Grenn ble a

KONNEN grenn ble a

Chè lektè

Li se ete. Je mwen bale sou yon jaden mayi lajè. Spikes muri nan limyè solèy la cho epi yo byento pare pou rekòt yo. Kiltivatè a ap tann pasyans jiskaske li ka pote nan rekòt li yo.

Als Jesus mit seinen Jünger durch ein Kornfeld ging, rauften sie Ähren aus, zerrieben sie in den Händen und stillten mit den Körnern ihren grössten Hunger. Was ein paar Körner bewirken, ist erstaunlich! Später sagte Jesus zu den Aposteln: »Die Ernte ist gross, doch es sind nur wenig Arbeiter da» (Matthäus 9,37 NGÜ).

Ou menm, chè lektè, gade avè m 'sou chan mayi a ak konnen, gen yon rekòt gwo, ki asosye avèk yon anpil nan travay. Mwen ta renmen ankouraje w pou kwè ke ou se yon travayè valab nan sezon rekòt Bondye a ak nan menm tan an fè pati nan sezon rekòt la. Yo gen opòtinite pou yo priye pou travayè yo ak pou yo reyisi osi byen ke yo sèvi tèt yo. Si ou renmen Konsantre Jezi, bay magazin sa a bay yon moun ki enterese oswa abònman nan li. Se konsa, li ka patisipe nan plezi yo ki enspire ou. Egzekite misyon ou avèk lanmou enkondisyonèl epi swiv mak pye Jezi yo. Jezi, pen vivan ki soti nan syèl la, satisfè grangou chak moun ki pa gen lanmè.

Der Kornbauer ist der Herr über die ganze Ernte und bestimmt den richtigen Zeitpunkt dazu. Ein Weizenkorn - mit ihm dürfen wir uns vergleichen - fällt zur Erde und stirbt. Doch ist es nicht vorbei. Aus einem einzigen Korn erwächst eine neue Ähre, die viel Frucht bringt. «Wer sein Leben lieb hat, der verliert es; und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben» (Johannes 12,25).

Avèk pèspektiv sa a, ou pi sètènman gade nan Jezi, ki moun ki te anvan ou nan lanmò a. Atravè rezirèksyon l ', li ba ou nan favè l' nouvo lavi.

Dènyèman, nou te selebre fèt Lapannkòt, premye fèt rekòt la. Sa a fèt pote temwen aplodiksyon Sentespri a sou kwayan yo. Menm jan ak gason ak fanm nan epòk sa a, jodi a nou ka pwoklame nenpòt moun ki kwè nan Jezi resisite a, Pitit Bondye a, kòm Redanmtè li se yon pati nan premye rekòt sa a.

Toni Püntener


pdfGrenn ble a