa a ak dekouvri pouvwa li yo ak bon konprann.

pa Ravi Zakari


pdfBon konprann Bondye a